Startpagina Vleesvee

Belgische vleessector keurt nieuw charter goed

De Belgische federatie voor slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels in vers vlees, Febev, keurt unaniem het charter “Vlees voor de toekomst” goed. Zo engageert de sector zich om een aantal grote stappen te ondernemen voor een duurzame, integere en veilige vleesketen. Wie het charter niet ondertekent, is vanaf 1 september 2018 niet langer welkom bij de federatie.

Leestijd : 2 min

De laatste maanden kreeg de vleessector te maken met een aantal incidenten waarbij vaak de hele sector over dezelfde kam geschoren werd. Om zich beter te wapenen tegen reputationele schade, vleessectorfederatie Febv om een charter op te stellen met structurele maatregelen.

Hoofddoel van het charter is de beeldvorming van de sector grondig te veranderen. Zo zullen de leden een nieuwe gedragscode onderschrijven met het oog op samenwerking in de keten. Febev vraagt bijvoorbeeld te kunnen deelnemen in de regionale raden voor dierenwelzijn.

Er wordt een onafhankelijk meldpunt opgezet voor leden en hun medewerkers om verdenkingen te rapporteren tegen bedrijven die de integreteit van de medewerkers, principes op vlak van voedselveiligheid of dierenwelzijn niet respecteren. De leden verbinden zich tot ethisch verantwoord ondernemen op basis van de principes van good corporate governance. De leden stemmen in dat hun gegevens op anonieme wijze verwerkt kunnen worden om informatie over de sector te genereren.

De bestaande sectorgids G-018 wordt aangevuld met bijkomende bepalingen op vlak van dierenwelzijn, karkasclassificatie en traceerbaarheid. Dit vormt de basis voor de kwaliteitssystemen van de leden. Systemen worden opgezet ter verficiatie dat bedrijven voor en na de operator ook bonafide zijn.

De leden engageren zich om deel te nemen aan het project “vlees van de toekomst” dat onder meer de convenanten dierenwelzijn en FAVV verder operationaliseert, samenwerking stimuleert met betrokken overheidsdiensten voor de bestrijding van fraude in de vleessectoren en sociale wetgeving respecteert, en inzet op een doorgedreven opleidingstraject voor kwaliteitsverantwoordelijken en animal welfare officers van de leden. Daarbij zullen de bedrijven onderling kennis en expertise uitwisselen.

Febev vroeg Piet Vanthemsche, voormalig voorzitter van Boerenbond en gedelegeerd bestuurder van het Federaal voedselagentschap (FAVV), om FEBEV als onafhankelijke expert te adviseren. “Ik adviseer en begeleid Febev om de sector op een ander niveau te brengen. Vanuit mijn professionele achtergrond ben ik begaan met de sector. De slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels moeten een betrouwbare schakel blijven in de keten, zodat we de hele keten kunnen versterken.”

De leden keurden het charter goed tijdens de Algemene Vergadering op 11 juni. Wie het charter niet ondertekent, is niet langer welkom bij FEBEV.

Naar Febev

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken