Startpagina Maïs

Voedsel Anders wil proef met ‘gehackte maïs’ onder de ggo-regelgeving

Gisteren raakte bekend dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) sinds 2017 een veldproef met genetisch gemodificeerde maïs heeft uitgevoerd, in het geheim en zonder enig wettelijk toezicht. Voedsel Anders, een netwerk van 24 organisaties, vraagt nu om de geldende ggo-regelgeving toe te passen op de nieuwe ggo-technieken.

Leestijd : 2 min

De nieuwe veldproef werd vrijgesteld van de ggo-richtlijn door een advies van de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB). De beweging Voedsel Anders, waar ook de sectororganisatie BioForum Vlaanderen deel van uitmaakt, vraagt om de geldende ggo-regelgeving volledig toe te passen op de nieuwe ggo-technieken.

Woensdag uitspraak: ggo of niet?

Woensdag publiceert het Europees Hof van Justitie een uitspraak die wellicht meer duidelijkheid zal geven over de vraag of nieuwe gentechnieken zoals CRISPR/Cas9 moeten worden gereguleerd als genetische modificatie of niet. De leden van de beweging Voedsel Anders stuurden eerder al een brief naar de Vlaamse, Waalse en federale minister van Leefmilieu om te verduidelijken waarom bestaande én nieuwe ggo-technieken volgens hen onder de Europese ggo-regelgeving moeten vallen: “We willen benadrukken dat er nood is aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw en voedingssector, die onze gezondheid en het leefmilieu beschermt en de keuzevrijheid van consumenten garandeert.”

Veiligheid onvoldoende bewezen

“De veldproef waarbij maïsplanten werden gewijzigd op basis van deze nieuwe CRISPR/Cas9-techniek werd toegelaten, omdat de overheid meende dat deze techniek buiten de ggo-wetgeving zou vallen.” Alleen zijn er ggo-technieken gebruikt voor deze maïs, en dus zijn de EU-regels duidelijk: zo'n proefveld moet een vergunning hebben op basis van de ggo-regelgeving. De uitspraak van het Europees Hof, en de beslissingen daarna door Europa, kunnen dus resulteren in een illegale situatie. Het is daarnaast de vraag of boeren in de omgeving van het veld wel op de hoogte gesteld zijn. En dat terwijl de proef ook gewoon onder de huidige GGO-regels had kunnen worden uitgevoerd.

“De veiligheid van deze nieuwe gentechnieken is nog niet voldoende bewezen: volgens recent wetenschappelijk onderzoek richt de CRISPR/Cas9-methode veel diepgaande ongewenste mutaties en DNA-schade aan, iets wat eerder onderzoek ook al suggereerde. Bij problemen kunnen organismen die niet onder de ggo-regels vallen niet meer uit de voedselketen of het milieu weggehaald worden”, klinkt het.

Lees ook in Maïs

Strategieën voor onkruidbestrijding in maïs

Maïs Voor onkruidbestrijding in maïs zijn er dit seizoen maar weinig nieuwe producten of actieve stoffen te melden. Degenen die er wel zijn, dienen met kennis en oplettendheid ingezet te worden.
Meer artikelen bekijken