Startpagina Varkens

Reductiepercentages combi-luchtwassers onder de loep

Minister Schauvliege heeft aan de administratie gevraagd om te onderzoeken of de erkenning van combi-luchtwassers moet bijgestuurd worden. Vlaanderen telde vorig jaar 636 luchtwassers, waarvan evenwel slechts een achttal combi-wassers.

Leestijd : 1 min

Dat antwoordde minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een vraag van Bart Caron (Groen). Aanleiding is onderzoek uit Nederland waaruit blijkt dat combi-luchtwassers fors minder (tot wel de helft) geur zouden reduceren dan eer aangenomen.

Rechtszekerheid

Voor enkelvoudige chemische of biologische luchtwassers zou er geen probleem zijn. Minister Schauvliege wil met de vraag aan de administratie voor onderzoek effectieve emissiereducties gegarandeerd zien en op die manier ook rechtszekerheid kunnen bieden aan landbouwers. In het onderzoek naar de bijsturing van de erkenning voor luchtwassystemen wordt ook het invoeren van een elektronische monitoring onderzocht.

Tweederde biologisch

In Nederland wordt het aantal combiwassers geschat op 1.200. In Vlaanderen hadden er in 2017 slechts acht exploitaties een stal uitgerust met een combi-luchtwasser, waarvan zes in West-Vlaanderen.

Uit een overzicht bleek eveneens dat Vlaanderen vorig jaar 636 luchtwassers telde, waarvan meer dan de helft in West-Vlaanderen (366). Daarna volgen Oost-Vlaanderen (106), Antwerpen (96), Limburg (46) en Vlaams Brabant (22).

Van die 636 luchtwassers waren er vorig jaar naast de 8 combi-wassers, 29 exploitaties met een stal met een biobed, 402 met een biologische luchtwasser en 197 met een chemische luchtwasser. Opvallend is dat er hiervan ook 2 biologische luchtwassers voor stalmest zijn.

74 aanmaningen

In 2017 voerden toezichthouders van de Afdeling Handhaving 176 controles uit op luchtwassers. Zij schreven 10 PV’s uit en gaven 74 aanmaningen en 10 raadgevingen.

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken