Startpagina Maïs

VIB-proefveld met 'gehackte' maïs blijft voorlopig ongemoeid

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) gaat de veldproef met genetisch gemodificeerde maïs, waarover begin deze week nog heel wat te doen was, voorlopig niet weghalen. Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de nieuwe ggo-technieken die voor die veldproef zijn gebruikt wel degelijk onder de ggo-richtlijn vallen, maar "die uitspraak gaat niet rechtstreeks over deze planten", zegt VIB-expert René Custers.

Leestijd : 2 min

Het Europees Hof van Justitie heeft vandaag/woensdag geoordeeld dat nieuwe technieken om organismen genetisch te modificeren, zoals mutagenese, wel degelijk onder de Europese richtlijn voor genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's) vallen. Dat betekent dat de gewassen dezelfde test- en etiketteringsvereisten moeten ondergaan als andere ggo's.

Het Hof maakt wel een uitzondering voor oudere mutagenese-technieken, die al bewezen hebben dat ze veilig zijn, maar de maïsproef van het VIB werkt met de moderne CRISPR/Cas9-methode, die volgens de uitspraak wel onder de ggo-richtijn valt.

Wachten op Frankrijk

VIB-expert René Custers bevestigt dat, maar stelt dat het Europees Hof geen uitspraak doet over specifieke gevallen. "Hoe ik de uitspraak lees, valt de CRISPR/Cas9-methode onder de ggo-richtlijn, ongeacht wat je ermee bereikt. De wijzigingen die wij aanbrachten in het DNA van de maïs kun je eigenlijk ook aanbrengen via oudere technieken, maar daar houdt het EU-Hof geen rekening mee." Het VIB is niet van plan om de veldproef met maïs nu in allerijl weg te halen of andere aanpassingen te doen. "Deze uitspraak gaat over een zaak bij de Franse Raad van State. Het is nu in de eerste plaats aan die Raad van State om uitspraak te doen, daarna moeten andere rechtbanken in de lidstaten rekening houden met die jurisprudentie", zegt Custers.

Wachten op België

Voor het VIB-maïsveld is het wachten op communicatie van de overheid. Het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de Fod Volksgezondheid had het VIB en de drie bevoegde ministers - Marie Christine Marghem (MR), Maggie De Block (Open Vld) en Denis Ducarme (MR) - na onderzoek per brief gemeld dat de gebruikte methode niet onder de Belgische wetgeving rond ggo's valt, "en die brief is voorlopig niet herroepen", zegt Custers. "Ik ga ervan uit dat de uitspraak van het EU-Hof ook op het bureau van de federale overheid belandt, en dat die daarnaar zal handelen."

Belga

Lees ook in Maïs

Meer artikelen bekijken