Startpagina Droogte

Europese Commissie helpt landbouwers tijdens extreme droogte

De Europese Commissie heeft op 2 augustus 2018 enkele maatregelen goedgekeurd om de gevolgen van de extreme droogte voor de Europese landbouwers te verzachten. De Vlaamse overheid zal deze maatregelen maximaal benutten door verhoogde voorschotten.

Leestijd : 2 min

Door de droogte zien de landbouwers de opbrengsten van hun gewassen sterk verminderen. Ook de eigen veevoederproductie staat onder druk waardoor landbouwers voor extra uitgaven staan. Om aan de zorgen van de Europese landbouwers tegemoet te komen, nam de Europese Commissie de volgende beslissingen:

- De lidstaten mogen hun landbouwers hogere voorschotten uitbetalen: tot 70% voor de rechtstreekse betalingen en tot 85% voor betalingen in het kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid ;

- In het kader van de vergroening laat de Europese Commissie toe dat landbouwers hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun vergroeningsverplichtingen met betrekking tot teeltdiversificatie of het areaal ecologisch aandachtsgebied.

De Vlaamse overheid zal deze maatregelen maximaal benutten ter ondersteuning van de Vlaamse landbouwers in deze crisissituatie. Volgens de planning zal een voorschot van 70% (in plaats van 50%) op zowel de basisbetaling als de premie voor jonge landbouwer uitbetaald worden op 31 oktober 2018. De uitbetaling van een voorschot van 70% op de vergroeningspremie (voor de landbouwers die vrijgesteld zijn van vergroening) en de zoogkoeienpremie is gepland voor 30 november 2018. Ook de decemberbetalingen worden verhoogd van 90% naar 95%.

Het is niet uitgesloten dat de Europese Commissie op verzoek van de lidstaten nog bijkomende versoepelingen van de vergroeningsvoorwaarden toelaat. Het departement zal daar dan onmiddellijk over communiceren.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken