Startpagina Maïs

Inschatting afrijping maïs: een eerste stand van zaken

Nadat we in 2017 al een droog voorjaar gekend hadden dachten de optimisten onder ons dat we het ergste op dat vlak nu wel gezien hadden. De ongeziene droogte van 2018 deed er helaas nog een serieuze schep bij. Heel wat percelen hebben erg geleden onder de droogte en de rendementen zullen zeker lager liggen.

Leestijd : 3 min

In het slechtste geval ontwikkelden er zich geen kolven en halen de planten nauwelijks 1 tot 1,5 meter hoogte. Vaak is dan de opbrengst de oogstkosten helaas niet waard. In iets betere gevallen ontwikkelde er zich een kleine kolf maar kregen de planten het zo zwaar te verduren dat ze veel te vroeg verdroogden. In deze gevallen oogst je best zo snel mogelijk om nog zo veel mogelijk van de reeds lage kwaliteit te redden.

Gelukkig zien we ook nog maïs die het ondanks de extreem droge omstandigheden nog relatief goed gedaan heeft. Bij beregende percelen die zonder noemenswaardige droogtestress hebben kunnen profiteren van de overvloed aan warmte en zon mag men soms zelfs van recordopbrengsten dromen. Alles samen zitten we dus met een heel uiteenlopende mix van omstandigheden en van rijpheidstoestand. Het zal er dus voor elke landbouwer op aan komen om zijn percelen heel goed op te volgen en kolven en planten diep genoeg in het perceel te inspecteren.

Inkuilen in meerdere keren

Veel landbouwers hebben nog de gewoonte om op één tijdstip te oogsten. Als de variatie in afrijpingstoestand te groot is, zal je nooit een goede oogstdatum kunnen vinden voor alle percelen samen. In deze situatie zal je veel kwaliteit (en zelfs opbrengst) kunnen winnen door in meerdere keren in te kuilen. Dit vraagt natuurlijk wat praktische aanpassingen maar als de weersomstandigheden de komende jaren even grillig en extreem zullen blijven, zal het meer en meer een noodzaak worden.

Een andere aanpassing die je op termijn veel geld zal besparen is te proberen om stelselmatig een voederbuffer op te bouwen. De landbouwers die dit jaar te weinig productie hebben en duur voeder moeten bijkopen omdat ze geen reserves hebben worden zo dubbel getroffen.

Afrijpingstoestand

Net zoals in de praktijk zien we ook in ons opvolgingsnetwerk een grote variatie in afrijpingstoestand. Een aantal locaties zoals Sint-Niklaas, Poperinge en Meeuwen zaten afgelopen vrijdag nog enkele procenten onder de 30 %. De meeste locaties waar de maïs de droogte enigszins goed heeft doorstaan en waar kolven aanwezig zijn zitten rond de 30 %. Andere locaties zoals Tongeren zaten verleden week al in een oogstrijp stadium van 33%. Het proefveld te Tongerlo, met extreem droge omstandigheden, zit zelfs met redelijk gevulde kolven al ver boven de 40%.

De afgelopen week kende men een gemiddelde stijging van het drogestofgehalte van meer dan 2%. De welgekomen regen in de afgelopen week zal de planten zeker geholpen hebben om wat op adem te komen. De stijging in droge stof kan zo wat vertragen maar de onderliggende afrijping (van de kolven) valt daardoor natuurlijk niet stil. Planten met nog een aantal groene bladeren, maar ook een aantal die door de droogte reeds volledig verdroogd zijn, zijn heel gevoelig voor een extreem snelle afrijping.

Het is dus heel duidelijk dat men overal een zeer vroege oogst moet plannen. We verwachten dat de komende week heel wat percelen in een oogstrijp stadium zullen komen. Uw percelen goed opvolgen en tijdig afspraken maken met de loonwerkers is dus zeker de boodschap!

J. Depoorter (C.I.P.F.), namens LCV

Lees ook in Maïs

Meer artikelen bekijken