Startpagina Actueel

Brochure met randvoorwaarden GLB valt online te consulteren

De volledige brochure ‘Randvoorwaarden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid’, met alle geldende beheerseisen en normen, en een beknopte fiche met focus op de belangrijkste wijzigingen in 2017 zijn nu te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden.

Leestijd : 1 min

Daar is ook een checklist te vinden met alle concrete controlepunten die onder de randvoorwaarden vallen.

Niet-naleving van één of meerdere randvoorwaarden kan leiden tot een verminderde uitbetaling van de premies.

Nieuwigheden

Vanaf 2017 geldt er een bijkomende beheerseis voortvloeiend uit de nitraatrichtlijn. Landbouwers van wie het bedrijf volgens het mestdecreet in een bepaald jaar gekwalificeerd is als focusbedrijf met maatregelen van categorie 3, moeten in dat jaar een deel van hun areaal inzaaien met een vanggewas.

In de loop van 2016 is de wetgeving over de registratie van diergeneesmiddelen aangepast. Vanaf 8 augustus 2016 moeten alle behandelingen bij voedselproducerende dieren ingeschreven worden in het register van de veehouder. Tot dan volstond een registratie tijdens de risicoperiodes. Vanaf 2017 zal deze maatregel ook in het kader van de randvoorwaarden opgevolgd worden.

Vanaf 2017 zijn er geen verplichtingen meer voor het behoud van blijvend grasland onder de randvoorwaarden. Opgelet: het behoud van blijvend grasland blijft wel nog een vergroeningsmaatregel. Indien de landbouwer deze maatregelen niet naleeft, zal dit gevolgen hebben op zijn vergroeningsbetaling.

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken