Startpagina Economie

Toekomst hypermodern slachthuis Sus Campiniae onzeker

De Belgische varkenshouderij zal bloeden als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) weigert een nieuwe vergunning te verlenen aan nv De Lokery, dat het slachthuis Sus Campiniae in Oevel exploiteert. Het splinternieuwe slachthuis is goed voor 20% van de totale slachtcapaciteit voor varkens in België. Dat zegt verkoopsdirecteur Raf Claerhout van VandenAvenne-Ooigem.

Leestijd : 3 min

D e provincie Antwerpen keurde begin 2015 de milieuvergunning voor het slachthuis goed, ondanks honderden bezwaarschriften en twee petities. Een heikel punt is dat het slachthuis op 20 meter van een kerkhof is gelegen. In beroep verleende minister Schauvliege later in 2015 de benodigde vergunning. Het slachthuis werd op 2 september 2017 feestelijk geopend door Eurocommissaris Phil Hogan. Op 29 maart van dit jaar vernietigde de Raad van State de vergunning en vroeg de minister de verlening beter te motiveren omdat onvoldoende rekening zou zijn gehouden met "de intrinsieke kenmerken van het kerkhof" en de beperkingen die daaruit voortvloeien qua geurhinder en geluidshinder.

Door de vernietiging van de vergunning door de Raad van Staten kreeg de minister het dossier opnieuw in handen. Hoewel ze gunstige adviezen kreeg van het Agentschap Wegen en Verkeer, tweemaal van het departement Omgeving (ruimte en milieu), tweemaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (ecologisch toezicht en waterbeheer) en van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, heeft minister Schauvliege nu beslist om geen vergunning te verlenen. "De geurhinder en hinder door transporten brengen de sereniteit van het kerkhof in het gedrang en zijn niet verenigbaar met de functies die een kerkhof moet vervullen", klinkt het.

Sus Campiniae is een samenwerking tussen de groep Noordvlees Van Gool en de groep Vanden Avenne. De bouw kostte circa €35 miljoen.

Claerhout benadrukt dat Sus Campiniae nog geen officieel schrijven van de minister of haar departement heeft ontvangen. “Het nieuws kwam tot ons via de media, via een filmploeg die beelden wilde komen schieten.” Sluiting van het slachthuis zou volgens Claerhout een klap zijn in het gezicht van een varkenshouderij die toch al zwaar lijdt. Door de vondst van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in de provincie Luxemburg staan prijzen voor varkens onder druk.

“Daar komt bij dat dit slachthuis niet alleen de grootste is van België, maar ook qua diervriendelijkheid, kwaliteit en efficiëntie aan de top staat.” Het nieuws van de mogelijke sluiting wekt dan ook de emoties : een petitie tegen de sluiting was woensdagmiddag door 600 personen ondertekend.

Topslachterij

Het slachthuis ligt in een industriezone tussen de E313-snelweg en het Albertkanaal. Het ligt tevens pal naast uitsnijderij Bens (onderdeel van Vanden Avenne, dat net als Noordvlees Van Gool een groot deel van de karkassen afneemt. Het slachthuis kan 720 varkens per uur (40.000 per week, 2 miljoen per jaar) slachten en afleveren voor verdere verwerking. Het slachthuis voldoet aan de eisen van het Beter Leven-keurmerk dat mede door de Nederlandse Dierenbescherming is opgezet.

Wat dierenwelzijn betreft, is er een rustplaats voor bijna 2.000 dieren voorzien, met waterverneveling om rust te creëren. De dieren worden verdoofd met een CO2-gasverdoofsysteem. Het ‘paternostersysteem’ bestaat uit zes draaiende kooien, met één inlaadplaats, waarbij dieren in groep in een soort ‘reuzenrad’ naar beneden worden gebracht, verdoofd en weer naar boven worden gebracht.

Wat de kwaliteitsbepaling van vlees betreft, wordt gewerkt met het zogeheten AutoFom-systeem, waarop boeren uitbetaald kunnen worden. Via ultrasone geluidsgolven komt het hele karkas - met duizenden metingen - tot op een diepte van 15 cm in detail in beeld. Dat geeft informatie over de belangrijkste deelstukken op een betrouwbare manier. Een snelkoeling brengt de rode organen op drie uur onder de drie graden, belangrijk voor export van het vijfde kwartier.

JCB

Lees ook in Economie

Nat voorjaar heeft impact op melkproductie

Economie Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, overliep op 7 mei met ons zowel de financiële situatie in de wereld als de internationale zuivelmarkten. Net zoals hier, spelen in heel wat andere regio’s de slechte weersomstandigheden parten bij de melkproductie. In de VS heeft men dan weer te maken met onrustwekkende vogelgriep in de veestapel.
Meer artikelen bekijken