Startpagina Varkens

Virtuele berensafari op Agriflanders: mooie testcase voor online veiling

Het woordje ‘safari’ betekent in het Swahili ‘lange reis’. Zo ook zien we dat KI-centra, die naast het cijfermateriaal van een beer ook het exterieur een belangrijk kenmerk vinden, heel wat tijd steken in de zoektocht naar en het bezichtigen van beren. De verantwoordelijken voor de aankoop noemen die zoektocht wel eens gekscherend een “berensafari”. Agriflanders was een mooie testcase voor een online veiling.

Leestijd : 4 min

Het is duidelijk dat de zoektocht naar beren niet alleen een belangrijke kost is voor het KI-centrum, maar ook voor de fokkers en KI’s een sanitair risico met zich meebrengt. Daarom zijn bepaalde KI-centra arrangementen aangegaan met hun belangrijkste berenleveranciers om het uitzoeken van de beren over te laten aan de fokker om de quarantainestal in één blok te vullen. Op deze manier proberen deze KI-centra het sanitair- en tijdrovend probleem van een ‘berensafari’ op te lossen.

Als we daarentegen de gemiddelde fokwaarden in het nakomelingenonderzoek per KI bekijken, zien we dat het precies die KI-centra zijn, die zich wel de moeite getroosten om doorheen het Vlaamse land op ‘safaritocht’ te gaan, die jaar na jaar bovenaan in de hitlijsten staan. Heel vaak waren dit ook de KI’s die op de klassieke veilingen en prijskampen actief de evoluties binnen de fokkerij op beerniveau opvolgden om hun vakmanschap in de aankoop aan te scherpen.

Met de impuls vanuit de diergeneeskundige autoriteiten kwam er echter in de loop van 2018 een forse vraag naar PRRS-negatieve beren vanuit de KI-centra. Zo ontstond het idee om beren aan te bieden via een online veiling om het exterieur-aspect in combinatie met de cijfers, de variatie in bloedlijnen en de kwaliteit bij de kleinere fokker via een ‘virtuele safari’ aan te prijzen aan potentiële kopers. Samen met de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in wilde everzwijnen werd het duidelijk dat het organiseren van een klassieke berenveiling niet meer aan de orde was.

Daarom werd beslist om een veiling te organiseren op basis van bewegende beelden met een pedigreelezer die ook verslag uitbracht van de bevindingen van een jury, die de dieren in levende lijve had beoordeeld en voorgeselecteerd.

Eliteveiling

Op donderdag 10 januari was het dan zo ver. In de aanloop van de veiling werd door Minister van Landbouw Joke Schauwvliege de Gouden Piétrain- en de Pig Rentability Award uitgereikt.

De Pig Rendability Award ging naar Stefaan Delanghe uit Wulpen.
De Pig Rendability Award ging naar Stefaan Delanghe uit Wulpen. - DC

Hiermee werd meteen ook nog eens de aandacht gevestigd op het belang van cijfermateriaal in de Piétrainfokkerij. De data voor de fokwaarden en de afstammingen worden namelijk met steun van Vlaanderen in kaart gebracht in het nakomelingenonderzoek van de selectiemesterij. Voor de beren die achteraf op de veiling werden gebracht, konden potentiële kopers dit cijfermateriaal terugvinden in de catalogus. Het was dan ook interessant om vast te stellen hoe vaak er een winnaar van de “Gouden Piétrain” voorkwam in de afstammingen van de aangeboden beren.

KI Clincke uit Ruiselede werd voor het tweede jaar op rij beloond met de Gouden Piétrain Award.
KI Clincke uit Ruiselede werd voor het tweede jaar op rij beloond met de Gouden Piétrain Award. - DC

Zo ook voor de duurste beer van de veiling. Deze eer was weggelegd voor de beer Zany ter Ganzendries van Edward Van Esch, Tienen. Het was uiteindelijk KI Daelman, Sint-Gillis-Waas die als hoogste bieder, voor de niet onaardige prijs van €2.200,00 aan de haal ging met deze beer. Zany, die de jongste beer was van de veiling, was daarom niet de minst ontwikkelde. Met een niet-gecorrigeerde levensgroei van 725 gram per dag en een vleespercentage van maar liefst 69,4% hebben we hier te maken met recordcijfers voor het bedrijf van Van Esch.

Ook wat betreft de afstammingsindex van 135,7 punten, zien we topcijfers bij deze beer door een aantal performante stamvaders in de afstamming van Zany. Met vader Robert, die de winnaar was van de Gouden Piétrain in 2014, en grootvader Tibo van het Lindenerf kunnen we hier inderdaad spreken over een “sexy pedigree”.

Wellicht waren het niet deze adelbrieven die de doorslag gaven voor het ultieme bod van vakman Erwin Daelman, maar wel het imponerende exterieur dat Zany op film liet vastleggen. Voorts waren er nog KI Cornette, Poperinge en Comav cv, KI Bevel die zich bevoorraad hebben met een aantal beren. Met zeven verkochte beren dient wel opgemerkt te worden dat de grotere KI-centra toch schoorvoetend dit initiatief bekeken hebben. Het is dan ook afwachten wat de feedback zal zijn van de pioniers die zich aan een aankoop waagden, eenmaal ze de beren in de quarantaine ontvangen en in levende lijve kunnen inspecteren.

Webveiling

Bij de opnames van de beren werd er voor gezorgd dat zowel de sterke als de zwakke punten van de dieren duidelijk in beeld gebracht werden. Maar zoals de pedigreelezer aangaf moet men zeker ook naar de groeicijfers van de dieren zelf kijken in relatie met het bedrijfsgemiddelde bij de fokker, om de ontwikkeling van een dier in te schatten. De ervaringen die opgedaan werden tijdens dit evenement zullen ongetwijfeld van onschatbare waarde zijn voor het verder ontwikkelen van een online veilingplatform.

Jürgen Depuydt

,

Vlaamse Piétrain Fokkerij

Lees ook in Varkens

"China wil varkensvlees naar Europa exporteren"

Varkens Professor Jonathan Holslag maakt kanttekeningen bij de hoera-berichten over de export van Belgisch varkensvlees en paprika naar China. Er komt volgens hem een clash tussen ons naïeve liberalisme en hun beenharde staatskapitalisme, ook inzake landbouw.
Meer artikelen bekijken