Startpagina Melkvee

Milcobel lanceert systeem van melkdeelstroom, zet in op VLOG-productie

Milcobel wil de verscheidenheid binnen de ledenpopulatie van de coöperatie verder tot waarde brengen via de organisatie van een aparte melkdeelstroom. Deze deelstroom zal gekanaliseerd worden naar verwerking in consumentenproducten, en in de eerste plaats in consumentenkaas. Als eerste stap wordt via een bevraging de verscheidenheid op het vlak van duurzaamheid en bedrijfsmanagement in kaart gebracht. Deelname aan een melkdeelstroom is vrijwillig.

Leestijd : 2 min

De afgelopen dagen ontvingen de leden-leveraars een ‘ledenbevraging’ waarmee gevraagd wordt om hun individuele ‘duurzaamheidsmonitor’ en hun eigen ‘profielschets’ in of aan te vullen. In dezelfde ledenbevraging wordt ook gepeild naar de interesses en bereidheid voor VLOG-melkproductie. Milcobel benadrukt dat er geen afdwingende verplichtingen worden opgelegd: deelname aan de deelstroom berust op vrijwilligheid en op de individuele keuze vanwege de melkveehouder zelf.

VLOG staat voor ‘Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik’, een Duitse certificeringsschema voor zuivel waarbij geen voer is gebruikt dat genetisch gemodificeerd is. Dergelijk voer is vanzelfsprekend duurder, omdat het grootste deel van de veevoer ingrediënten uit landen komt waar genetisch gemodificeerde gewassen de norm zijn, zoals de VS, Argentinië en Brazilië. Binnen de EU is de transgene teelt verboden, maar de import van veel genetisch gemodificeerde soja en maïs is wel toegelaten. Melkveehouders kunnen na aanmelding volgens de regels binnen drie maanden overschakelen op VLOG-productie.

Op basis van eerdere raadplegingen binnen de ledenstructuren van Milcobel is beslist dat deelname aan deze ledenbevraging een leveringsvoorwaarde is.

Pijlers van de deelstroom

Gelijktijdig met de ledenbevraging is ook de inschrijvingsronde voor deelname aan het weidegang-programma 2019 opgestart. De combinatie van de resultaten uit de ledenbevraging ‘duurzaamheidsmonitor + profielschets’ met VLOG-interesse en deelname aan weidemelk zal de komende maanden leiden tot de afbakening van een specifieke bedrijvengroep die invulling geeft aan de nieuwe melkdeelstroom.

Wanneer deze bedrijvengroep zal samengesteld zijn, kan gestart worden met de omschakelingsperiode van 3 maanden voor opstart van VLOG-melkproductie. Milcobel wil dat per eind 2019 een logistieke organisatie van deze melkdeelstroom mogelijk wordt, zodat er van dan af ook specifieke melkverwerking naar eindproducten kan gebeuren. Milcobel zegt de meerkosten voor VLOG-deelname ruimschoots te vergoeden. Milcobel neemt ook alle andere kosten (bedrijfsplan, audit en certificering) voor haar rekening. Milcobel zegt de ervaring te hebben dat de melkveehouders nu reeds tot de conclusie komen dat er een batig saldo te halen is met deze vorm van melkproductie.

Onderscheidend vermogen

Met dit initiatief geeft Milcobel naar eigen zeggen antwoord en invulling op de nieuwe trends die op de zuivelmarkt voor consumentenproducten aan de gang zijn. Bovendien onderscheidt Milcobel zich in de organisatie hiervan op basis van drie belangrijke principes, aldus directeur coöperatiezakenEddy Leloup: het systeem is tot stand gekomen na een intensief overleg met de ledenstructuren, er is geen verplichting en er wordt voorzien dat alle ‘objectiveerbare’ meerkosten zullen vergoed worden.

JCB

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken