Startpagina Melkvee

DGZ organiseert opnieuw Bioveiligheid Award

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) heeft op het melkveebedrijf van Pieter Maes in Melsele de tweede Bioveiligheid Award gelanceerd. Maes is de winnaar van de vorige editie in de categorie melkvee. Volgens voozitter Marcel Heylen van DGZ is de bioveiligheid op veel bedrijven nog altijd vatbaar voor verbetering. “Herhaling is de kracht van de boodschap en herhalen zullen we, tot vervelens aan toe.” Winnaars van de awards krijgen media-aandacht en geldprijzen.

Leestijd : 3 min

De prijzen zijn bedoeld voor rundveehouders die op het gebied van bioveiligheid, een voorbeeld zijn voor de sector. In december 2017 werden de eerste DGZ Bioveiligheid Awards uitgereikt. Door de award een tweede maal te organiseren wil DGZ niet alleen de term ‘bioveiligheid’ nog meer bekend maken in de sector, maar vooral de toepassing ervan meer promoten. Bioveiligheid is een voorwaarde voor werken met minder diergeneesmiddelen, aldus DGZ. Geen sinecure want antibioticaresistentie is een groeiend probleem.

Categorieën, prijzen

DGZ handhaaft de categorieën vleesvee, melkvee en vleeskalveren Wat vleesvee en melkvee betreft zal de winnaar €3.750 ontvangen. Het winnende vleeskalverbedrijf krijgt €1.500. De winnaars ontvangen bovendien een gepersonaliseerd uithangbord dat ze kunnen plaatsen bij de ingang van het erf. Zodoende is zichtbaar voor de buitenwereld dat het bedrijf in kwestie bioveiligheid aantoonbaar ernstig neemt.

Bedrijven kunnen zich tot en met 30 juni inschrijven. In juli wordt een preselectie gemaakt waarbij voor elke categorie 6 bedrijven worden aangeduid. Deze 18 bedrijven krijgen in de loop van augustus tot eind november bezoek van de jury. Uiteindelijk blijven in elke categorie 3 kandidaten over. De genomineerden worden op 3 januari bekendgemaakt op de Award-website www.mijnmaniervanwerken.be.

Vanaf dat moment kan het grote publiek stemmen op haar favoriete kandidaat voor elke categorie. De winnaars worden gekozen op basis van de publieksstemming en de scores van de jury. Tijdens de beurs Agridagen van 2020, die plaats zal vinden in februari, worden de winnaars bekend gemaakt. Deelnemende bedrijven vullen een inschrijvingsformulier in samen met de bedrijfsdierenarts. Formulieren bestaan uit een korte checklist gericht op bioveiligheidsmaatregelen, en een tweede luik waarin ondernemers zich kunnen uitlaten over plannen die men heeft om de bioveiligheid te verbeteren.

De wedstrijd is een middel, meer bioveiligheid het doel. DGZ hoopt dat door de wedstrijd meer landbouwers na gaan denken over bioveiligheid. DGZ zal ook tijdens deze editie de rundveehouders proberen inspireren met allerlei bioveiligheidstips. Daarbij ligt de nadruk op de praktische haalbaarheid ervan. Extra aandacht zal uitgaan naar erfbetreders en hun rol in het voorkomen van ziekte-insleep op een bedrijf.

“Met onze Award willen we de veehouders aanmoedigen om samen met de bedrijfsdierenarts na te denken over een steeds betere bioveiligheid”, aldus Heylen, “Stel een plan op en voer dit uit en onderhoud deze, is ons motto.” Dat het nodig is illustreert hij met een voorbeeld uit de praktijk: “iemand kwam een stier kopen en ik wees hem op de botten en de overall. Hij zei, ‘oh, is het zo vies dan daar?’ Voor ons is het een kwestie van herhalen en herhalen en we moedigen boeren aan er met hun omgeving ook over te spreken.”

Winnaars 2017

De winnaars van de vorige editie waren aanwezig bij de aankondiging van de nieuwe wedstrijd. Pieter Maes zelf benadrukt dat deelnemen aan de wedstrijd niet alleen plezant was, maar ook leerrijk. “Bioveiligheid is een kwestie van voortdurend verbeteren. Maar altijd binnen wat praktisch en realistisch is.” Van bureauwijsheid is volgens hem geen sprake. “Dat spreekt me aan in de aanpak van DGZ, dat men de praktijk als uitgangspunt neemt.”

Geert Demasure won in de categorie vleesvee en voegt eraan toe dat bioveiligheid ook met cultuur te maken heeft. Als zijn vrouw van de ene stal naar de andere gaat, verandert ze van botten. “Sommige landbouwers zijn niet direct akkoord en zeggen, ach, ik kweek al 30 jaar vleesrunderen. Ik denk dat op langere termijn het belang wel meer en meer wordt ingezien. In de vleesveehouderij is het wel een uitdaging dat veel bedrijven het vleesvee erbij hebben, naast bijvoorbeeld akkerbouw. Als er dan niet goed verdiend wordt, is niet iedereen even streng.”

Geert Demasure denkt dat de vleesveehouderij op bioveiligheidsgebied nog stappen kan zetten.
Geert Demasure denkt dat de vleesveehouderij op bioveiligheidsgebied nog stappen kan zetten. - LBL

JCB

Lees ook in Melkvee

48% van de Belgen kookt wekelijks met melk

Melkvee De eerste dag van juni is Wereldmelkdag. Melk blijft nog steeds een vaste waarde in veel Belgische keukens: Belgen gebruiken regelmatig melk. Daarbij gebruikt de helft (48%) van hen minstens 1 keer per week melk om te koken of te bakken en 71% doet dat minstens meerdere keren per maand. De favoriete gerechten met melk zijn sauzen, pannenkoeken en pudding. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox bij 2.000 Belgen.
Meer artikelen bekijken