• 09 :00

  Wetgeving

  Hervormd Europees landbouwbeleid neemt eerste horde in parlement

  Men heeft een evenwicht kunnen vinden tussen een vergroening van de landbouw en een eerlijker verdeling van de landbouwsubsidies.

 • 17 :40

  Bieten

  Hoge druk cercospora in bieten

  Vanaf nu zal de rastolerantie de bladgezondheid tot de oogst moeten verzekeren.

 • 16 :00

  Actueel

  Regelgeving in Vlaanderen aanpassen om drones voor precisiebespuiting in te zetten

  Europa onderzoekt of drones voor precisiebespuiting mogen worden ingezet.

 • 13 :30

  Economie

  Coenegrachts (Open Vld) vreest toenemende druk op landbouwgrond

  De vraag is nu of landbouwers nog steeds hun werkzaamheden gaan mogen uitvoeren op de opgekochte gronden.

 • 13 :00

  Actueel

  Meer aangiftes en uitbetalingen voor wildschade in West-Vlaanderen

  Wildschade kan voorkomen in diverse teelten.

 • 11 :00

  Akkerbouw

  Pre-ecoregelingen als overgangsmaatregel naar nieuw GLB

  Sommige teelten die behoren tot de pre-ecoregelingen dienen dit najaar al uitgezaaid te worden.

 • 10 :00

  Veeteelt

  Amcra niet akkoord met een verbod op antibiotica voor diergeneeskundig gebruik

  AMCRA is niet akkoord met het ontzeggen van belangrijke antibiotica voor diergeneeskundig gebruik.

 • 18 :00

  Veeteelt

  Uitbraak van vogelgriep bij hobbyhouder in Chiny

  Het voedselagentschap raadt aan om alle gehouden vogels binnen te voederen en te drenken.

 • 17 :50

  Actueel

  UGent ontwikkelt multifunctionele robot die landbouwer én milieu grote winsten oplevert

  Op de foto professor Abdul Mouazen, Vlaams minister Hilde Crevits en decaan Marc Van Meirvenne, met op de achtergrond de multifunctionele robot.

 • 17 :00

  Akkerbouw

  Hoogste stijging van prijzen voor landbouwgrond in 5 jaar

  De prijs van landbouwgrond is sterk gestegen.

 • 14 :00

  Recht

  Mag iedereen nu zomaar mijn weide betreden?

  Aan de regels rond aansprakelijkheid voor dieren is niets veranderd door het goederenrecht. De bewaarder van een dier blijft nog steeds aansprakelijk voor de schade die het dier veroorzaakt, behalve in geval van eigen fout van het slachtoffer of overmacht.

 • 12 :00

  Edito

  Edito: Na grillen van het weer, grillen van de minister

  Was het echt teveel gevraagd om ietwat meer dagen uitstel te geven wetende dat enkele dagen noodzakelijke zon er aankwamen?