Startpagina Vleesvee

Saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren betaald

Op 28 februari 2020 ontvingen de landbouwers die via het e-loket een geldige deelnameverklaring voor de campagne 2019 hebben ingediend, het saldo van de betaling van de premie voor het produceren van vleeskalveren.

Leestijd : 2 min

Het gaat om de steun voor de premiegerechtigde kalveren die geslacht werden van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Deze kalveren moeten afkomstig zijn van een vleeskalverbedrijf en alle gegevens moeten beschikbaar zijn.

Voor wat de inlands geslachte kalveren betreft, is de betaling gebaseerd op de gegevens beschikbaar in Sanitel. Voor wat de buitenlands geslachte kalveren betreft, werd de betaling enkel uitgevoerd voor de kalveren waarvoor de buitenlandse overheid de slachtgegevens tijdig heeft aangeleverd. Voor de dieren waarvoor deze slachtgegevens nog niet beschikbaar zijn, werd geen premie betaald. Voor deze landbouwers zal een aanvullende betaling gebeuren zodra de dossiers volledig in orde zijn.

De enveloppe voor de premie voor de productie van vleeskalveren voor de campagne 2019 bedraagt € 2.106.797. Op basis van deze enveloppe is het bedrag per premiegerechtigd kalf vastgelegd op € 7,55.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 17 december 2018. Per werkdag dat de deelnameverklaring te laat werd ingediend, wordt het premiebedrag met 1% verlaagd.

Op het bedrag boven de € 2.000 (som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren) wordt een verlaging van 1,432635% toegepast als gevolg van de financiële discipline.

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. In het geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor vergroening, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling.

Op de afrekening kan de landbouwer alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen. In de eerste helft van maart vindt hij die informatie op het e-loket van Landbouw en Visserij.

Voor meer informatie en eventuele vragen kan de landbouwer altijd contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Lees ook in Vleesvee

Methaanemissie verminderen via pensvertering

Melkvee Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 sectororganisaties zich om de enterische methaanemissies sterk te verminderen. Hoever staan we en wat zijn de mogelijkheden? In dit eerste artikel belichten we de aanpak via veevoeding.
Meer artikelen bekijken