Startpagina Economie

Boerenbond en Fevia: stappen zetten om voedselvoorziening te waarborgen

De landbouw en voedingsmiddelenindustrie roepen de federale en regionale regeringen op om de agrovoedingssector te erkennen als sector van vitaal belang. Ook moeten de regeringen volgens hen alle noodzakelijke crisismaatregelen nemen die de continuïteit van de bedrijfsvoering waarborgen om de levensnoodzakelijke bevoorrading te verzekeren. Maar ook om het verlies van verse producten te vermijden. Volgens Boerenbond, Fwa en Fevia staat de voedingsketen de komende weken zo niet maanden, voor een gigantische logistieke uitdaging.

Leestijd : 2 min

De corona-pandemie en de draconische maar noodzakelijke maatregelen die overheden wereldwijd en ook bij ons nemen, hebben een belangrijke impact op de samenleving en dus ook op agro-voedingsketen. “We kunnen Belgische consumenten geruststellen: onze voedingsbedrijven hebben voldoende voorraden om ook tijdens de coronacrisis voldoende voeding en dranken te blijven voorzien”, aldus Bart Buysse CEO van Fevia. “Ze blijven daar 24/7 samen aan verder werken. Samen met de landbouw en de handelssector, die ervoor zorgen dat onze bedrijven beschikken over de nodige grondstoffen en dat onze producten tot bij de consument geraken.”

Maar, aldus Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker: “Toch roepen we de federale en regionale overheden op om te anticiperen op de mogelijke impact van het coronavirus in de sector. We vragen de nodige maatregelen om de beschikbaarheid van arbeidskrachten te verzekeren en het vrij verkeer van landbouw- en voedingsproducten te waarborgen. De veldwerkzaamheden, noodzakelijke toelevering en dienstverlening hiervoor, oogst, ophaling en verwerking van verse producten moeten door kunnen gaan, om de voedselbevoorrading optimaal te blijven garanderen.”

Fevia, Boerenbond en FWA maakten aan de verschillende regeringen de aandachtspunten voor een continuïteitsplan over en vragen op korte termijn aandacht voor volgende uitdagingen binnen de agro-voedingssector:

1. Agro-voedingsbedrijven moeten kunnen blijven rekenen op voldoende werknemers in de productie. Net zoals bij zorgverleners moeten ook medewerkers in de agro-voedingsketen de expliciete garantie hebben op noodopvang voor hun kinderen in scholen. Fevia, Boerenbond en FWA vragen daarover een duidelijke communicatie vanuit de overheid.

2. Zowel voor het vervoer van grondstoffen en voeding als voor het vrij verkeer van werknemers uit andere landen is het belangrijk dat de grenzen open blijven.

Zo nodig moet men volgens Boerenbond, Fwa en Fevia in deze sectoren eventuele personeelstekorten kunnen opvangen door onder andere beroep te doen op de beschikbare arbeidskrachten, bijvoorbeeld werknemers die in andere bedrijven in tijdelijke werkloosheid zijn of studenten. Uiteraard zou dit beperkt blijven tot taken waarvoor een beperkte voorkennis vereist is.

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken