Startpagina Covid 19

Diergeneeskundige activiteiten blijven essentieel tijdens de coronacrisis

De activiteiten van de dierenartsen, waaronder deze van de inseminators, en inclusief alle verplaatsingen die nodig zijn om deze activiteiten uit te oefenen, behoren tot de toegelaten activiteiten. Dit werd bevestigd door het federale crisiscentrum en vervolgens verduidelijkt in een nieuwe versie van de wetgeving van donderdag 23 maart.

Leestijd : 2 min

Diergeneeskundige activiteiten blijven weliswaar ook tijdens de coronacrisis toegestaan. Ook activiteiten en diensten binnen de voedselketen worden door de regering als essentieel en cruciaal voor de natie beschouwd. Hierbij moest wel een evenwicht worden gevonden tussen de uitvoering van de officiële diergeneeskundige activiteiten ter bescherming van de gezondheid van mens en dier en de situatie op het vlak van Covid-19.

De bevoegde autoriteiten (FAVV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en FAGG), hebben daarom in overleg met ARSIA en DGZ, een lijst van activiteiten opgesteld, waarbij aan elk ervan een status voor wat betreft de prioriteit en termijnen wordt toegekend. Zo krijgen bepaalde activiteiten een zeer hoge prioriteit (bijvoorbeeld de verdenking van aangifteplichtige dierenziekte), andere een lage prioriteit (bijvoorbeeld vrijwillige diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding).

Aan de dierenartsen wordt gevraagd om tijdens hun activiteiten alle mogelijke maatregelen te nemen die vereist zijn om hun gezondheid, die van de personen met wie ze werken en die van hun cliënten te beschermen. De maatregelen met betrekking tot ‘social distancing’ en een goede hygiëne zijn in dit verband belangrijk

Deze lijst geldt voor maart en april 2020 (en kan desgevallend verlengd worden), en zal eventueel aangepast worden naargelang de evolutie van de situatie. De correcte en doeltreffende uitvoering van het algemene epidemiologisch toezicht blijft essentieel en moet al onze acties sturen.

FAVV, FOD Volksgezondheid en FAGG

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken