Startpagina Melkvee

MilkBE breidt steunprogramma voor botulisme verder uit

MilkBE breidt haar steunprogramma voor botulisme uit, en verhoogt daarom vanaf juli ook de heffing. De organisatie besloot onder meer een hogere tussenkomst bij zware sterfte voor grote melkveebedrijven toe te laten. Ook wordt de waarde van een melkkoe vastgelegd op een realistisch bedrag van 1.600 euro per melkkoe. De heffing gaat omhoog met 0,015 euro per 1.000 liter.

Leestijd : 2 min

In 2019 nam MilkBE het beheer van het steunprogramma voor botulisme over van het Sanitair Fonds. De vergoeding ter dekking van de waarde van de vernietigde melk bleef dus behouden. De regeling van het Sanitair Fonds is ondertussen uitgebreid met een steunprogramma bij zware sterfte van melkkoeien. Het voor botulisme ingezamelde geld wordt in een apart fonds ondergebracht.

Uitbreiding van het steunprogramma

Na een jaar ervaring bleek het volgens MilkBE noodzakelijk de berekeningssystematiek bij te sturen en zo een hogere tussenkomst bij zware sterfte voor grote melkveebedrijven toe te laten. Deze bedrijven dragen in verhouding ook meer bij tot het fonds, merkt de organisatie op. Ook wordt de waarde van een melkkoe vastgelegd op een realistisch bedrag van 1.600 euro per melkkoe. De vernieuwde versie van het Protocol trad in voege op 10 maart 2020 en is online beschikbaar via deze link: https://www.bcz-cbl.be/nl/over-bcz/milkbe/ .

Starten van nul

Gezien het Fonds botulisme nieuw is, zijn er geen reserves waaruit er kan worden geput. MilkBE is ervan overtuigd dat de uitbetaling van de tussenkomst niet mag afhangen van het aantal uitbraken in een jaar. MilkBE streeft er naar eigen zeggen naar dat er bij een recht op tussenkomst altijd binnen een redelijke termijn kan worden uitbetaald. Daarom is een minimale reserve noodzakelijk. De bijdrage van de melkveehouders zal jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden in functie van de beschikbare reserve.

Verhoging van de bijdrage

Om bovenstaande beslissingen uit te kunnen voeren, wordt een verhoging van de bijdrage voor melkveehouders doorgevoerd vanaf 1 juli 2020. De bijdrage zal stijgen met 0,015 euro per 1.000 liter. Bijvoorbeeld, voor een gemiddeld Belgisch mekveebedrijf van 600.000 liter stijgt de bijdrage dan met 9 euro per jaar. Dit wordt vervat in de lijn 'MilkBE' op de melkgeldafrekening, die vanaf deze zomer dan 0,0805 euro per 1.000 liter (excl. BTW) zal bedragen.

Oorzaak botulisme

Botulisme wordt veroorzaakt door de sporen en toxines van de bacterie Clostridium botulinum, aanwezig in kadaver(resten) die in het ruwvoeder of drinkwater terecht komen. Zelfs mits goed beheer loopt elk melkveebedrijf een risico getroffen te worden door botulisme met een potentieel zeer zware impact. Gezien de ernst van een (mogelijke) besmetting bepaalt de wet dat het FAVV en de koper zo snel mogelijk verwittigd moeten worden. Bij tijdige melding kan de koper de nodige maatregelen (vb. gescheiden behandeling van verdachte melk) nemen om eventuele terugroepacties te vermijden.

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken