Startpagina Covid 19

Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) neemt bijkomende maatregelen om bedrijven die in financiële problemen komen te helpen. Er komt een compensatiepremie bij groot omzetverlies en een waarborgregeling. Specifiek voor een aantal sectoren wordt via een noodfonds voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor gemaakte kosten. De sierteeltsector wordt met name genoemd en komt dus in aanmerking voor een tegemoetkoming voor bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken.

Leestijd : 3 min

De minister merkt op dat heel wat land- en tuinbouwbedrijven momenteel economische schade lijden door de gevolgen van de COVID-19 crisis. Voor een aantal sectoren met beperkt houdbare producten zoals de sierteelt en de voorjaarsgroenten zijn de maanden maart en april normaal gezien topmaanden. De Daarom komen er nu ook voor hen maatregelen om tegemoet te komen in de schade die ze lijden.

Crevits benadrukt dat de land- en tuinbouw voor onze belangrijke dagelijkse voedselbevoorrading zorgt. “Het is broodnodig dat we een duidelijk signaal geven dat we ook hen helpen om deze periode door te komen zodat ze ook in de toekomst voor onze lokale voedselvoorziening kunnen blijven instaan”, aldus Crevits. “Voor de siertelers had deze crisis op geen slechter moment kunnen komen. Sommigen zien een jaar hard werken volledig verloren gaan. Onder meer voor deze bedrijven wordt een specifieke regeling uitgewerkt om hen te vergoeden voor bloemen en planten die niet verkocht konden worden.”

Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten maar toch meer dan 60% omzetverlies lijden in de periode maart-april ten opzichte van dezelfde periode in een normaal jaar, hebben recht op een compensatiepremie van 3.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Bedrijven die hun locatie deels moeten sluiten, zoals de verbruikerszaal van een boerderij met hoeveverkoop of de marktverkoop moeten stopzetten, konden al tot en met 19 mei 2020 een éénmalige hinderpremie bekomen van 4.000 euro.

Deze premie van 4.000 euro kan aangevuld worden met 160 euro per dag als de sluiting langer duurt dan 21 dagen. Meer informatie hierover staat op de site van VLAIO: www.vlaio.be/coronahinderpremie Specifiek voor een aantal sectoren waaronder de sierteeltbedrijven wordt via een noodfonds voorzien in een afzonderlijke vergoeding voor gemaakte kosten van bloemen en planten die niet tijdig verkocht geraken. Vlaanderen telt een 800-tal professionele siertelers.

Evaluatie voor 30 april 2020

Alle maatregelen voor steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen voor 30 april 2020 ook geëvalueerd worden. De verschillende steunmaatregelen kunnen niet gecombineerd worden. Wie gebruik wil maken van de eerdere corona hinderpremie, kan niet genieten van de premie van 3.000 euro.

Waarborgregeling

Bedrijven die kampen met financiële problemen kunnen vanaf vandaag ook rekenen op een waarborgregeling. De tijdelijke waarborg komt er via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).De waarborg is toegankelijk voor bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen verkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

Tegelijk blijft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits er bij Europa op aandringen om de marktsituatie van alle landbouwproducten waaronder bijvoorbeeld melk en aardappelen van zeer nabij te monitoren en de Europese crisisinstrumenten voor land- en tuinbouwproducten te activeren als de prijzen te sterk dalen. Europa heeft met haar landbouwbeleid sleutelelementen in handen.

Boerenbond tevreden

Boerenbond zegt in een reactie tevreden te zijn met de maatregelen.

Jan Cees Bron

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken