Startpagina Covid 19

Boerenbond: 25% tekort aan arbeidskrachten

Boerenbond schat dat de land- en tuinbouw momenteel 5.000 seizoenarbeiders tekort komt. Normaal zijn op dit moment 20.000 mensen nodig, aldus woordvoerder Vanessa Saenen, maar er zijn slechts 15.000 mensen actief. Het tekort kan in mei, als 30.000 seizoenarbeiders nodig zijn, oplopen tot 50%. Een deel van de oogst gaat dan verloren.

Leestijd : 3 min

Op dit moment zijn 8.000 seizoenarbeiders uit het buitenland actief. Een groot deel daarvan kon door verlenging van het maximale aantal dagen dat men mag werken, blijven. Er werken nog eens 7.000 Belgische seizoenarbeiders bij boeren en tuinders. “Het is te weinig, maar het gaat nog”, vat Saenen de situatie samen. “Met grote verschillen tussen bedrijven, maar ook wel de verschillende sectoren.”

Vanwege snoeiwerkzaamheden is de fruitteelt er meestal vroeg bij met het regelen van seizoenarbeiders. Al in januari meldden de eersten zich. “Het tekort is daarom in deze sector minder groot dan in de groententeelt.” Het uitzendbureau van Boerenbond, Werkers, probeert overschotten aan seizoenarbeiders te identificeren. “Die mensen kunnen dan elders aan de slag. We doen een beroep op onderlinge solidariteit.”

Angst voor het virus

Waarom komen de Oost-Europeanen niet? Voor Roemenen en Bulgaren is het traject door de grensafsluitingen lastig. Polen kunnen nog wel door Duitsland reizen, maar, stelt Saenen vast: sommigen lukt het wel, anderen niet. “Probleem is ook dat men bezorgd is over hoe het virus zich hier verspreid.” In Polen, 40 miljoen mensen, lijkt het virus met 2.600 geregistreerde gevallen nog minder verspreid als hier.

De Polen die komen, hoeven niet in quarantaine. Werkgevers wordt wel gevraagd om hygiënemaatregelen te treffen. “Maar naar onze inschatting zijn risico’s beperkt. Ze wonen vaak bij elkaar en op of bij het landbouwbedrijf. Daarmee vormen ze als het ware een huishouden, met betrekkelijk weinig contacten daarbuiten.”

Quarantaine in Polen

Andersom moeten Polen die terugkeren naar hun land wel in quarantaine. “En dat is wel een probleem want dat geldt dus ook voor de buschauffeurs die heen en weer rijden. Veel van die chauffeurs hebben nu weinig zin om te rijden, want als ze terug zijn moeten ze 14 dagen binnen blijven.” Het is dus maar de vraag of de arbeidsvraag in mei volledig kan worden ingevuld met Poolse werkkrachten.

Wie kan het tekort opvangen? Jobstudenten maar voor een klein deel. Die zijn in vakanties wel beschikbaar maar verder alleen in het weekend en op woensdagnamiddagen. Tijdelijk werklozen zijn soms lastig te motiveren, zeker als ze een redelijk salaris hadden. “Want als je gaat werken, lever je de uitkering in. Het is voor veel mensen dan afhankelijk van hun inkomen al snel niet voordelig om aan de slag te gaan.”

De federale regering kijkt momenteel wel naar mogelijkheden om het toch aantrekkelijk te maken voor tijdelijk werklozen. “We hopen dat op de ministerraad vrijdag daarover meer bekend wordt.”

Zorgen in Duitsland, Nederland

In Duitsland Joachim Rukwied, de voorzitter van het Deutscher Bauernverband, eerder van een dreigende catastrofe. Volgens hem krijgen Duitse boeren het werk zonder een grotere instroom van seizoenarbeiders niet gedaan. Groenten en fruit zullen schaarser, en duurder worden, ook omdat het aanbod niet kan worden vervangen met Zuid-Europees product. In Nederland zegt LTO dat momenteel de situatie onder controle is, maar dat in mei wel tekorten kunnen ontstaan. Opvallend is dat men daar merkt dat veel Poolse werkkrachten liever in Duitsland aan de slag gaan, omdat het toch een grens dichterbij Polen is.

Jan Cees Bron

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken