Startpagina Melkvee

Vlaamse innovatie moet uitstoot broeikasgassen in stallen reduceren

Via het Europese Milkey project werkt het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) momenteel mee aan de uitbouw van OTICE, een goedkoop sensorsysteem dat landbouwers een simpel overzicht moet geven van het binnenklimaat in hun stallen. De timing van juiste staltechnieken, zoals ventilatie, mestmanagement of voeding, zijn cruciaal om de uitstoot van broeikasgassen in de Vlaamse landbouwsector te verminderen. Een belangrijk onderdeel voor de melkveesector binnen het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030.

Leestijd : 2 min

Op vraag van Vlaams Parlementslid Joris Nachtergaele (N-VA) gaf Vlaams minister voor Landbouw Hilde Crevits een stand van zaken over het onderzoek van het ILVO naar een monitoringsysteem voor het binnenklimaat van stallen. Het systeem kreeg de naam OTICE ofwel “Online Tool for monitoring Indoor barn Climate, animal stress and Emission levels of air pollutants” en wordt momenteel onderzocht in een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese landen. In haar antwoord stelt de minister dat het voor de melkveehouder nu nog vaak ontbreekt aan informatie over klimaatmaatregelen die het best passen bij hun eigen stal. OTICE kan hier verandering in brengen.

Reductie uitstoot broeikasgassen door realtime informatie

OTICE zal de landbouwer informatie verschaffen over het klimaat binnen zijn of haar stallen. Door te beschikken over de juiste data kan er worden ingegrepen bij slecht geventileerde zones in de stal of kan het effect worden waargenomen van emissiereducerende technieken. “Door dit sensorsysteem zullen we onze Vlaamse boeren de touwtjes in handen geven”, verduidelijkt Vlaams Volksvertegenwoordiger Joris Nachtergaele. “Het systeem zal hen de mogelijkheid geven om zelf voor een optimaal binnenklimaat te zorgen zonder inkomstenverlies voor de landbouwer. Daarnaast zal de tool dankzij het gebruik van goedkope sensoren zeer toegankelijk zijn.”

Innovatie als één van de steunpilaren Vlaams Klimaatplan

Momenteel wordt nog volop onderzocht welke impact OTICE exact zal hebben op de uitstoot van de broeikasgassen in de Vlaamse landbouw. “De minister gaf aan dat er een prototype van het monitoringssysteem zal worden afgewerkt tegen juni 2021 en de resultaten van het onderzoek zullen eind 2022 bekend worden gemaakt”, verduidelijkt Joris Nachtergaele. “Het Vlaams Klimaatplan wil de broeikasgassen verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de inkomsten van onze boeren. Vlaanderen staat wereldwijd bekend om zijn innovatie en de minister wil via de steun voor dit onderzoek haar steentje bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.”

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken