Startpagina Varkens

Dankzij de PRRS-Monitor Biggen hou ik PRRSV-circulatie onder controle

Regelmatige monitoring van de PRRS-status speelt samen met bioveiligheid een sleutelrol om het risico op insleep van nieuwe PRRSV-varianten te beperken en de interne spreiding van het virus te verkleinen. We kunnen heel wat leren uit de ervaringen van deelnemers aan de PRRS-Monitor Biggen. Een veehouder getuigt hoe hij de circulatie van PRRSV op zijn bedrijf onder controle kreeg.

Leestijd : 4 min

In 2015 lanceerde de varkenssector een ambitieus programma om PRRSV (Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus) aan te pakken. Dit programma kreeg in 2018 meer vorm dankzij de PRRS-Monitor Biggen.

PRRSV-vrije biggenafdeling

Ongeveer 6% van de deelnemers aan de PRRS-Monitor Biggen heeft bij de laatste 3 bemonsteringen geen enkele keer PRRSV teruggevonden in de biggenafdeling. Deze bedrijven bewijzen dat het mogelijk is om de gespeende biggen vrij te houden van PRRSV tot het einde van de biggenafdeling. Soms wordt er gezegd dat je PRRS enkel onder controle kan houden op nieuwe en/of kleine gesloten bedrijven met eigen opfok, die in een zeer varkensarm gebied liggen. Maar is dat ook zo? Het antwoord is: nee. Ook ‘gewone’ bedrijven, die niet nieuw zijn en die in een varkensdense regio liggen, kunnen de biggen overwegend PRRSV-negatief houden.

Dat bewijzen ook de deelnemers aan de PRRS-Monitor Biggen, uit wiens ervaringen we heel wat kunnen opsteken. Een veehouder getuigt over zijn deelname.

Goed zicht op PRRSV-circulatie

“Mijn bedrijf is gesloten en ligt in de Antwerpse Noorderkempen. Ik houd 200 zeugen in een driewekensysteem, speen mijn biggen op 28 dagen en om de 9 weken koop ik gelten aan. Sinds 2015 neem ik deel aan de PRRS-Monitor Biggen. Mijn bedrijf is niet PRRSV-negatief, er is nog circulatie van het virus bij de zeugen. Dat is de reden waarom ik de zeugen blijf vaccineren met een levend vaccin.

In de kraamstal en in de biggenafdeling hebben we de PRRSV-circulatie wel onder controle. Dankzij de PRRS-Monitor Biggen weet ik dat de jongste biggen steeds negatief blijven. Ook bij de oudste is er zeer zelden viruscirculatie terug te vinden. Soms vinden we wel PRRSV terug nadat we de biggen verhokt hebben naar de vleesvarkensstal.”

Aandachtspunten

“Er zijn een aantal zaken in mijn bedrijfsvoering waar ik zeer veel belang aan hecht en die mij helpen om PRRS onder controle te houden.

Ik groepeer bijvoorbeeld de aankoop van gelten. Aangekochte gelten blijven minstens 4 à 5 weken in de quarantaine-afdeling. Hier worden ze afgeënt. Deze afdeling is een aparte ruimte in de vleesvarkensstal en ik gebruik er altijd aparte kledij en laarzen. Als ik zeugen afvoer, dan laad ik ze trouwens altijd samen met de vleesvarkens. Bij aparte ophaling van de zeugen, komt er immers niet niet altijd een lege vrachtwagen op ons bedrijf. Na het laden wordt de stal onmiddellijk gereinigd.

Bij het spenen hou ik de biggen per nest samen om over te brengen naar de biggenafdeling. Daar zitten 2 nestjes samen in een hokje. De kleine biggen worden in een hokje apart geplaatst.

Nadat kadavers uit de stal verwijderd zijn, reinig en ontsmet ik ook altijd onmiddellijk mijn laarzen en het kadaverwagentje.”

Aanpassingen in bedrijfsvoering

Sinds zijn deelname aan de PRRS-Monitor Biggen paste de varkenshouder zijn bedrijfsvoering wat aan. “Zo kan ik nog betere resultaten behalen. Ik paste onder meer mijn naaldmanagement aan. Bij kleine biggen gebruik ik wegwerpnaalden en bij elk nest gebruik ik een nieuwe naald.

Ik was ook heel vaak mijn handen met zeep en om dit altijd goed te kunnen doen, heb ik overal doorheen het bedrijf pompjes geplaatst. Daarnaast focus ik op propere laarzen. Ik ververs de voetbaden minstens om de drie dagen of vaker als ze zichtbaar vuil zijn. De laarzen worden vaak afgespoten en ontsmet, meer bepaald als ik naar een andere diercategorie ga, na het laden, na het wegbrengen van kadavers…

Door deze kleine inspanningen en aanpassingen aan mijn bedrijfsvoering, slaag ik erin om een stabiele PRRS-status te creëren op mijn bedrijf. Om op te volgen of de situatie verandert, blijf ik deelnemen aan de PRRS-Monitor Biggen. Dat helpt mij om snel te kunnen ingrijpen indien nodig.”

Wat houdt de PRRS-Monitor Biggen juist in?

De PRRS-Monitor Biggen blijft een heel belangrijk onderdeel in het PRRS-programma. De monitor wordt driemaal per jaar uitgevoerd op 20 bloedmonsters. De bloedmonsters worden genomen van 10 biggen in de biggenafdeling vlak na het spenen (als ze ongeveer 4 weken zijn) en 10 monsters van biggen aan het einde van de biggenafdeling (als ze ongeveer 12 weken zijn).

In deze bloedmonsters wordt door middel van PCR-onderzoek gezocht of PRRSV erin voorkomt. Wanneer het onderzoek de aanwezigheid van het virus aantoont, wordt er ook nagegaan welke PRRSV-stammen er op het bedrijf circuleren. Op deze manier kan uitgesloten worden of het bijvoorbeeld gaat om de vaccinstam. Er kan nagegaan worden of er steeds nieuwe stammen het bedrijf binnenkomen. Ook is het mogelijk om bij de oudste biggen te laten controleren of zij antistoffen tegen PRRSV hebben. Vandaag worden de analyses binnen de PRRS-Monitor Biggen nog steeds financieel ondersteund vanuit het Sanitair Fonds.

Wil je meer weten over of je inschrijven voor de PRRS-Monitor Biggen of de andere PRRS-Monitors, neem dan zeker een kijkje op de website van DGZ (https://www.dgz.be/programma/prrs-programma). Je vindt er ook heel wat bioveiligheidstips (zie: Varkens, Gezondheidsmanagement) om PRRSV op jouw bedrijf onder controle te kunnen houden. Of contacteer jouw bedrijfsdierenarts en ga samen aan de slag!

Tamara Vandersmissen, DGZ

 

Met vragen kun je terecht bij DGZ op tel. 078 05 05 23 of e-mail helpdesk@dgz.be.

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken