Startpagina Melkvee

‘Belgische verwerkers gaan groei melkstroom indammen’

Vroeg of laat gaan Belgische zuivelverwerkers over op een systeem dat de melkstroom in lijn brengt met de marktvraag. Dat verwacht afgevaardigd bestuurder Renaat Debergh van de Belgische Confederatie voor de Zuivelindustrie (BCZ). Debergh wijst erop dat de zuivelindustrie de laatste jaren al enorme groei hebben opgevangen. “Er zijn helaas nog altijd melkveehouders dat het aantal koeien verdubbelt zonder eerst met de afnemer te gaan praten”, aldus Debergh.

Leestijd : 2 min

“Dat is niet van deze tijd. Je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat men de melk onbeperkt blijft ophalen. De bomen groeien echt niet tot de hemel.” Hij wijst op het hoge investeringsniveau van de zuivelindustrie. Vorig jaar werd 133 miljoen geïnvesteerd, ruim 50% meer dan een jaar eerder. 133 miljoen is ook een derde meer dan het gemiddelde van 100 miljoen dat de afgelopen jaren normaal was. Een deel van dat bedrag betreft modernisering van bestaande productiefaciliteiten, maar deels gaat het ook om extra capaciteit.

Het cijfer betekent dat de sector gezond en nog altijd groeiend is, aldus Debergh, maar de industrie kan niet eindeloos capaciteit vergroten. Hij wijst op het buitenland, waar bedrijven al systemen in stelling brachten die boeren stimuleren niet te hard te groeien. Melkveehouders die steeds meer produceren vormen vooral een uitdaging voor coöperaties, zoals Milcobel en LDA. Deze bedrijven hebben wat betreft hun leden vaak een afnameplicht. Niet-coöperaties zoals Inex of Lactalis kunnen in principe precies het volume kopen dat men denkt winstgevend te kunnen verwerken.

Een mogelijkheid zou zijn om met A, B en C-prijzen te gaan werken, zoals de Franse zuivelcoöperatie Sodiaal. In Nederland werkt de coöperatie FrieslandCampina in feite ook met A en B-prijzen. In 2018 zette FrieslandCampina een systeem op dat de melkaanvoer moest afstemmen op de marktvraag. Voor 2019 en 2020 werd het marktconforme groeipercentage vastgesteld op 1,5 %. Wanneer de aanvoer van alle leden hoger uitvalt dan dit percentage, dan worden de te snel gegroeide melkveehouders gekort.

De korting komt neer op 10 cent per kilo teveel geproduceerde melk, en geldt voor individuele melkveebedrijven die meer zijn gegroeid dan hun vergelijkingsvolume plus latente ruimte.

Jan Cees Bron

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken