Een gepast vervangingsbeleid geeft een productieve zeugenstapel

Streef best naar een vervangingspercentage van je zeugenstapel van 45
%.
Streef best naar een vervangingspercentage van je zeugenstapel van 45 %. - Foto: LBL

Om een productieve zeugenstapel te hebben, is het van belang om voldoende aandacht te besteden aan het vervangingsbeleid. Inagro adviseert hierbij om te streven naar een vervangingspercentage van 45 % en een gemiddelde worpnummer van de zeugen op je bedrijf van 3 tot 4. Je behaalt de beste resultaten als iedere ronde ongeveer 20 % eersteworpszeugen telt.

Zorg er voor dat de binnenkomende gelten in goede conditie verkeren, op tijd geïnsemineerd worden en genoeg functionele tepels bevatten. Selecteer streng, maar rechtvaardig!

Die uitspraak geldt ook voor de reforme zeugen. Geven ze onvoldoende melk, is geboortehulp vereist of zijn het geen goede ‘zorgers’? Voer ze dan af. Sta zeker eens stil bij de uitbetaling van de reforme zeugen.

Het protocol geeft je een overzicht over de belangrijkste aandachtspunten in het vervangingsbeleid.

Dit protocol kadert in het Leaderproject ‘Tope Wroeten in de Westhoek’. Het project komt tot stand met steun van de Provincie West-Vlaanderen, de Europese Unie en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Inagro

Meest recent

Meest recent