Startpagina Melkvee

CowForme zet in op minder werklast en meer levenskwaliteit voor melkveehouders

Door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit staan de melkveehouders alsmaar meer onder druk. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. Het doel is om de werklast te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen.

Leestijd : 2 min

Melkveehouders werken vaak meer dan elf uur per dag, zeven dagen per week. Het wordt steeds moeilijker om tijd vrij te maken voor het gezin en voor een sociaal leven. Een van de sleutels om de arbeidsomstandigheden op melkveebedrijven te verbeteren, is werknemers inzetten om de afname van onbezoldigde arbeid door familieleden te compenseren.

15 projectpartners

Vijftien projectpartners uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk met expertise in veeteelt of in arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding slaan de handen in elkaar. Samen werken ze concrete acties uit om werkzoekenden te begeleiden naar een job in de melkveehouderij en de melkveehouders in staat te stellen hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Vanuit hun grensoverschrijdende ervaringen en expertise ontwikkelen de partners twee soorten opleidingen. Een eerste opleiding focust op werkzoekenden die arbeider willen worden op een melkveebedrijf. Een tweede opleiding is bedoeld voor veehouders die werknemers in dienst (zullen) hebben en hun bedrijfsmanagement en personeelsbeleid willen verbeteren.

Focus Farms-studieclubs

Per regio wordt ook een studieclub opgericht. In die zogenaamde “Focus Farms” zullen een achttal melkveehouders onderling ervaringen uitwisselen over de arbeid op hun bedrijf. Vanuit een analyse van hun gangbare arbeidspraktijken denken ze samen na over mogelijke verbeterpistes. Daarbij krijgen ze begeleiding van adviseurs en deskundigen in arbeidsorganisatie. Concrete tips en ideeën worden nadien via video’s en technische fiches gedeeld met alle andere melkveehouders in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de Vlaamse “Focus Farm” studieclub. Geïnteresseerde melkveehouders die zich de komende twee jaar af en toe kunnen vrijmaken, mogen contact opnemen met Lisa Dejonghe via lisa.dejonghe@inagro.be.

CowForme wil de werkgelegenheid in de melkveehouderij op verschillende niveaus stimuleren. Het project legt de link tussen werkzoekenden, veehouders, diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding en onderzoeksinstellingen. Het project ging op 1 januari 2020 van start en loopt tot 31 december 2022.

Wie het projectnieuws en de activiteiten wil volgen, kan voortaan terecht op www.cowforme.eu. Die website bundelt alle updates over het CowForme-project.

Inagro

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken