Vlaamse melk is van uitstekende kwaliteit

MCC telde 4.107 melkveehouders, die samen in 2019 ruim 2,6
% meer produceerden dan in 2018.
MCC telde 4.107 melkveehouders, die samen in 2019 ruim 2,6 % meer produceerden dan in 2018. - Foto: LV

De algemene vergadering van het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) keurde het jaarverslag 2019 goed. Daarin staan weer opmerkelijke cijfers, die een dikke duim geven aan de in totaal 4.107 melkveehouders. Het aantal producenten liep ook verleden jaar verder terug, maar samen produceerden die in 2019 ruim 2,6 % meer melk.

Celgetal lager dan 200.000 per ml

“Dat die melk van topkwaliteit is, valt af te leiden uit de resultaten van onderzoek dat MCC voert om de kwaliteit en de samenstelling te bepalen van de melk die aan kopers wordt geleverd”, stelt MCC-woordvoerder Mich Gillis. “Een steeds verbeterende uiergezondheid resulteert voor het eerst in een gemiddeld celgetal lager dan 200.000 per ml. Jarenlange intense controle op antibioticaresiduen in de melk zorgt er voor dat vandaag nog in amper 0,02% van de 602.545 melkleveringen residuen worden aangetoond.”

Bron: MCC

Dit speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitsperceptie van de consument. “Op maandbasis blijven meer dan 98% van de melkveebedrijven aan de strengste kwaliteitsnormen voldoen, dat zijn bedrijven zonder ‘strafpunten’.”

François Achten is voorzitter van het Melkcontrolecentrum Vlaanderen. Hij blikt met grote tevredenheid terug op het afgelopen werkjaar. “In 2019 is de samenwerking tussen MCC en DGZ operationeel verder ingevuld. Na de inbreng van de logistiek in de cvba Vivee, werd en wordt verder bekeken welke activiteiten van beide organisaties synergie kunnen opleveren ten voordele van onze klanten, en onder welke structuur ze best worden ingevuld.”

Aangesloten op deelplatform DjustConnect

De gewijzigde melkkwaliteitsreglementering biedt kopers van melk alsmaar meer mogelijkheden om de aanlevering van melk zelf op te volgen. “Voor MCC betekent dit de vereiste van een grotere flexibiliteit om de gevraagde analyses snel en accuraat uit te voeren en te rapporteren. Bij de opvolging van kwaliteitsproblemen krijgt MCC een alsmaar belangrijkere rol toebedeeld”, stelt voorzitter François Achten.

Het is voor MCC een uitdaging om de organisatie voldoende wendbaar te maken, zodat ze snel kan reageren en inspelen op de toenemende behoeften van de veehouder om hem te blijven ondersteunen. “De analyses op melk creëren een grote en belangrijke flow van data die, voor menige partner van de melkveehouder, nuttige informatie oplevert. Via DjustConnect, het deelplatform waarop data geavanceerd zullen kunnen worden gedeeld in de Vlaamse agrovoedingsketen, ontstaan er mogelijkheden om deze data te ontsluiten met respect voor de boer, die als eigenaar van de data centraal staat.”

Uitvoeren audits op weidegang

Dan zijn er nog nieuwe ontwikkelingen, zoals het uitvoeren van audits op weidegang. “MCC, die deze audits uitvoert, bekijkt welke rol ze hierin kan spelen, en met welke partners ze deze eventueel kan uitvoeren. Het blijft een uitdaging om in een snel innoverende omgeving kennis te verwerven van de nieuwe technieken die de sector ondersteunen om melk van een uiterst hoogstaande kwaliteit aan te voeren als grondstof voor een waaier aan zuivelproducten. Samen met een equipe van gemotiveerde medewerkers gaat onze organisatie deze uitdaging aan en maakt zij zich klaar voor de toekomst”, besluit François Achten, voorzitter van de raad van bestuur.

Nog dit: Jean-Marie Van Crombrugge, vele jaren operationeel eindverantwoordelijke van MCC, gaat met welverdiend rustpensioen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent