Project Klimrek zoekt akkerbouwers voor bevraging rond klimaat

Project Klimrek zoekt nu akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan.
Project Klimrek zoekt nu akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. - Foto: TD

Klimaatverandering manifesteert zich onder andere in extremere weersomstandigheden. Ook akkerbouwers ondervinden de gevolgen van lange droogteperiodes, hitte, of extreme neerslag. Kan je klimaatbewust aan landbouw doen en daar ook slimme economische keuzes in maken?

Variatie in de opbrengst van landbouwgewassen

Er is de laatste decennia meer en meer variatie in de opbrengst van landbouwgewassen. Als gevolg van klimatologische omstandigheden, zoals hittegolven en droogte, kan de opbrengst van bepaalde gewassen sterk verminderen.

Het najaar 2020 is het startschot van het klimaattraject dat ILVO, het Innovatiesteunpunt en VITO de komende 3 jaar zullen afleggen voor akkerbouw met aardappelen in het teeltplan. Het doel van deze bevraging is om een basis te leggen van de klimaatscan en een grondige inschatting te kunnen maken van waar de sector zelf van wakker ligt en al problemen ervaart. De resultaten worden begin januari verwacht.

Alle info vind je hier.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent