Inzet op nematoden en ziektetolerante suikerbieten bij Betaseed

Suikerrijke en ziektetolerantere bieten worden steeds belangrijker in de toekomst, volgens Marc Ballekens.
Suikerrijke en ziektetolerantere bieten worden steeds belangrijker in de toekomst, volgens Marc Ballekens. - Foto: TD

Marc Ballekens, directeur Strategie en Marketing bij Limagrain, stond stil bij de evoluties die de suikerbietenmarkt doormaakt en met welke rassen Betaseed hierop inspeelt. Op 9 jaar tijd heeft Betaseed een mooie positie in de markt weten te veroveren. Vorig jaar was dit wat moeilijker wegens verminderde zaadbeschikbaarheid. De reden hierachter is de klimaatverandering die een invloed heeft op de rendementen in de productieregio’s in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. “Dit wordt een gegeven waar we mee rekening moeten houden in de toekomst”, aldus Ballekens.

Suikerrijkheid wordt belangrijker

Als hij naar de marktverdeling kijkt, dan merkt hij dat het belang van rhizomanierassen steeds kleiner wordt ten voordele van de nematodenrassen. Het aandeel rhizoctoniarassen blijft stabiel. Het zijn specifieke regio’s die hiermee kampen en dat is een gegeven dat op niveau blijft.

Volgens Marc Ballekens zijn visie wordt de suikerrijkheid van een ras belangrijker in de toekomst omwille van andere uitbetalingsnormen die suikerfabrieken hanteren. In de groep van de ‘rijke’ rassen heeft Betaseed dan ook het grootste aanbod.

Zoals eerder gezegd worden nematodenrassen de standaard, dit uiteraard op besmette gronden. De vraag stelt zich: “Wat op niet besmette gronden?”. Vaak is er hier geen zekerheid over de aanwezigheid van nematoden én het Bieteninstituut noemt een opbrengstdaling vanaf 150 eieren/100 g grond. Dit is een drempel die heel snel behaald zou worden. In de praktijk wordt nog gezien dat landbouwers die omschakelden van rhizomanierassen naar nematodenrassen nooit een terugkeer maken.

Marc Ballekens, directeur Strategie en Marketing, gaf ons toelichting bij de evoluties op de suikerbietmarkt en het rassenaanbod.
Marc Ballekens, directeur Strategie en Marketing, gaf ons toelichting bij de evoluties op de suikerbietmarkt en het rassenaanbod. - Foto: TD

Nematodenrassen

Wordt de focus gelegd op het financieel rendement van de teelt, dan schuift Betaseed de rassen BTS 4860 N en BTS 3305 N naar voren. Volgens het Bieteninstituut halen ze respectievelijk een financieel inkomen van 102 en 103%. Beide rassen zitten laag in tarra, al is dit vandaag niet meer criterium nr 1. BTS 4860 N onderscheidt zich nog door zijn gezondheid en BTS 3305 N door zijn droogtetolerantie. Hierom krijgt dit ras het logo ‘Sun Protection’ mee. Gezien wordt nog dat deze rassen het in een ‘klassieke’ situatie goed doen én dit zo ook doen in een nematodensituatie.

Wie de focus legt op suikerrijke toprassen, krijgt door Betaseed de rassen BTS 3480 N en BTS 1280 N voorgeschoteld. Deze rassen kunnen ietsje moeilijker liggen als er vroeg geleverd moet worden, maar ze zitten hoog in suiker. BTS 3480 N is een heel rijk ras volgens beproeving door het Bieteninstituut (103%), er worden weinig tot geen schieters gezien en is ideaal om op leem en zandleemgronden te verbouwen. Op zwaardere gronden kan dan weer BTS 1280 N geteeld worden. Dit ras wordt daar ook aangeraden omdat het zo laag in tarra zit en het is zeer rijk volgens het Bieteninstituut (102%).

Rhizoctonia

Rhizoctoniarassen nemen actueel zo’n 9% van de markt in. Bij een matige besmetting, en volgens Marc Ballekens vallen 90% van de gevallen in België hieronder, wordt het ras BTS 605 naar voor geschoven. Het is een rijk ras met een hoog financieel rendement. Al 7 jaar is het een veel uitgezaaid ras. Dit komt door zijn stabiliteit en zijn droogteresitentie.

Kampen we met een zeer sterke rhizoctoniabesmetting, dan wordt BTS 4190 RHC naar voren geschoven door Betaseed omwille van zijn zeer hoge tolerantie aan rhizoctonia. Keerzijde van de medaille is het ietsje mindere financiële inkomen (94%). Gelukkig zijn er minder zwaar besmette gebieden in België. Duidelijk is wel, waar welk ras ingezet moet worden. Nog een pluspunt van BTS 4190 RHC is zijn goede bodembedekking.

Opteren voor suikerrijke en ziektetolerantere bieten wordt steeds belangrijker in de toekomst.
Opteren voor suikerrijke en ziektetolerantere bieten wordt steeds belangrijker in de toekomst. - Foto: TD

Rhizomanie

Bij de rhizomanierassen wordt voor de vroege levering het rijke en zeer gezonde BTS 2385 gepromoot. Tevens draagt dit het label ‘Sun Protection’. Voor late leveringen is er het zware type, BTS 6740 met een financieel inkomen van 104%. Beide rassen zijn resistent aan het agressievere Rhizomanie type 2.

Besluiten deed Ballekens door te drukken op het belang van een goede ziekteresistentie van de suikerbieten. In de praktijk wordt ook vastgesteld dat de situatie erger is dan deze die tot uiting komt uit de proefveldwerking van het Bieteninstituut. In Amerika is Cercospora niet meer onder controle en dodelijk voor de suikerbietenteelt. Er worden daar 8 tot 10 bespuitingen op jaarbasis uitgevoerd. Dichter bij ons, in de Franse Champagnestreek, wordt naar 5 behandelingen gegaan en is sprake van stevige opbrengstdalingen (tot 50%). Het Bieteninstituut rangschikt zijn rassen de laatste jaren volgens bladziektentolerantie en voor Betaseed is cercospora de topprioriteit. Door warmere najaren zien we meer zieke bieten met een hergroei van bladmassa. Dat kost kilo’s suiker.

Ballekens wees ook nog bij de samenvatting naar het ‘Sun Protection’ logo dat Betaseed zelf meegeeft aan variëteiten met een betere droogte- en hitteresistentie. De rassen BTS 3305 N, BTS 605 en BTS 2385 hebben dit meegekregen.

Zaadbehandeling

Beschikbare zaadbehandelingen voor komende uitzaai zijn Force en Gaucho, al wordt verwacht dat voor dit laatste niet veel gekozen wordt omwille van de randvoorwaarden bij de inzet van neonicotinoïden. Het gaat hier over Gaucho F4, deze heeft een lagere dosering Imidacloprid (67,5 g) maar wel aangevuld met 4 g Teflutrine. Force zelf bevat 10 g Teflutrine. Alle rassen hebben Vibrance in de zaadontsmetting.

Nog meegeven dat er voor komende uitzaai beperkt zaad beschikbaar is van 2 nieuwe rassen bij Betaseed, namelijk BTS 2335 een rhizomanieras en BTS 6095 N, een nematodenras.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent