Startpagina Pluimvee

Vogelgriepmaatregelen versoepelen vanaf 12 mei

De laatste preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het vogelgriepvirus H5 in ons land vervallen op woensdag 12 mei. Dat maakten minister van Landbouw David Clarinval (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) bekend.

Leestijd : 2 min

In november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in en rond België. Om ons pluimvee te beschermen tegen deze voor hen zeer besmettelijke en dodelijke ziekte, kondigde federaal minister van Landbouw David Clarinval toen een periode van verhoogd risico aan. Er werden in dit kader verschillende preventieve maatregelen, zoals ophokplicht, ingevoerd.

Het hoogpathogene vogelgriepvirus dat deze winter in België circuleerde, zorgde voor 5 uitbraken bij professionele als particuliere houders. De 5 besmettingen werden vastgesteld in de gemeenten Menen (West-Vlaanderen), Dinant (Namen), Deerlijk (West-Vlaanderen), Silly (Henegouwen) en Waregem (West-Vlaanderen). In de zones rond de uitbraken werden bijkomende maatregelen getroffen om een verdere verspreiding van het virus te vermijden. Daarnaast zijn sinds 13 november 2020 ook 29 gevallen van de hoogpathogene variant ontdekt bij wilde vogels op verschillende plaatsen in België.

Een deel van deze maatregelen werd begin april 2021 opgeheven.

Versoepelingen vanaf 12 mei

De algemene toestand is sindsdien gunstig geëvolueerd, er worden nog weinig besmette wilde vogels gevonden in de EU en het besmette gebied bevindt zich nu duidelijk ten noorden van ons land. Dit betekent het einde van de periode van verhoogd risico en de laatste preventieve maatregelen kunnen nu ook worden opgeheven.

Door deze gunstige evolutie is het vanaf 12 mei voor particuliere houders niet meer verplicht pluimvee binnen of onder netten te voederen en te drenken.

Professionele houders hoeven hun pluimvee en vogels niet meer op te hokken en ook het uitlaadverbod voor slachtkippen vervalt. Tot slot vallen ook de beperkingen bij het organiseren van verzamelingen van hobbypluimvee en -vogels weg.

Nog tijdelijke beperkingen in regio Waregem

Er blijft nog één uitzondering. De maatregelen en vervoersbeperkingen blijven nog even van kracht in de omgeving van de uitbraak van het virus in Waregem en dat wellicht tot 23 mei.

Anne Vandenbosch/FAVV

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken