Startpagina Groenten

De preiteelt wordt elk jaar meer geoptimaliseerd

Naar jaarlijkse gewoonte – behalve tijdens Covid-19 – organiseerde het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) in samenwerking met het departement Landbouw en Visserij en Boerenbond, de Preidag. Geïnteresseerden konden op het terrein de huidige onderzoeksresultaten rond gewasbescherming, bemesting, rassen en mechanisatie te weten komen.

Leestijd : 5 min

Op 10 september ging op het terrein van het PCG in Kruishoutem, na een jaar zonder demonstraties en infodagen, weer de Preidag door. Dit jaar was er veel te vertellen, zowel op het vlak van gewasbescherming en bemesting, als over irrigatie en mechanisatie. Daarnaast konden ook de rassenproeven niet ontbreken. Er stonden ook allerlei firma’s klaar om de gasten van extra informatie te voorzien.

Preimineervlieg leren bestrijden

Onderzoeker Louis Lippens gaf inzake gewasbescherming uitleg bij de lopende projecten rond preimineervlieg en trips. Zo werkte PCG 4 jaar intensief rond de plaag preimineervlieg. “Eerst moesten we de plaag leren kennen en erna kunnen we de beste bestrijdingsmanieren onderzoeken”, stelt hij. Zo wist hij te vertellen dat in april de 1e vlucht plaatsvindt en eind augustus de 2e vlucht. “En dan treedt de meeste schade op, en dat is momenteel vooral zo in de provincie Antwerpen bij hobbytuinders en biotelers. Mogelijk houdt dat verband met het weinig of niet gebruiken van gewasbescherming.” Lippens adviseert om vooral geen aangetast plantengoed aan te voeren, maar om dat bijvoorbeeld eerst te composteren. Bestrijden kan met een fijnmazig insectennet. Het middel Tracer lijkt de beste optie.

Tripsbestrijding

Tripsen zijn al langer een bekende plaag in prei, maar ook in kolen. Het PCG zet zich daarom elk jaar in om de bestrijding te optimaliseren. “Momenteel zoeken we in een project hoe we de waarneming van tripsen in het veld kunnen verbeteren, maar ook hoe we de bestrijding kunnen verbeteren”, vertelt Lippens. In 2021 bleef de schade door trips echter beperkt door het natte weer.

In de tripsenbestrijding is er een project opgestart met als doel de waarneming in veld en de bestrijding te verbeteren. Dit jaar was het geen tripsjaar; door te veel regen bleef de schade beperkt. Uit de resultaten van 2019-2020 bleken alvast de middelen Benevia en Tracer goed te werken. Benevia had in 2019 en 2020 een tijdelijke erkenning die er niet meer was in 2021. Spuittechniek blijft wel cruciaal. “Middelen in een schema of een tankmix worden afgeraden, aangezien zo de efficiëntie tegen tripsen vermindert. Ook uitvloeiers zoals Actirob geven geen meerwaarde. Daarnaast is het van belang het juiste ras te kiezen en de goede spuittechnieken te gebruiken”, concludeert Lippens. Hoe meer spuitvolume, hoe beter de resultaten: 400 l is een minimum.

Lopende proeven in gewasbescherming

Daarnaast zoekt het PCG naar oplossingen tegen de ziekte colletotrichum en tegen diverse onkruiden. Colletotrichum is een ziekte die zich eerst laat zien als bleke, bijna witte onregelmatige vlekken waarin later zwarte puntjes voorkomen. Dit komt vooral voor op de overgang tussen blad en schacht. Het PCG test momenteel de bestaande middelen uit die eventueel een nevenwerking kunnen hebben tegen colletotrichum, en zet in de proef ook enkele experimentele middelen in. De resultaten van de proef zijn nog niet bekend, aangezien de ziekte nog niet aanwezig is.

Ten slotte blijft het wegvallen van bromoxynil in de onkruidbestrijding een probleem. Het middel Xinca zal niet meer kunnen worden ingezet, waardoor men alternatieven moet zoeken. Het PCG zoekt naar oplossingen en raadt momenteel aan om meer in te zetten op bodemmiddelen enkele dagen na het planten. In de proef werd daarom enkele dagen na het planten een mengeling toegepast van Stomp Aqua, Butisan S en Frontier Elite. In enkele objecten werd in een latere toepassing Starane toegevoegd. In deze objecten werd een grotere fytotox waargenomen dan in andere objecten, maar dat trok weg bij de ontwikkeling van de prei. Wat betreft de onkruidbestrijding was er weinig verschil te bemerken tussen de verschillende behandelingen.

Beredeneerd bemesten

Ook bemesting in prei is een veel besproken topic de laatste jaren. Op de Preidag haalde de bedrijfsleider van het PCG, Luc De Reycke, terecht aan dat het nitraatresidu binnen de perken moet blijven. Het PCG doet daarom onderzoek naar allerhande methoden. Technieken zoals rijen- en bandbemesting kunnen soelaas bieden, maar ook de soorten meststoffen kunnen belangrijk zijn. “De afgelopen jaren werd onderzoek uitgevoerd met traag werkende meststoffen, waaronder nitrificatieremmers, gecoate meststoffen en meststoffen op basis van ureum. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar toediening van vloeibare stikstof in de rijen en naar bijbemesting bij het aanaarden”, geeft hij mee. Sinds vorig jaar loopt op de Vlaamse Praktijkcentra het demoproject Groent-N-advies. Onderzoeker Lore Lauwers geeft dan ook aan dat het voor telers interessant is om regelmatig de website www.groentenadvies.be te bekijken om up-to-date te blijven betreffende de bemesting van groenten.

Rassenonderzoek

Op het terrein werden bovendien heel wat rassenproeven aangelegd, waarbij de meeste zaadhuizen werden betrokken. Bedrijven zoals Bejo, Nunhems, Enza, Rijk Zwaan en Seminis kwamen vaak voor in de proeven.

Voor de zomerteelt bleken de rassen Bowler, Krypton en in mindere mate Oslo goede opbrengstresultaten te geven, met het grootste aandeel aan Flandria-kwaliteit. Krypton gaf het meeste tonnage.

Van deze 3 rassen deed Bowler het dit jaar het beste wat betreft tripsaantasting. Uit een gevoeligheidsproef met 29 rassen bleken de rassen Darter, Oxford en Chiefton het wel het beste te doen, met het minst aangetaste planten en aangetast bladoppervlak. Onder de herfstrassen waren de rassen Darter, Defender, Nunton en Poulton het minst gevoelig wat betreft trips, roest, papiervlekken en bruine schachtstrepen. Onder de winterrassen waren dat Aylton, Oslo, Pluston en Sureton.

Bij de vroege herfstteelt voor de vers-markt blijken Darter en Oslo ook goed te scoren inzake Flandria-kwaliteit. Ook Batter doet het goed. Aangezien dit eerder een lange prei is, lijkt het ras wel eerder geschikt voor de Nederlandse markt. Van de beproefde rassen bleek Bowler wel de meeste opbrengst voort te brengen. Ten slotte lag ook de rassenproef late herfst, winter en late winter aan. Die resultaten kunnen pas later bekend- gemaakt worden.

Irrigatiestrategie

Druppelirrigatie is een irrigatiemethode die als doel heeft het nodige water rechtstreeks naar de wortels te brengen zonder verlies. Het PCG streeft ernaar om deze methode te optimaliseren en legde daarom ook in 2021 druppelirrigatieproeven aan: de onderzoekers wilden de invloed op opbrengst weten van de positie van de druppeltape, en vergeleken bovendien druppelirrigatie met bovenberegening. Omdat dit jaar de omstandigheden regenachtig waren, konden de PCG-onderzoekers geen conclusies trekken omdat er geen verschil te zien was tussen de behandelingen. Irrigatie was gedurende de zomer van 2021 niet nodig.

De omstandigheden in 2020 waren droger, waardoor de verschillen tussen de behandelingen wel heel significant waren. Hier bleek druppelirrigatie betere opbrengsten te geven dan bovenberegening, en 1 tape per rij gaf betere resultaten dan 1 tape per 2 rijen.

Marlies Vleugels

Lees ook in Groenten

Kunnen er nog uien gezaaid worden?

Groenten Veel uien zijn momenteel nog niet uitgezaaid, zegt Jonas Bodyn van Viaverda, de fusie van de vroegere proefcentra voor aardappelteelt, groenteteelt en sierteelt. Enkel onder specifieke omstandigheden is het nog de moeite om de uien alsnog te zaaien.
Meer artikelen bekijken