Groene Kring voert actie: “Wat als de boer niet meer voortploegt?”

De grootste organisatie voor jonge land- en tuinbouwers, de Groene Kring, vroeg op dinsdag 2 november aandacht voor de moeilijke omstandigheden waar jonge landbouwers momenteel mee kampen.

Meerdere problematieken

Groene Kring haalt meerdere redenen aan waardoor het ondernemerschap van de boer wordt beknot. Zo ligt de vergunningsverlening volledig stil, waardoor jonge boeren hun bedrijf niet kunnen ontwikkelen. En omdat het beleid steeds verandert, staat ook de rechtszekerheid voor de jonge boer wankel. Daarnaast wordt de toegang tot grond een echte uitdaging.

Ten slotte vragen veel jonge boeren zich af of het nog mogelijk is een goed inkomen te creëren. Het stikstofdossier ligt bij sommigen zwaar op de maag, maar ook de huidige prijzen maken het vaak onmogelijk om een goed inkomen te halen.

Groene Kring-voorzitter Bram Van Hecke: “Elke regio heeft wel zijn eigen problemen. Landschapsparken zijn een probleem in het noorden van Ant-werpen, de opkoop van gronden vooral in Vlaams-Brabant. Maar elk probleem is even belangrijk. We willen een oproep doen aan de regering om snel werk te maken van oplossingen waar jonge boeren effectief mee voort kunnen. Elke dag dat er geen nieuw PAS is, dat jongeren nog vast zitten, is er één te veel. Jonge boeren moeten kansen krijgen om hier te blijven ondernemen.”

‘Gratis’ ploegen

Om die boodschap kracht te geven stonden bijna 300 leden van de Groene Kring over 63 locaties verspreid in Vlaanderen, onder meer in Meeuwen, Brugge, Lokeren, Leuven en Antwerpen. Op het Steenplein in Antwerpen stonden meerdere tractoren met ploegen die je ‘gratis’ kon meenemen. “We kozen Antwerpen als centrale locatie omdat het de grootste stad is van Vlaanderen. Antwerpen is ook de spil van het PAS; het is een heel belangrijk centrum van ontwikkeling van industrie in Vlaanderen”, vertelt Van Hecke.

“We willen de boodschap geven dat boeren niet lang meer kunnen voortploegen als er niets verandert. Jonge boeren vrezen dat ze amper hun boterham kunnen verdienen en niet meer kunnen boeren in de toekomst.”

Marlies Vleugels

Bezorgde jongeren aan het woord

Quinte Jochems uit Vlimmeren (17 jaar) Wij hebben thuis een melkveebedrijf met 230 koeien. Vorig jaar hebben we een vergunningsaanvraag ingediend voor een nieuwe stal met modernisering om mee te kunnen met de tijd en rendabel te zijn. Niemand had er problemen mee, zelfs de buren niet. Minister Demir zegt wel ‘nee’, terwijl het in mijn ogen geen verslechtering is. We willen niet verdubbelen in aantal koeien, enkel moderniseren. Ik en vooral mijn ouders vinden dit enorm frustrerend. Ik wil graag boeren later, maar of dat dat nu nog kan, weet ik niet.

Marte Boeckx uit Tongerlo (19 jaar) Met onze melkveehouderij thuis willen we ook een vergunning aanvragen, maar we weten op voorhand dat het niet goedgekeurd zal worden. Demir wil terecht dierenwelzijn, maar boeren moeten dan wel de kans krijgen om te moderniseren.

Thijs Floren uit Brecht (18 jaar) Wij hebben thuis 150 melkkoeien. Na de landbouwschool wil ik boeren, maar er is schaalvergroting nodig om leefbaar te blijven. In Brecht wil men natuurpark aanleggen, waarbij de Brechtse Heide verbonden wordt met de Kalmthoutse Heide. Op die grond zitten veel jonge boeren die investeringen deden om vooruit te komen. Dat komt in het gedrang nu. Daarom sta ik hier, voor mijn en hun toekomst.

Meest recent

Meest recent