Startpagina Melkvee

Kiezen voor het scheiden van runderdrijfmest

De Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) organiseerde op 13 september nogmaals een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond het scheiden van runderdrijfmest. Melkveebedrijf het Renierenhof uit Kinrooi deelde enthousiast zijn ervaringen.

Leestijd : 3 min

Het Renierenhof is een melkveebedrijf in Kinrooi met 180 melkkoeien, aangevuld met een 100 stuks jongvee. De rundveestal is opgebouwd uit diepstrooiselligboxen, waarbij mest, via een mestschuif, in een centrale kelder wordt geduwd. Het teeltplan bestaat uit maïs en grasland.

Kostenbesparende aanpak

Op het Renierenhof heeft men gekozen voor het scheiden van mest voor het kostenbesparende plaatje. Door de dikke fractie in te zetten als boxenstrooisel hoeven ze geen extern strooisel meer aan te kopen. Het bedrijf maakt gebruik van een eigen vijzelpers/schroefpers. Deze is het meest geschikt voor het bedrijf, omdat de dikke fractie wordt gebruikt als boxenstrooisel. Bij het scheidingsproces wordt de mest doorheen de zeven geperst, wat resulteert in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie gaat naar een aparte opslag en de dikke fractie valt vooraan uit de scheider. Met veel enthousiasme benadrukte het Renierenhof tevens de voordelen omtrent het gebruik van de dikke fractie als boxenstrooisel: “Het comfort van de koeien neemt toe. Door de dikke laag van strooisel neemt het aantal pootproblemen zienderogen af, wat het algemeen welzijn van de koeien ten goede komt.” Verder meent de bedrijfsleider dat het gebruik van dikke fractie in diepstrooiselligboxen kostenbesparend werkt, aangezien de aankoop van boxenstrooisel en/of matrassen wegvalt.” Momenteel gebruiken ze de dikke fractie enkel als boxenstrooisel, maar als er vraag is vanuit de landbouw voor dikke fractie willen ze het wel overwegen om meer te produceren voor afzet.

Nuttig op het land

Naast de toepassing als boxenstrooisel kan de dikke fractie ook worden aangebracht op het land. Door het hoge organischestofgehalte draagt deze fractie positief bij aan de verbetering van de bodemkwaliteit van het akkerland. De dunne fractie wordt bij het Renierenhof uitgereden op het grasland: “Tijdens het injecteren van de dunne fractie, die rijk is aan minerale N, komt er minder korstvorming voor. Dat resulteert in een efficiëntere bemesting en meer eiwit in het gras.” Het is een efficiëntere bemesting, omdat de mest vloeibaarder is en vlotter injecteert. De mest dringt hierdoor beter in de graszode door.

Tegenover de ruwe rundermengmest heeft de dunne fractie een lager drogestofgehalte en een hogere fractie aan minerale stikstof. In de dikke fractie is het stikstof- en fosforgehalte hoger dan in de onbewerkte mest. Ook zit er in de dikke fractie meer organische stof, wat het dus een ideale mestsoort zou maken voor het akkerland. Het is wel steeds aangeraden om regelmatig staalname te doen van de mestsoorten om de juiste bemestingswaarde te kennen.

Aandachtspunten

Ondanks de vele voordelen verbonden aan het scheiden van mest moet er rekening gehouden worden met de volgende punten:

• Een verhoogd sanitair risico bij het gebruik van dikke fractie als boxenstrooisel.

• Een verlies van organische stof bij toediening van de dunne fractie op het akkerland. Daardoor is het aangeraden om de dunne fractie te gebruiken voor graslanden in plaats van voor akkerlanden.

Bij het gebruik van dikke fractie als boxenstrooisel moet er voldoende aandacht gegeven worden aan de uierhygiëne. Het vers instrooien van de dikke fractie (DS > 30%) in laagjes, alsook een goede ventilatie, kan broei voorkomen. Het sanitair risico kan op deze manier beperkt worden. Verder moet er bij het aanbrengen van de dikke fractie als boxenstrooisel ook rekening gehouden worden met de stalinrichting. Machinaal goed bereikbare ligboxen, alsook voldoende draagkracht van de roosters en aslastplaten, zijn noodzakelijk.

Het instrooien van de boxen met een kniklader.
Het instrooien van de boxen met een kniklader. - Foto: B3W

Het aanbrengen van de dunne fractie op het akkerland gaat, ondanks de efficiëntere bemesting (meer minerale N), gepaard met een verlies aan organische stof. De dunne fractie kan bijgevolg het best uitgereden worden op grasland.

Meer weten?

Je kunt de webinar Scheiden van runderdrijfmest, de mogelijkheden op het melkveebedrijf van 13 september opnieuw bekijken via de website van B3W. Voor meer informatie kun je steeds contact opnemen met lore.luys@b3w.vlaanderen.be of marijke.gijbels@b3w.vlaanderen.be.

B3W

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken