Denis Ducarme over de rol van landbouw

“Om tot een duurzame landbouw te komen is elke vorm van landbouw van belang”, stelde kersvers federaal landbouwminister Denis Ducarme.
“Om tot een duurzame landbouw te komen is elke vorm van landbouw van belang”, stelde kersvers federaal landbouwminister Denis Ducarme. - J.V.

Denis Ducarme, net als zijn voorganger Willy Borsus lid van de Waalse liberalen, nam diens taak als federale minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over. Op de tweede dag van de landbouwbeurs in Libramont gaf hij zijn visie over de rol van de Belgische landbouwers in het kader van duurzaamheid.

Zijn speech diende ter inleiding van een colloquium over duurzame landbouw, georganiseerd door het kabinet van de minister. Daarop was ook federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem aanwezig. Later op de dag sloot ook premier Charles Michel aan, die met zijn gezin de beurs kwam bezoeken.

Steun en bevestiging

De toespraak van minister Ducarme bevatte weinig verrassingen. Hij had het over de belangrijkste uitdagingen waar de hedendaagse landbouw voor staat: “Kwalitatieve en gezonde voeding produceren, waken over onze natuurlijke hulpbronnen en intussen economisch leefbaar blijven.” Landbouwers spelen een grote rol in duurzame ontwikkeling, en dat al heel lang, vindt hij.

Hij merkte op dat het niet alleen de consument is die naar duurzaamheid vraagt, maar ook de landbouwers zelf. Zij zien en ervaren immers als eersten de gevolgen van de klimaatopwarming. “De steeds frequentere periodes waarin te veel of te weinig neerslag valt, de komst van nieuwe plagen en ziekten, de grotere voorzichtigheid wat fytoproducten betreft, nieuwe consumptiepatronen bij de consument... Het zijn allemaal motieven om de landbouw te steunen en zijn rol in een duurzame ontwikkeling te bevestigen.”

Sterk in diversiteit

Voor de heer Ducarme is landbouw niet alleen een vak en een passie voor wie boert, maar ook gemeengoed dat bescherming verdient. “Het is van het grootste belang dat er maatregelen ten gunste van een kwaliteitsvolle landbouw komen, zodat die zich kan handhaven en zich op lange termijn kan ontwikkelen. Daarvoor moeten we erop toezien dat de landbouwer een waardig inkomen heeft.”

Verder toonde hij waardering voor het nationale actieplan om het gebruik van fytoproducten te verminderen en bestuivers te beschermen. Meteen daarna maakte hij duidelijk dat duurzaamheid zich echter niet mag beperken het bevorderen van de biodiversiteit en het beschermen van het milieu. “Want om tot een duurzame landbouw te komen, is elke vorm van landbouw van belang. Het zou absurd zijn om ons blind te staren op hun onderlinge verschillen, terwijl de complementariteit ervan onze landbouw net sterk en veerkrachtig maakt.”

Reacties uit de sector

Op het einde van zijn speech haalde hij herinneringen op aan zijn vader, Daniel Ducarme, die van 1985 tot 1988 Waals minister van Landbouw en Milieu was. De voorzitter van Boerenbond, Sonja De Becker, gunt hem om die reden toch enige affiniteit met de sector. “Bovendien kan hij rekenen op een aantal belangrijke kabinetsmedewerkers die op post blijven. En dat is belangrijk want het werk op federaal niveau is zeker niet af.”

Ook Paul Cerpentier, ondervoorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is opgelucht dat een groot deel van het kabinet onder minister Ducarme aanblijft. “Mogelijk moeten we hem wat meer tijd geven om de sector te overtuigen van zijn daadkracht.”

Voorzitter De Becker kon op de openingsceremonie minister Borsus bedanken voor de samenwerking in de voorbije 3 jaar. “Ik was blij van hem te vernemen dat hij ook vanuit zijn nieuwe functie de land- en tuinbouw, ook in Vlaanderen, verder een warm hart zal blijven toedragen”, vertelde ze.

D.C.

Meest recent

Meest recent