Startpagina Wetgeving

Omgevingsvergunningen zijn te omslachtig

Procedures voor omgevingsvergunningen kosten doorgaans veel tijd en moeite. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft de ambitie om de procedures voor die vergunningen nog in de loop van volgend jaar te versnellen en te vereenvoudigen.

Leestijd : 2 min

Op de vraag van volksvertegenwoordiger Steven Coenegrachts (Open VLD) hieromtrent in de commissie Leefmilieu antwoordde minister Demir: “Er zijn in Vlaanderen te veel overbodige regels.” De minister streeft naar een heldere, transparante en duidelijke regelgeving met het oog op vereenvoudiging en juridische robuustheid.

Bij de evaluatie van het decreet van de omgevingsvergunningen waren en blijven diverse actoren betrokken, ook lokale overheden. De gemeenten dienen immers de meeste vergunningsaanvragen te beoordelen.

Modern MER

Voor de modernisering van de milieueffectrapportage (MER) zijn experten en andere administraties betrokken bij de diverse werkgroepen, net als de lokale besturen.

Voorafgaand aan de conceptnota ‘Omgevingsbesluit’ is overleg gepleegd met lokale overheden en met de betrokken agentschappen. Volgens de minister staan de verschillende stakeholders positief ten aanzien van een omgevingsbesluit dat kan worden ingezet voor kwalitatieve projecten die worden gekoppeld aan inhoudelijke doelstellingen.

Stikstofregeling

Op een specifieke vraag van Steven Coenegrachts naar de timing van de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)-regeling en de integratie ervan in de aanpassingen van de regelgeving gaat het volgens de minister niet om een procedurele aanpassing. Het betreft een kader voor een robuuste beoordeling van concrete vergunningen, die gepaard gaan met uitstoot van stikstof. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) en aan de passende beoordeling van het definitieve PAS-kader, dat in openbaar onderzoek kan gaan.

Fons Jacobs

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken