Hoogconjunctuur voor verkoop van akkerbouwmachines in 2021

Akkerbouwmachines werden vlot verkocht in 2021.
Akkerbouwmachines werden vlot verkocht in 2021. - Foto: TD

De ontwikkelingen in Oost-Europa zijn zorgwekkend voor de sector en vertroebelen de optimistische vooruitzichten die er waren voor dit jaar. Terwijl een einde aan de hoogconjunctuur voor verkoop van akkerbouwmachines werd verwacht begin dit jaar, suggereerde echter het begin van 2022 met volle orderboeken een goede ontwikkeling. Toch voor wat de eerste jaarhelft betreft. Nu hebben de CEMA leden door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland en Wit-Rusland hun verwachtingen voor hun bedrijfsontwikkeling aanzienlijk naar beneden bijgesteld.

Sterke Europese Economie

De CEMA-productgroepen voor grondbewerking, zaaien, meststoffenverdeling en gewasbescherming kwamen eind deze winter in Brussel bijeen. Ze onderstreepten er de gemeenschappelijke doelstellingen van een sterke Europese economie.

Elk jaar biedt CEMA een platform voor de landbouwmachine-industrie, waar algemene trends kunnen worden uitgewisseld, naast bijeenkomsten van afzonderlijke productgroepen. Momenteel zijn 27 bedrijven uit 12 Europese landen lid van de CEMA productgroepen op het gebied van akkerbouw.

Mechanische onkruidbestrijding

De grondbewerkingsgroep was blij met de marktcijfers voor de nieuwe productgroep ‘mechanische onkruidbestrijding’, die 2 jaar geleden gelanceerd werd. Toen werd al duidelijk dat deze markt flink aan het groeien was. De voorzitter van de grondbewerkingsgroep, Dirk Hollinderbäumer (Lemken), ziet dit als een echte aanwinst voor de betrokken CEMA bedrijven: “Zeker bij nieuwe marktontwikkelingen is het waardevol om snel een marktinschatting te kunnen maken.” In dit kader verwelkomde hij ook de bedrijven Kult-Kress, Treffler en Evers Agro als nieuwe deelnemers aan de grondbewerkingsgroep.

De groep ‘spuitmachines’ besprak aanstaande wetswijzigingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De voorzitter van de groep, Peter Dahl (Hardi), is van mening dat fabrikanten van gewasbeschermingsmachines de plicht hebben “oplossingen te ontwikkelen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving en boeren te helpen aan de eisen te voldoen in combinatie met minder ecologische voetafdruk.”

Economische gevaren

Elke Pankow (Rauch), voorzitter groep zaaimachines en meststrooiers, ziet economische gevaren voor fabrikanten van kunstmeststrooiers. “De kunstmestprijzen zijn gestegen tot het drievoudige, en een tekort aan kunstmest verhoogt de vraag naar precisietechnologie. Een einde aan de stijgende prijscurve is op dit moment niet te zien door de hoge gasprijzen.” Verder werd geconstateerd dat de markt zich lijkt te ontwikkelen richting modulaire gecombineerde apparatuur.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent