Startpagina Agridagen

Agridagen2020: Blij om elkaar terug te ontmoeten, maar stikstofakkoord overheerst gesprekken

De organisatoren van de Agridagen kunnen terugblikken op een geslaagde editie. Er waren dan wel minder bezoekers dan in 2020, de standhouders bleken erg tevreden over de contacten. Ook enkele ministers vonden de weg naar deze sympathieke beurs. Zoals te verwachten viel, was het stikstofakkoord een dominerend gespreksthema.

Leestijd : 6 min

Langs de aanrijroutes naar de beursloodsen van Weelde Depot was het overduidelijk... je zit hier middenin het sterk gecontesteerde Turnhouts Vennengebied. Zowat alle landbouwers in de regio hebben grote spandoeken met ‘Stop de waanzin’ op hun velden en weiden neergepoot. Passanten kunnen er niet naast kijken.

Het is dan ook niet te verwonderen dat Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het lopende openbare onderzoek belangrijke gespreksonderwerpen waren tijdens deze beurs. Maar gelukkig was er ook veel meer!

15.500 bezoekers

Bezoekers en standhouders waren erg blij om elkaar terug in levende lijve te ontmoeten, met elkaar te kunnen praten en het gamma aan (nieuwe) producten en diensten te kunnen overlopen. “We klopten zondagavond af op ongeveer 15.500 bezoekers”, vertelt Gunther De Mey, event manager van AgriBevents. “Bij de vorige editie, in maart 2020, waren er dat meer dan 20.000. Gezien de speciale omstandigheden – door het uitstel naar mei viel deze beurs tijdens het drukke veldseizoen en te midden van de communiefeesten en ook de teneur in de sector is niet gunstig – vinden we de beurs geslaagd. Bovendien vernemen we dat de standhouders tevreden zijn. Meerdere exposanten lieten ons weten dat ze producten verkochten.”

15.500 bezoekers vonden de weg naar de Agridagen.
15.500 bezoekers vonden de weg naar de Agridagen. - Foto: Agridagen

Ook de rundveeprijskampen hebben duidelijk hun stek gevonden op de Agridagen. De Mey: “In vergelijking met de eerste edities hebben ze nu een professioneler karakter. Alhoewel er vragen waren of er voldoende interesse zou zijn na 2 jaar zonder keuringen, waren er veel inschrijvingen. Er heerste een prima sfeer. We hadden geslaagde prijskampen.”

Ook de veeprijskampen kenden veel bijval.
Ook de veeprijskampen kenden veel bijval. - Foto: AV

Vermits dit event werd georganiseerd in het oog van de ‘stikstofstorm’, het Turnhouts Vennengebied, bood de organisatie standruimte aan de stuurgroep. “Veel boeren en plattelandsbewoners uit deze regio zijn nauw betrokken bij deze beurs, ze helpen bij de opbouw en de algemene organisatie”, benadrukt De Mey. “Wij kennen hun verhalen. Wij hebben de stuurgroep hier een bijkomend forum geboden. En dat had succes! Al snel waren er pc’s te kort. Er werden op hun stand meer dan 250 persoonlijke bezwaarschriften ingediend.

Op de stand van de Stuurgroep Turnhouts Vennengebied werden in kader van het openbaar onderzoek PAS niet minder dan 250 persoonlijke bezwaarschriften ingediend.
Op de stand van de Stuurgroep Turnhouts Vennengebied werden in kader van het openbaar onderzoek PAS niet minder dan 250 persoonlijke bezwaarschriften ingediend. - Foto: AV

Tijdens de officiële rondgang op vrijdag maakte minister Brouns (cd&v) ruim tijd voor hun grieven en op zondag kwam minister Verlinden (cd&v) zich vergewissen van de lokale situatie. Beide ministers leerden op die manier de lokale situatie pas écht kennen. Wij zijn blij dat we als organisatie een steentje hebben kunnen bijdragen om dit dossier extra onder de aandacht te brengen.”

Laatste editie voor voorzitter Van Keerberghen

Ook afscheidnemend voorzitter Georges Van Keerberghen was erg verheugd dat de kersverse minister van Landbouw Jo Brouns de weg naar Weelde Depot had gevonden. “Het was niet evident om deze beurs te verplaatsen van maart naar mei, maar toch tekenen hier 210 firma’s present”, aldus een trotse voorzitter tijdens de officiële opening. Hij verwees ook naar de moeilijke periode die er intussen door de oorlog in Oekraïne ontstond. “Deze oorlog creëert grote problemen van beschikbaarheid van producten én van turbulente prijsevoluties. Die gestegen kosten doorrekenen in de afzetprijzen van onze landbouwers is geen evidentie.”

Afscheidnemend voorzitter Georges Van Keerberghen was verheugd over het grote aantal exposanten en de komst van kervers minister van Landbouw Brouns.
Afscheidnemend voorzitter Georges Van Keerberghen was verheugd over het grote aantal exposanten en de komst van kervers minister van Landbouw Brouns. - Foto: AV

Weliswaar verwees Van Keerberghen ook naar het stikstofdossier, dat in deze regio hard toeslaat en veel onzekerheid teweegbrengt voor zowel landbouwers als de hele agrovoedingssector. “Toch willen we met deze beurs een positieve boodschap brengen. Er zijn technologische en managementoplossingen. We willen hier tonen dat de sector niet bij de pakken blijft zitten en dat ze serieus zoekt naar innovatieve oplossingen.”

Ook de andere sprekers, Walter Luyten, burgemeester van Ravels, Nele Bamps, director segment journey Business bij hoofdsponsor Crelan en Kathleen Helsen, gedeputeerde Landbouw en Platteland van de provincie Antwerpen, benadrukten het belang van de landbouwsector in deze regio, alsook de kracht van innovatie.

Caroline De Praeter sprak in naam van federaal minister van Landbouw Clarinval, die het corona-overleg moest bijwonen. De Praeter benadrukte dat de minister ook meer en meer noodkreten vanuit de sector krijgt. “De geopolitieke situatie vergt aandacht voor voedselzekerheid. Het ketenoverleg moet ervoor zorgen dat de lasten verdeeld worden over de verschillende spelers binnen de keten.”

Nieuwe minister van Landbouw present

Alle ogen waren natuurlijk gericht op kersvers minister Jo Brouns, die toegaf dat hij in een rollercoaster was beland sinds zijn aanstelling als Vlaams minister van Landbouw. Naar eigen zeggen heeft hij echter geen seconde getwijfeld om deze ministerpost op te nemen. “Ik ben fier dat ik dit mooiste politieke mandaat in Vlaanderen mag uitvoeren, maar ik besef dat de zorgen in de sector nooit zo groot waren als vandaag. Meer dan ooit is het aan de politici om écht te luisteren naar deze zorgen. De stikstofdichtheid per ha is groot in Vlaanderen en we zullen onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Vandaag loopt het openbaar onderzoek in dit stikstofdossier. Zelden ging in Vlaanderen zoveel aandacht naar de waarde van zo’n openbaar onderzoek.”

Minister Brouns woonde diezelfde vrijdagochtend ook voor het eerst het ministerieel overleg bij. Hij staafde dat ook minister-president Jambon dit openbaar onderzoek heel belangrijk vindt. Brouns deed dan ook een warme oproep om zeker alle zorgen, opmerkingen en suggesties in dit kader kenbaar te maken. “Zo kunnen we daar ernstig naar kijken en beoordelen, zodanig dat we kunnen werken naar een sterk en rechtzeker kader dat de toekomst voor de landbouwsector veiligstelt.” Brouns stelde in zijn speech en ook in een gesprek met de aanwezige pers dat hij nu al voorbeelden kent waar stikstofreducerende stalsystemen werden aangewend die niet in de PAS-lijst zijn opgenomen. “Een en ander zal nader moeten bekeken worden”, vindt de minister.

Minister Jo Brouns deed een warme oproep om zeker alle zorgen, opmerkingen en suggesties omtrent PAS via het openbaar onderzoek kenbaar te maken.
Minister Jo Brouns deed een warme oproep om zeker alle zorgen, opmerkingen en suggesties omtrent PAS via het openbaar onderzoek kenbaar te maken. - Foto: AV

“Het is belangrijk om het doel voor ogen te houden. Het gaat hier over een duurzame toekomst, duurzaam voor onze omgeving, maar ook voor onze (jonge) boeren. Zij moeten perspectief hebben. Je zult als performant bedrijf maar de pech hebben om vlak naast een habitatgebied voor een kwetsbare soort te liggen...”

Brouns gelooft ook heel sterk in innovatie. “Maar op dit ogenblik wachten we nog steeds op een wetenschappelijk comité. Wanneer we willen dat de landbouwers inzetten op innovatie om stikstof te reduceren, dan hebben we een comité nodig dat deze technieken valideert.” (n.v.d.r. dit wetenschappelijk comité zou tijdens de commissie Landbouw van woensdag 25 mei opgericht worden)

Brouns wil zeker niet alle principes van het stikstofakkoord overboord gooien: “We zijn geen negationisten, we ontkennen niet dat er een stikstofprobleem is. Ik wil dat steden en gemeenten in de toekomst weer vergunningen kunnen afleveren die niet aangevochten kunnen worden!”

Startersbox

Brouns hecht ook veel belang aan voldoende kansen voor jonge landbouwers. Tijdens de rondgang op de beurs was minister Brouns dan ook de aangewezen persoon om de eerste Startersbox van Groene Kring, de grootste vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, samen met een doosje suikerboontjes, in ontvangst te nemen. De vernieuwde Startersbox, die gemaakt werd in samenwerking met KBC, SBB en Acerta, bestaat uit verschillende bonnen waarmee jonge ondernemers tot 40 jaar tot wel 1.000 euro korting kunnen krijgen bij het uitbouwen van hun nieuw bedrijf.

Maarten Moermans, ondervoorzitter Groene Kring: “Groene Kring vindt het belangrijk dat de jonge boer zoveel mogelijk hulp krijgt om van zijn nieuw bedrijf een succes te maken. Wij weten dat een passie voor de stiel niet volstaat om in dit beroep de kost te verdienen. Daarom hebben wij de Startersbox ontworpen, die nieuwe ondernemers helpt om hun doelstellingen op korte en lange termijn te bereiken.”

Stuurgroep Turnhouts Vennengebied vraagt begrip

Zoals aangehaald had de minister ook een ontmoeting met de Stuurgroep Turnhouts Vennengebied, die op hun stand T-shirts met de opdruk Red de boer. Hou je van brood, vlees of friet, zonder boeren eet je het niet!! verkocht. “Ik heb de minister gezegd dat wij de maatregelen die men ons hier wil opleggen, niet pikken. Die zijn onmenselijk voor de landbouw”, vertelt Leo Beyens, “Dit gebied wordt sterk geviseerd om hier ruimte voor natuur te creëren.”

Brouns bekeek ten slotte samen met enkele leden van de stuurgroep de kaart waarop stond aangeduid hoeveel bedrijven hier getroffen zullen worden door het PAS-akkoord. De minister beloofde alvast om met de stuurgroep een diepgaand gesprek aan te gaan over dit gebied...

Anne Vandenbosch

Lees ook in Agridagen

Dezlin wint de Gouden Piétrain Award 2023

Agridagen De winnende beer in het selectiemesterijonderzoek van het jaar 2023 komt wederom van KI Vansteenlandt. De bekroning werd gerealiseerd in samenwerking met de befaamde fokker Luk Vermeiren. Deze keer kaapte hun prestigieuze beer Dezlin de Gouden Piétrain weg. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Agridagen.
Meer artikelen bekijken