Startpagina Veeteelt

EuroTier 2022: Trends in de veehouderij ontdekken

In de derde week van november ging in het Duitse Hannover opnieuw de vakbeurs EuroTier door. Het was een bijzondere beleving in het postcoronatijdperk. Enkele ontwikkelingen inzake mechanisatie voor de veehouderij kwamen naar voren op de beursvloer.

Leestijd : 8 min

EuroTier wordt in de pare jaren georganiseerd door de DLG, de Duitse landbouworganisatie, die ook de Agritechnica-vakbeurs organiseert in de onpare jaren. Deze laatste is ‘s werelds grootste en leidende beurs voor landbouwmechanisatie.

Waardering voor beursopzet

Wie op EuroTier een afkooksel van Agritechnica verwacht, komt bedrogen uit. Er zijn afspraken om het aanbod tussen beide beurzen te stroomlijnen. Op EuroTier waren er geen oogstmachines, tractoren en zelfs geen hooibouwmachines te zien. Dat was misschien enigszins spijtig voor de veehouder die de beurs bezocht.

Er was wel een ruim aanbod aan wielladers en voermengwagens, naast diverse stalrobots. Die stalrobots waren van origine al elektrisch/batterij-aangedreven. Deze ontwikkeling zien we ook bij de voermengwagens en wielladers verder oprukken.

Toch wordt ook EuroTier hoog gewaardeerd bij exposanten. Zij prijzen de kortere beursduur: slechts 4 dagen ten opzichte van 7 dagen Agritechnica. Tevens waarderen ze het lagere bezoekersaantal, maar de gerichte interesse die er is.

Op EuroTier gingen livedemonstraties met mestrobots door.
Op EuroTier gingen livedemonstraties met mestrobots door. - Foto: TD

Er worden op EuroTier meer professionelen en minder liefhebbers gezien. Ook horen we dat zowel klanten als dealers hier ‘tijd’ hebben voor iets anders, omdat ze net niet in belag genomen worden door de aandacht die er is voor tractoren en voor de grote mechanisatie.

Robots live gedemonstreerd

Tijdens deze editie was er veel aandacht voor stalrobots er was in een beurshal zelfs een demonstratieparcours aangelegd, waarbij mestrobots in actie werden gedemonstreerd. Een simulatie met echte koeienstal werd opgezet, voorzien van roostervloer, ligboxen én zelfs namaak- koeienvlaaien. Tweemaal per dag werden de demonstraties van live commentaar voorzien.

De mestrobots zijn ook doorontwikkeld. Waar ze initieel diende om de mest tussen de roosters te schuiven, kunnen ze nu ook vaste mest verzamelen op een locatie en/of water besproeien op de vloer.

Elektrificatie bij de kleintjes

Nagenoeg iedere fabrikant van wielladers is bezig met elektrische aandrijving van wielladers, zeker voor wat de onderzijde van het aanbod betreft. Strenger wordende emissienormen die meer eisen stellen aan uitlaatgasnabehandelingssystemen voor (diesel) motoren, zorgen ervoor dat al deze componenten niet makkelijk meer weg te werken zijn in het compact jasje van bijvoorbeeld een kleine kniklader.

Kleinere wielladers worden steeds meer elektrisch aangedreven.
Kleinere wielladers worden steeds meer elektrisch aangedreven. - Foto: TD

Dit type machine blijft doorgaans op het boerenerf en is dus niet ver van een laadmogelijkheid om de accu’s op te laden.

Toch mogen we zeker niet stellen dat de elektrische wiellader een nieuwigheid is anno 2022. Meerdere fabrikanten zijn er al jaren mee bezig. Bij Weidemann gaven ze aan al van 2015 bezig te zijn met de elektrificatie. Nu hebben ze een nieuw model, de Hoftrac 1190e. Zie hiervoor ook Landbouwleven van 27 oktober jongstleden. De nieuwigheid hierbij is niet meer de elektrische aandrijving, maar wel het type accupakket dat gebruikt wordt. Hier is er een breder aanbod gekomen, respectievelijk 3 typen, om in te spelen op de autonomie die de gebruiker nodig heeft.

Tobroco, fabrikant van de Giant-wiellader, gaf te kennen al 1.000 elektrische knikladers geproduceerd te hebben.

Schäffer heeft sinds 2017 de 23e elektrisch aangedreven wiellader met lithium-ion batterij in het gamma. Op de voorbije EuroTier introduceerden ze de opvolger hiervan, de 23eT. Dit is een model met telescopische laadarm met een nieuwe generatie batterijen die meer capaciteit bieden.

Steeds grotere verreikers

Elektrificatie is niet enkel het geval bij de ‘kleinere’ wielladers. Kramer liet met zijn KL 25.5e een bulldozer met vierwielsturing in plaats van knikbesturing zien, die een eigengewicht heeft van 3,8 ton en die 1,75 ton tilt. Hiernaast hadden ze nog een elektrisch aangedreven verreiker mee, de KT144e. Beide modellen werken met een lithium-ion batterij van de nieuwste generatie.

JCB had dan weer zijn elektrisch aangedreven verreiker, de 525-60E, meegenomen naar EuroTier. Faresin nam ook een volledig elektrisch aangedreven verreiker mee, de 6.26. Ook Weidemann paste met zijn T4512e mooi in dit rijtje, zonder dat we de ambitie hebben in dit artikel een volledig overzicht te geven.

Wat de wielladers betreft, zien we het aanbod verreikers steeds meer naar de bovenkant uitbreiden, zij het dan nog voorzien van de traditionele dieselmotor. De populariteit van de ‘grotere’ verreiker neemt in Duitsland ook toe, ten nadele van de klassieke bulldozer. De lagere aanschafprijs, lager brandstofverbruik, betere afzet voor gebruikte machines én het feit dat ze hefvermogens en hoogtes krijgen die vergelijkbaar zijn met bulldozers verklaren hun succes. Bij Manitou gaven ze aan dat de markt voor ‘grote’ landbouwverreikers op enkele jaren tijd verdubbeld is en in Duitsland zelfs verdrievoudigd. Ook bij andere fabrikanten zien we steeds meer het aanbod verreikers naar boven toe uitbreiden.

Er komen steeds grotere verreikermodellen op de markt.
Er komen steeds grotere verreikermodellen op de markt. - Foto: TD

Breedstrooiers

Groter wordende veebedrijven zijn niet de enige afnemers voor deze grotere wielladers, ook de in Duitsland populaire biogasinstallaties kopen grotere verreikers. Hun activiteiten hebben nog een andere invloed op de mechanisatie in het land.

Bij Joskin merkten ze zo de toegenomen interesse voor stalmeststrooiers met breedstrooitafel op. Er is een trend bezig om het digestaat afkomstig van de biogasinstallatie te scheiden in een dunne en een dikke fractie. Die dikke fractie kent volgens de geldende mestwetgeving een langere uitrijperiode. Daardoor wordt voornoemde praktijk populairder, all geven ze ook aan dat sommige investeringen subsidiegedreven zijn. De Duitsers blijken zo steun te krijgen voor drijfmesttanken met een verdringerpomp. Dat verklaart de interesse en verkoop ervan.

Regionale steun of wetgeving heeft dus een praktische invloed op het boerenerf. Op de beursvloer van EuroTier hoorden we van de veranderende Duitse wetgeving omtrent het houden van kalveren. Slechts tot een bepaalde leeftijd kunnen ze individueel gehuisvest worden, erna kan dat niet meer. De wetgeving is specifiek, nationaal, conclusies trekken voor België is dus vooralsnog voorbarig. Het is echter niet voor het eerst dat we nieuwigheden op grote Duitse beurzen zien, die later ook bij ons worden geïmplementeerd.

Andere trends

Naast voornoemde trend naar elektrificatie en grotere wielladers, tekenden zich op de beursvloer van EuroTier nog trends af. Deze zijn echter moeilijker in beeld te brengen, omdat het veelal ‘digitale’ ontwikkelingen zijn met beperkte omvang qua hardware. Het gaat dan om precisielandbouwtoepassingen in de veehouderij en managementsystemen voor deze sector. Het opvolgen van de dierlijke productie en van hun gedrag en welzijn komt aan bod, net als de werklast en het werkcomfort van de veehouder. De stap is duidelijk gezet naar een actieve gezondheidsmonitoring van individuele dieren, net als naar het verhogen van hun welzijn, maar ook naar het verminderen van dierenartskosten.

Naast de tendens naar het beter opvolgen van de inputmiddelen in de veehouderij is er ook de tendens waarbij geprobeerd wordt om de milieu-impact van de dieren te verminderen door middel van geschikte voersystemen.

Elektrisch  aangedreven voermengwagen.
Elektrisch aangedreven voermengwagen. - Foto: TD

Voor de opvolging van de dieren zijn er zowel camerasystemen als sensoren en actuatorensystemen, al dan niet met toepassing van artificiële intelligentie. Een nieuw gegeven hierbij is dat fabrikanten over de eigen firmagrenzen heen gaan (moeten) samenwerken. De blauwe melkrobot zal bij wijze van spreken moeten samenwerken met de rode voerrobot én met de groene mestrobot. Het kan anno 2022 niet langer zijn dat deze technologie naast elkaar blijft werken in de veestal.

Beursorganisator DLG geeft aan dat automatisatie en digitale oplossingen worden toegepast bij ieder bouwproject in de landbouw. De digitalisatie heeft volgens hen zijn intrede al gedaan in de helft van de stallen. DLG verwijst daarbij naar melkrobots, automatische voersystemen of ventilatiecontrole.

Specifiek voor de varkenshouderij verwijst DLG naar sensortechnologie met beeld en/of geluid om de prestaties en dus ook gezondheid van individuele dieren op te volgen. Dit doet ons aanbelanden bij de gouden medaille die Boehringer Ingelheim Vetmedica kreeg voor zijn hoestmonitor SoundTalks ( zie ook Landbouwleven van 27 oktober).

Zilveren medailles

DLG prijst het feit dat er inzake stallenbouw en -inrichting buiten het traditionele kader wordt gedacht. “Bestaande systemen moeten herbekeken worden om nieuwe oplossingen te ontdekken, klinkt het bij hen. Ze verwijzen ons naar het concept van de ‘VrijLevenStal’. De koeien zitten hier op een bed van zand, waarbij de vaste mest afzonderlijk wordt ingezameld van de urine (zie ook Landbouwleven van 24 november). Hiermee wordt ingespeeld op de stikstofemissies en op de maatschappelijke problematiek. De BeddingCleaner van fabrikant Hanskamp kreeg dan ook een zilveren innovatiemedaille.

Deze erkenning viel ook te beurt aan de Dreamstall van Cowhouse. Zij presenteerden op EuroTier een systeem van ligbox waarbij er geen nekrail meer was. De jury die de award toekende, prees de toegenomen vrijheid voor een koe die recht staat, en de absolute vrijheid voor liggende koeien. Ze noemden het een fantastische oplossing die focust op het verhogen van dierenwelzijn.

Postcoronatijdperk

Na een geannuleerde editie door corona in 2020, vond nu terug EuroTier plaats en we mogen zeggen dat dit in een post-coronatijdperk is. De pandemie is/was op het moment van de beurs stevig op de terugweg en noch standhouders, noch bezoekers waren aan coronamaatregelen gebonden voor een beursbezoek. Een enkeling droeg een mondmasker, al moest je op de beursvloer nu ook weer niet zoeken naar die enkeling.

Ook in Duitsland hebben ze last van de wolf.
Ook in Duitsland hebben ze last van de wolf. - Foto: TD

Wat wel opviel op EuroTier waren de vele vrije ruimtes op de beursvloer zelf. Er waren brede beursgangen (wandelpaden), zijkanten en vooral hoeken van beurshallen die leeg bleven, hier en daar eens een standruimte die ertussenuit viel of waar een standhouder niet kwam opdagen. Men probeerde de lege plekken op te vullen met enkele zitbanken en bloembakken, maar er waren daar zelfs ruimtes waar je probleemloos met een vrachtwagen kon draaien in de beurshal, zonder iets te raken. Voornoemde toestanden waren toch niet het geval tijdens de laatste fysieke beurseditie van 2018.

Dat dit alles toe te schrijven is aan de coronapandemie mogen we nu ook weer niet zeggen. Er zijn andere factoren die meespelen, zoals de drukke Europese beursagenda. Op EuroTier viel het ons op hoeveel ‘grote’ spelers’ inzake melktechniek wegbleven. Dit valt toch moeilijker te rijmen met de drukke beursagenda, zeker als je weet dat SIMA en EIMA zich richten op de grotere landbouwmechanisatie. Zijn de leveranciers van melktechniek slachtoffer van de conjunctuur of stikstofproblematieken of hebben deze andere communicatiemogelijkheden ontdekt, naast beursdeelnames?

Er is echter nog een ander feit dat de beursdeelname van firma’s kan beïnvloeden: de vergunningenproblematiek én de gestegen kosten voor bouwprojecten. Inzake mechanisatie zitten orderboeken echter doorgaans wel aardig gevuld. Bovendien worden fabrikanten nog steeds geconfronteerd met hoge staal- en componentenprijzen en met leverproblemen van onderdelen. Het is dan ook de vraag of je in dergelijke omstandigheden dan nog veel geld moet gaan uitgeven aan een beursdeelname...

De oorlog in Oekraïne was ook op EuroTier niet ver weg.
De oorlog in Oekraïne was ook op EuroTier niet ver weg. - Foto: TD

Een positief geluid van aanwezige exposanten is dat zij er hun internationale klantenkring op enkele dagen tijd zien. Het maakt op zich weinig uit of het nu invoerders, fabrieksvertegenwoordigers of eindklanten zijn. Die allemaal afzonderlijk bezoeken vergt tijd en geld. Dan valt een beursdeelname best nog te verant woorden.

Volgens de beursorganisatie brachten meer dan 106.000 bezoekers uit 141 landen een bezoek aan EuroTier.

Volgende editie van EuroTier en EnergyDecentral vindt plaats van 12 tot 15 november 2024 op dezelfde locatie in Hannover (D).

Tim Decoster

Lees ook in Veeteelt

Vogelgriep duikt op in Brussel

Pluimvee Leefmilieu Brussel meldt de eerste gevallen van vogelgriep in het gewest. Op 30 januari werden in de Brusselse gemeenten Anderlecht, Vorst en Laken 4 dode kokmeeuwen gevonden.
Meer artikelen bekijken