Startpagina Akkerbouw

Realisatie eiwitactieprogramma draait op volle toeren

De realisatie van het eiwitactieprogramma, dat kadert in de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030, draait intussen op volle toeren, laat het departement Landbouw en Visserij weten.

Leestijd : 3 min

Insecten, micro-algen, microbiële eiwitten, gras(klaver), luzerne, veldbonen, lokale soja, noten, rode bonen, gele erwten en kikkererwten… Het zijn allemaal voorbeelden van eiwitbronnen die het lokale aanbod van eiwitten diversifiëren en verduurzamen. Maar ook nevenstromen zoals aardappelschillen, preiloof, kippenpoten of -pluimen en zelfs ethanol, een reststroom van de metaalverwerkende industrie, krijgen in het kader van het eiwitactieprogramma een hoogwaardig tweede leven in de vorm van diervoeder of menselijke voeding. Het eiwitactieprogramma past ook in de Vlaamse voedselstrategie, die voluit de kaart trekt van meer plantaardige en lokale eiwitten.

In februari 2021 lanceerde de toenmalige minister van landbouw, Hilde Crevits, de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030. Deze eiwitstrategie wil eiwitten, van productie tot consumptie, verduurzamen en diversifiëren en kreeg enkele maanden geleden al een vervolg met het eiwitactieprogramma 2022. Het programma telt momenteel 76 acties van verschillende actoren uit het beleid, de keten, het middenveld en het onderzoek om stappen vooruit te zetten bij de eiwitvoorziening, -verwerking en -consumptie. En de realisatie van het eiwitactieprogramma draait op volle toeren!

Steun voor 19 samenwerkingsprojecten

Van deze 76 acties ontvangen 19 samenwerkingsprojecten van het Departement Landbouw en Visserij steun om hun voorstel voor een meer duurzame en lokale eiwitvoorziening te realiseren. De acties zijn verdeeld over de 6 strategische doelstellingen van de eiwitstrategie: duurzaam diervoeder, duurzame dierlijke productie, meer plantaardige eiwitten, meer nieuwe eiwitten, meer productdiversiteit en duurzame eiwitconsumptie.

De meeste projecten zijn intussen van start gegaan en de eerste resultaten zijn beloftevol: verschillende projecten brachten ketenspelers voor de eerste keer samen om elkaar te inspireren en nauwer samen te werken rond eiwitbronnen zoals kikkererwten.

Een wisselwerking tussen studenten en onderzoekers leverde nieuwe recepturen op voor beloftevolle eiwitproducten met de gele erwt, waarmee lokale chefs en retailers verder aan de slag gaan.

Week van de peulvrucht

Ook de eerste oesterzwamburger verrijkt met een tempeh van de Belgische rode boon bleek succesvol en wordt nu verder onderzocht in diverse omstandigheden. Consumentenonderzoek in verschillende settings zoals scholen, kinderdagverblijven en bedrijven werd reeds afgerond en leverde interessante inzichten op. Hier worden sensibiliseringscampagnes zoals ‘De week van de peulvrucht’ aan gekoppeld.

Ook andere ketenspelers zoals restaurants worden begeleid naar een toekomstbestendige menukaart met duurzame en lokale eiwitten. Andere projecten zitten meer in onderzoeksfase en testen volop volledig nieuwe eiwitbronnen, zoals microbiële eiwitten, algen en insecten, uit in voeding voor mens en/of dier.

Jo Brouns, minister van landbouw en voeding geeft aan dat er in Vlaanderen heel wat rond een duurzamere, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening gebeurt. “Eiwitten zijn een opportuniteit voor economie, ondernemerschap en innovatie: ze creëren nieuwe mogelijkheden voor alle schakels in de agrovoedingsketen”, geeft hij te kennen.

De minister ziet ook winsten op het vlak van milieu, klimaat, en gezondheid. “Eiwitbronnen zoals peulvruchten maken deel uit van een gezond en milieubewust voedingspatroon. De lokale productie ervan maakt ons minder afhankelijk van ingevoerde eiwitbronnen voor voeding en voeder, zoals soja. Bovendien zet de dierlijke productie verdere stappen in verduurzaming.”

Lokale voorziening

Patricia De Clercq, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij wijst er op dat een meer plantaardige en lokale eiwitvoorziening één van de speerpunten van de Vlaamse voedselstrategie is die het Departement Landbouw en minister Jo Brouns op 29 november jongstleden hebben voorgesteld.

“De vrijwillige acties van private en publieke partners, maar ook de projecten die steun ontvangen van ons departement, zijn heel divers en variëren van laagdrempelig en lokaal tot een staaltje van pure Vlaamse spitstechnologie”, geeft ze te kennen. “Ons departement moedigt daarom samenwerking in de keten aan en zet ook in op sensibilisering en subsidiëring. Zo geven we mee vorm aan de uitwerking van onze Vlaamse voedselstrategie.”

TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken