Startpagina Aardappelen

Interpom 2022: topeditie met recordopkomst

De vakbeurs Interpom is eind vorige maand in een andere sfeer verlopen dan het jaar voordien. De editie 2022 gaat de geschiedenis in als een topeditie met een record bezoekersopkomst van maar liefst 20.254 geïnteresseerden over de 3 beursdagen heen.

Leestijd : 5 min

De editie van 2020 , die omwille van Covid-19 uitgesteld werd, ging met vertraging een jaar geleden door, net op een moment dat de coronacijfers exponentieel toenamen. Het gevolg was dat enkele standhouders niet kwamen opdagen en dat het bezoekersaantal 40% lager lag. Ook de buitenlandse geïnteresseerden waren er niet of amper. Zij die er wel waren bleken echter zeer goede contacten te zijn voor de exposanten.

Veerkracht

Gelukkig zijn we voor deze editie gespaard gebleven van de gezondheidscrisis en de gevolgen ervan. Mondmaskers of een CST-ticket waren niet nodig. Dat zorgde voor een massale aanwezigheid van geïnteresseerden. Op zon- en maandag kan je er echt over de koppen lopen, met respectievelijk 8.356 en 7.007 bezoekers. Er mag terecht gesproken worden van een bijzonder druk bezochte maandag. Dinsdag tikte het bezoekersaantal af op 4.891.

We menen te mogen zeggen dat de volledige aardappelsector dus massaal aanwezig was in Kortrijk Xpo. We durven zelfs stellen dat er een positieve sfeer heerste, ondanks de vele uitdagingen waar de sector mee te maken krijgt.

Gespreksonderwerpen zoals het mestbeleid (MAP 7), de stikstofproblematiek, gestegen productiekosten, beschikbaarheid aan gewasbeschermingsmiddelen, bewaaromstandigheden, de aardappelprijs… voerden de boventoon in de wandelgangen van de beurs.

Een zekere veerkracht was merkbaar in Kortrijk. Niet alleen het bezoekersaantal, maar ook de 323 exposanten uit 15 landen én de volledig bezette beursvloer onderstrepen dit. Voeg hier de belangstelling van buitenlandse gasten aan toe, die na de Covid-editie van vorig jaar opnieuw hun weg naar Interpom hebben gevonden. 31,8% van de bezoekers kwam uit het buitenland (54 landen) volgens opgave van de organisatie. Er was vooral een sterke opkomst vanuit Nederland (15,5%) en Frankrijk (12,4%), maar ook vanuit Egypte tot Noord-Amerika en vanuit Zuid-Afrika tot Oost-Europa.

Zorgen over toekomst

We spraken vooral Vlaamse aardappel- en groentetelers die bezorgd zijn over hun toekomst, na het uitlekken van de voorstellen voor MAP 7. Zij vragen zich terecht af of ze volgend jaar moeten verdergaan met het verbouwen van deze gewassen. Vanuit de verwerkende industrie klonk het enigszins begrijpelijke en geruststellende antwoord: “dat ze ermee bezig zijn en dat er aan oplossingen gewerkt wordt.”

De verwerkende industrie bleek ook oren te hebben naar een ander probleem, namelijk de gestegen productiekosten waarmee de aardappel- en groenteteler geconfronteerd wordt. Begin november bereikten groentetelers en -verwerkers een akkoord met prijsverhogingen, die, afhankelijk van de teelt en afnemer, schommelen tussen 15 en 40%. In de aanloop naar Interpom gaven aardappeltelers te kennen hogere contractprijzen door te voeren. Dat was uiteraard een ideale strategie om een goede beurssfeer te creëren.

Een nuchtere aardappelteler die de drukte op de beursvloer aanschouwde, merkte op: “als je ziet hoeveel volk de sector op de been brengt en weet welke tewerkstelling, export en omzet dit betekent; dan kan een minister toch geen kruis maken over hun toekomst.”

Rug rechten

De bezorgdheden over de toekomst werden wat getemperd door de verbeterde contractuele relaties tussen verwerkers en telers. Volgens de Interpom-organisatie toont het hoe de sector in moeilijke tijden erin slaagt om de rug te rechten. “De aardappelsector wilt hiermee een sterk signaal geven dat ze niet van plan is om hun positie als kroonjuweel van de Vlaamse agro-voedingsnijverheid af te geven.”

De organisatie wijst ook op hun beursformule,die alle schakels uit de aardappelketen vertegenwoordigt op één overkoepelend evenement. Hiermee benadrukken ze de meerwaarde en vinden ze de verklaring voor de innovatie die op de beursvloer zichtbaar is.

Innovatie in de kijker zetten

Het innovatieve karakter wordt in de verf gezet door de Innovation Tour die organisatoren samen met experten hadden opgezet. Binnen de geselecteerden zien wij één groep die er precies uit springt, namelijk de mechanisatie inzake gewasbescherming. We zagen zo meerdere veldspuiten die aangepast kunnen worden naar een rijen- of strokenspuit, om enkel daar te behandelen waar er onkruid- of ziektedruk is én waar er een middelenbesparing gerealiseerd kan worden. Deze technieken zullen nodig zijn, zodat de sector zijn transitie naar verdere verduurzaming kan maken.

Er komen steeds meer mogelijkheden om onkruid op aardappelruggen mechanisch te gaan bestrijden.
Er komen steeds meer mogelijkheden om onkruid op aardappelruggen mechanisch te gaan bestrijden. - Foto: TD

In dit kader zagen we op de beursvloer meerdere mogelijkheden om ook in de aardappelteelt te werken aan een mechanische onkruidbestrijding. Een andere mogelijkheid om aan meer duurzaamheid te werken is de omschakeling naar elektrisch aangedreven landbouwmachines. Dat was ook zichtbaar in de hallen van Kortrijk Xpo.

Brancheorganisatie

Interpom bood een rijk gevuld programma met diverse seminaries. Tijdens het eerste seminarie dat we bij de opening van de beurs op zondagmorgen aanhoorden werd stilgestaan bij de toegevoegde waarde van Belpotato.be in de keten. In januari mag deze brancheorganisatie 3 verjaardagskaarsjes uitblazen.

Voorzitter Steven De Cuyper liet ons weten dat ze de eerste 2 jaar van hun bestaan/werking vooral zijn bezig geweest met de bewaarproblematiek en met het wegvallen van CIPC. Daarnaast wees hij op de gedragscode die is opgesteld bij het opmaken van contracten in de aardappelsector. “Dit is een hele mooie stap die we gezet hebben én is de basis geweest voor een beter begrip tussen aardappelteler en handelaar/verwerker. Tevens heeft de gedragscode al pijnlijke discussies vermeden.”

Werkgroepen binnen de brancheorganisatie focussen zich nu op enkele thema’s, zoals de productie, kwaliteit en beschikbaarheid aan Belgisch pootgoed. “De keten heeft hier gemeenschappelijke belangen, dus wordt hier stevig op ingezet.”

Steven De Cuyper stond stil bij de werking van Belpotato.be.
Steven De Cuyper stond stil bij de werking van Belpotato.be. - Foto: TD

Samen sterk

“Uiteraard gaan we ook in overleg omwille van de voorstellen van MAP 7. Hier staan verregaande, zelfs absurde, maatregelen vermeld. Hier moeten we binnen de keten de standpunten afstemmen en de stappen bepalen die we gaan ondernemen. Wat we voorop- stellen, moet draagvlak vinden. Wat het belang is van productie, handel en de industrie moet als economische keten meegenomen worden als basis. We moeten acteren vanuit het ‘samen sterk’-principe”, aldus Steven De Cuyper. “We staan hier nog niet ver in, het is recente actualiteit. Er werd echter wel bekomen dat de nota omwille van de grote absurditeit al van tafel is. Nu slaan we met gans de keten de handen in elkaar om een realistisch en gedragen plan te onderhandelen. De politiek zal beter luisteren als we de stem van een eensgezinde brancheorganisatie zoals Belpotato.be laten horen, dan wanneer we ieder afzonderlijk onze stem verheffen.”

Interpom 2024

Na uitzonderlijk 2 edities kort op elkaar (2021 en 2022) gaat Interpom nu opnieuw haar vertrouwde periodiciteit aanhouden, namelijk tweejaarlijks eind november van de even jaren. Noteer alvast 24, 25 en 26 november 2024 voor een volgende editie van Interpom in Kortrijk Xpo.

Tim Decoster

Marlies Vleugels

Lees ook in Aardappelen

De limieten van de aardappelteelt afgetast in 2023

Aardappelen Terugkijkend op het aardappelteeltseizoen van 2023 stelde Ilse Eeckhout, coördinator van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), dat vorig jaar op meerdere vlakken de limieten van de teelt zijn afgetast.
Meer artikelen bekijken