Startpagina Onderwijs

Avowest krijgt nieuwe voorzitter

Het Agrarisch Vormingscentrum van de Westhoek (Avowest) in Poperinge vierde zopas zijn 20ste verjaardag met een studievergadering waarop voorzitter Roger Vancayzeele zijn afscheid aankondigde.

Leestijd : 3 min

Avowest werd in 2002 opgericht op initiatief van het bestuur van vzw Poperinge Ten Bunderen (de patrimonium-vzw van het Vrij Technisch Instituut (VTI) en De Ast, nu Bertinus Collectief), met Europese, Vlaamse en provinciale steun. Ook de stad Poperinge en de vzw Poperinge Ten Bunderen (eigenaar van de gronden en gebouwen in de Boeschepestraat en in de Schipvaartweg) deden een bijdrage. De uitbating gebeurt door de vzw Avowest. In het bestuur zijn alle erkende landbouworganisaties (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Vlaams Agrarisch Centrum (VAC) en Bioforum) vertegenwoordigd.

Avowest biedt een infrastructuur aan met les- en vergaderlokalen en een polyvalente zaal. Naast de leerlingen van het dagonderwijs van het studiedomein Land- en tuinbouw van het Bertinus Collectief maken naschoolse vormingscentra gebruik van de lokalen en praktijkruimtes. De landbouworganisaties en plattelandsverenigingen organiseren er hun vergaderingen of activiteiten in de groene omgeving van de Schipvaarthoeve. Ook niet-landbouwgebonden organisaties gebruiken de lokalen (Familiehulp, toneelvereniging De Boskanters, jeugdverenigingen, families, enzomeer.

Levenslang leren

Op de studievergadering voor de 20ste verjaardag van Avowest bedankte voorzitter Roger Vancayzeele alle medewerkers en bestuursleden en de pioniers die meehielpen bij het ontstaan van Avowest. “Levenslang leren is ook in de land- en tuinbouw van belang. Wij blijven werken aan een toekomst voor de agrarische bevolking in de Westhoek”, zegt hij. In maart van volgend jaar geeft hij de fakkel door als voorzitter van Avowest.

Coördinator Marc Coene gaf een overzicht van 20 jaar werking. Na een hoogtepunt in de bezetting van de lokalen in de periode 2005 tot 2013 met de vele ICT-opleidingen was er een daling bij de naschoolse landbouwvorming. In de periode 2017-2018 was er een lichte heropleving met de komst van de opleidingen fytolicentie en e-loket.

“Tijdens de coronaperiode viel zowat alles stil. Stilaan hernemen de eenmalige opleidingen en ook de grote informatievergaderingen. Dankzij het dagonderwijs en de verbreding naar de zorg- en privésector kan het verlies in bezetting enigszins goedgemaakt worden, maar het blijft een uitdaging om de vzw draaiende te houden. De uitdagingen voor de toekomst blijven groot, met op stapel staande hervormingen in de naschoolse landbouwvorming en in het dagonderwijs. Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren met het zevende jaar? Uiteraard zorgt ook de malaise in de gehele land- en tuinbouwsector voor onzekerheid”, weet Coene.

Al vaak ten dode opgeschreven

Joris Relaes, administrateur-generaal van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO), die volgens Roger Vancayzeele Avowest al kent van toen het nog een prematuurtje was, schetste voor de gelegenheid een algemeen beeld van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Hij ging daarbij de vele uitdagingen en bedreigingen niet uit de weg.

“De landbouw in Vlaanderen werd al vaak ten dode opgeschreven, terwijl ik vooral zie dat wij nog steeds ideale productieomstandigheden hebben. In gebieden rond de Middellandse Zee ziet het er slechter uit. Door verwoestijning en te hoge zomertemperaturen dreigt die regio zichzelf niet langer te kunnen voeden.”

Burger is niet hetzelfde als consument

Relaes gaf voorts nog mee dat hij niet gelooft in de ‘kalenderlandbouw’ die soms in Brussel gepredikt wordt. “Door de schaarste aan melk en eieren op wereldniveau groeit ook hier het besef dat we voor voedsel niet afhankelijk mogen worden van het buitenland. Het is goed om te werken aan de voedselgeletterdheid van de consument, maar het is een illusie te denken dat een goed geïnformeerde consument zomaar meer wil betalen voor duurzame voeding.”

De West-Vlaamse gedeputeerde Bart Naeyaert besprak aansluitend de kansen en uitdagingen voor de Westhoek; niet alleen op gebied van land- en tuinbouw, maar ook inzake waterbeleid, mobiliteit, veroudering... Hij stelde onder meer dat ‘meer niet altijd beter is’. “Niet elk dorp in de Westhoek heeft meer bouwgrond of meer industrieterreinen nodig. De provincie West-Vlaanderen blijft terughoudend in het herbestemmen van landbouwgronden.”

Afgevaardigd bestuurder Stefaan Gyssels, tevens coördinerend directeur van het Bertinus Collectief, bedankte in zijn slotwoord alle bestuursleden, sponsors en medewerkers en benadrukte de goede samenwerking tussen Avowest en het dagonderwijs van het Bertinus Collectief.

Filip Van der Linden

Lees ook in Onderwijs

Meer artikelen bekijken