Na sterke daling stijgt curve van leerlingen in secundair met landbouwopleiding terug licht

Onderwijs

Het aantal leerlingen in de tweede en derde graad dat in 2018-2019 in het secundair onderwijs een richting in het studiegebied land- en tuinbouw volgde, bedroeg 5800. Dat aantal ligt iets hoger dan het jaar daarvoor. 5 jaar geleden waren er dat echter nog ruim 6.000. Hieronder geven we een stand van zaken in het landbouwonderwijs bij de start van een nieuw schooljaar.

Stefaan Deraeve kiest voor biologisch, omdat hij gelooft in de filosofie ‘van grondstof naar grondstof’.

Open VLD pleit voor meer bio en agro-ecologie in landbouwonderwijs

Onderwijs

Jonge landbouwers die op dit moment afstuderen hebben geen specifieke vakken gekregen rond bio-landbouw, stelt Vlaams parlementslid voor Open Vld Steven Coenegrachts. “We moeten ervoor zorgen dat onze jonge boeren tijdens hun opleiding veel meer inzicht krijgen in het verduurzamen van onze landbouw. Daar kunnen vakken zoals bio en agro-ecologie een belangrijke rol in betekenen .”

De 2 hoofdprijzen waren voor Jolien Vanhoutte (dierlijke productie) en Willem Derynck (plantaardige productie).

Agro Expo Roeselare beloont uitmuntende bachelorproeven Vives-studenten met award en geldprijs

Agro-Expo

Voor de eerste keer werkte Agro Expo Roeselare samen met hogeschool Vives Roeselare. Zes studenten van de Bachelor Agro- en biotechnologie kregen voor hun uitzonderlijke masterproef een award en minstens 200 euro. Twee van hen kregen een superprijs van 500 euro.

Er wordt aan de centra in 2020 extra aandacht gevraagd voor duurzame bedrijfsvoering, ketenwerking, aandacht voor mens, dier, klimaat en milieu, en voor innovatie.

Minister Crevits voorziet 4,3 miljoen euro voor naschoolse vorming van landbouwers

Actueel

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits voorziet in 4,3 miljoen euro voor naschoolse vorming van landbouwers. Landbouwers zijn volbloed ondernemers en de uitdagingen zoals duurzaamheid, digitalisering en innovatie zijn ook voor hen heel actueel. Om hun kennis en vaardigheden bij te spijkeren bieden de centra voor landbouwvorming verschillende naschoolse opleidingen aan. Ook voor wie in zijn of haar eigen tuin groenten teelt kunnen opleidingen een belangrijke hulp zijn.

Om de mensen tot bij onze website te krijgen hebben we besloten een T-shirt te ontwikkelen die 100% biologisch gemaakt is waarop ons logo en de icoontjes van de belangrijke thema’s terug te vinden zijn , aldus de initiatiefnemers.

Leerlingen lanceren website en verkopen t-shirts voor een positiever imago van de landbouw

Onderwijs

Vier studenten van Vives Roeselare lanceren ‘Imapro’ voor een positiever imago voor de landbouw. “We willen boeren en consumenten weer dichter bij elkaar brengen”, zegt Maxim Dewulf.

Inagro en Joblabo lanceren arrangement ‘Van Veldwerk tot Werkveld’

Onderwijs

Kwalitatieve, gezonde voeding staat meer dan ooit centraal in onze leefwereld. Lekkere producten als groenten, fruit, zuivel en vlees tot bij de consument brengen, heeft heel wat voeten in de aarde. Naast grond(stoffen) is er een rijk palet aan beroepen en talenten voor nodig. Dat daar veel over te leren valt, begrepen Joblabo en Inagro maar al te goed. Samen bieden ze het arrangement ‘Van Veldwerk tot Werkveld’ aan scholen aan. Het vijfde leerjaar van de Veldschool uit het West-Vlaamse Dentergem bezocht twee locaties.

Op Agriflanders sprak minister Crevits over het nieuwe graduaat Productiebeheer Land- en Tuinbouw.

Werkplekleren centraal in nieuwe opleiding Graduaat Productiebeheer (HBO5)

Actueel

In september gaat een geheel nieuwe opleiding in het hoger onderwijs van start: het graduaat Productiebeheer Land- en Tuinbouw. Het onderwijs komt daarmee tegemoet aan een prangende vraag uit de sector. Wie na twee jaar zijn of haar diploma haalt, is een direct inzetbare productiemedewerker met zin voor organisatie en verantwoordelijkheid.

Landbouwer Johan Van Goethem ontvangt sinds jaar en dag stagiairs op de Cleeterboshoeve in Sint-Niklaas

Wat vindt een landbouwer van het nieuwe graduaat (HBO5)?

Actueel

Johan Van Goethem heeft een gemengd landbouwbedrijf in Sint-Niklaas. Hij is zelf oud-student aan Odisee en geeft al een tiental jaar bachelorstudenten een stageplek op zijn bedrijf. Werkplekleren in het kader van het graduaat ligt hem wel, denkt hij. “Ik vind het belangrijk om mensen te motiveren, te inspireren, dingen aan te leren en vooral veel zelf te laten doen.”

Docent Joachim Kerckhove heeft  de dagelijkse leiding over de  graduaatsopleiding bij Vives Roeselare.

Wat vindt een docent van het nieuwe graduaat (HBO5)?

Actueel

Net twee jaar geleden begon docent Joachim Kerckhove met zijn collega’s aan het uitdenken van de nieuwe opleiding ‘graduaat Productiebeheer Land- en Tuinbouw’ op Hogeschool Vives in Roeselare. Hij verwacht dat het graduaat niet alleen landbouwerszonen of -dochters zal aantrekken, maar ook mensen van buiten de sector. Broodnodig, weet hij.

Shayenka, Kim en Amanda volgen vakken bij de bachelors landbouw op Thomas More, om volgend jaar met voorsprong te  beginnen aan de graduaatsopleiding.

Wat vinden studenten van het nieuwe graduaat (HBO5)?

Actueel

Op hogeschool Thomas More in Geel volgen Amanda, Kim en Shayenka lessen bij de bachelorstudenten Land- en Tuinbouw, zonder dat ze dat diploma willen. Zo vergaren ze vrijstellingen voor het volgende schooljaar, wanneer ze terechtkunnen in de langverwachte graduaatsopleiding Productiebeheer Land- en Tuinbouw.

Een leerling van de schoolhoeve in Torhout legt koning Filip en onderwijsminister Hilde Crevits een chemische proef uit.

Landbouwonderwijs volop in ontwikkeling

Actueel

Het schooljaar loopt op zijn laatste benen. Leerlingen in het zesde leerjaar van de basisschool of in het tweede of zesde middelbaar staan voor de keuze welke opleiding te gaan volgen. Hoewel het aantal landbouwers elk jaar met enkele procenten daalt, neemt de populariteit van landbouwonderwijs enkel toe.

De data van het toelatingsexamen diergeneeskunde 2019 zijn gekend.

Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus

Veeteelt

De verplichte niet-bindende toelatingsproef voor de opleiding diergeneeskunde zal plaatsvinden op 1 juli 2019 aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Wie op 1 juli niet kan deelnemen heeft ook op 31 augustus 2019 nog een kans. De proef bestaat uit meerkeuzevragen over wiskunde, chemie en fysica.

Met de netwerkdagen werd de gelegenheid geboden om na te denken over het oprichten van zo’n bio-netwerk.

Agro-ecologie krijgt plaats in leerplannen

Onderwijs

De belangstelling voor biolandbouw neemt al jaren internationaal toe en de roep om bio-opleidingen klinkt steeds luider. In Vlaanderen biedt enkel Landwijzer een naschools leertraject biolandlandbouw aan, dat zich naar volwassenen richt, maar in het onderwijs komt bio of agro-ecologie nagenoeg niet aan bod. “Daar komt verandering in”, verzekert Geert Van Bever van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen.

Tussen de medewerkers en zaakvoerders van Timech is er een mooie  samenwerking met de onderwijswereld.

Win-winsamenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Actueel

In de praktijk bestaan er wel degelijk voorbeelden van een mooie samenwerking tussen het bedrijfsleven en de onderwijswereld. Zo’n samenwerking kwamen we tegen in de Antwerpse Noorderkempen, waar New Holland-dealer Timech uit Kalmthout samenwerkt met de middelbare school PITO uit Stabroek.

Wie staat er in de hogeschool?

Onderwijs

Iemand met ervaring, dat is zeker. Gepassioneerd door landbouw stapte ze uiteindelijk in het onderwijs om haar ervaringen te delen met de jongeren van nu. “Als ik mijn studenten kritisch en oplossingsgericht kan leren denken in en over de sector, is mijn opdracht geslaagd”, geeft Rina Hulsbosch mee.

Jonas Decaestecker en Tim  Vanovermeire

Wie is de huidige student?

Onderwijs

Geen - of toch maar weinig - twijfel voor deze twee jonge gasten. Tim Vanovermeire en Jonas Decaestecker steken hun liefde voor tractoren niet onder stoelen of banken. Een richting in de landbouwmechanisatie was dus niet meer dan een logisch gevolg.

Voor de klas in het 7e jaar

Onderwijs

Een leerkracht die zijn vak tracht door en door te kennen en de sector een warm hart toe draagt, dat is Alexander Cerpentier. “Hoewel ik teeltleider ben en dus niet fulltime voor het krijtbord sta, omring ik me steeds met jongeren en wil ik hen graag iets bijbrengen.

Jonas Decaestecker en Tim Vanovermeire

Wie vertegenwoordigt het landbouwonderwijs?

Onderwijs

Elk jaar komen nieuwe generaties leerlingen in het landbouwonderwijs terecht. Wie zijn ze en wat is hun achtergrond? Wat zijn hun drijfveren en hoe zien zij hun toekomst? En niet te vergeten: wie begeleidt die leerlingen in hun ontwikkeling?

Twee geëngageerde leerlingen en twee gemotiveerde leerkrachten stonden Landbouwleven graag te woord om onze vragen te beantwoorden.

“Volgens mij leren ze even veel, of zelfs meer dan in een klaslokaal”, meent boer Benny.

Boerderijschool: Wat je van boeren leren kan

Onderwijs

“Boer Benny heeft gezegd dat ... Ja, dat hoor ik wel vaker sinds mijn zoontje Elio meedoet met het boerderijschoolproject”, lacht mama Liza. Elio is één van de vijftien jonge leerlingen van basisschool De Vlieger die dit semester twintig halve schooldagen meewerken op boerderij Oogstgoed in Gentbrugge.

“De sensortechnologie die we zelf ontwikkeld hebben is klaar voor de markt”, aldus professor Mouazen.

Kies precies: studeer ‘Precisielandbouw’

Onderwijs

Dit semester ging het nieuwe opleidingsonderdeel Precisielandbouw van start bij de bio-ingenieurs van de Universiteit Gent (UGent). Decaan en professor Bodembeheer Marc Van Meirvenne en professor Precisielandbouw Abdul Mouazen lichten de stand van zaken toe.