Landbouw en onderwijs: kwaliteit, innovatie én aantrekkelijkheid voorop

Ook sterk onderwijs verduurzaamt de land- en tuinbouw in Vlaanderen.
Ook sterk onderwijs verduurzaamt de land- en tuinbouw in Vlaanderen. - Foto: Vives

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de waardering en het respect voor de landbouw- en tuinbouwsector in het algemeen en de landbouwers in het bijzonder de afgelopen jaren alsmaar verder daalt. Landbouwers worden soms beladen met alle zonden van Israël. Het stikstofdossier is daar een mooi voorbeeld van”, aldus Stefaan Sintobin.

“Kwaliteit, innovatie en aantrekkelijkheid zijn kenmerken die we voor al onze opleidingen trachten te realiseren, ook voor het land- en tuinbouwonderwijs”, antwoordt Vlaams minister Ben Weyts. Hij wijst op de eerste plaats naar de STEM-opleidingen.

“In het secundair onderwijs biedt het studiegebied/domein land- en tuinbouw ruimte aan een 30-tal opleidingen waarvan een ruim deel hoort bij de STEM-opleidingen. Deze opleidingen, die zich onder meer richten op nieuwe technieken in de land- en tuinbouwsector, worden via verschillende STEM-initiatieven op een positieve manier verder gestimuleerd”, aldus minister Ben Weyts.

Met de gefaseerde uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs doen zich vanaf het schooljaar 2021-2022 wijzigingen voor wat betreft de opleidingen in het domein land- en tuinbouw. “Zo zien we dat bijvoorbeeld landbouwaspecten ook binnen wiskunde- en wetenschapsvakken opduiken. Ook bieden duurzame ontwikkeling, duurzaamheidskwesties en natuurwetenschappen openingen om positieve evoluties in land- en tuinbouw te verspreiden.”

Daarnaast is de sector betrokken partij bij de opmaak van de beroepskwalificaties waarbij uitdagingen als biologische land- en tuinbouw, slimme technologie en korte keten aanleiding kunnen geven tot nog meer aantrekkelijke opleidingen die mogelijks nieuwe doelgroepen kunnen aanspreken. Veel aandacht gaat ook naar innovatie.

Gericht op arbeidsmarkt

“Ook binnen InnoVET is op 1 september een project gestart waar partners uit land- en tuinbouw instappen. Bij toekomstige InnoVET-projecten zullen opnieuw alle arbeidsmarktgerichte opleidingen, en dus ook de landbouwopleidingen, actief ingelicht worden. Ook via intermediairen trachten we de opleidingen correct te informeren. Zo zetten sommige door de Vlaamse overheid gesubsidieerde regionale technologische centra (RTC) in op het studiegebied land- en tuinbouw om innovatie binnen de sector tot bij de leerlingen en leraren te brengen.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent