Startpagina Aardappelen

Aardappelen zijn heel kiemlustig in de bewaring

Het Interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) meldt dat de aardappelen zich heel kiemlustig gedragen in de bewaarloodsen. Met de bewaarkwaliteit zit het wel nog zeer goed.

Leestijd : 2 min

In het kader van het Vlaio LA-traject ‘Slimme aardappelbewaring’ volgen vanaf eind november Inagro en PCA verspreid over West- en Oost-Vlaanderen 15 loodsen Fontane op. Van de 15 loodsen zijn er maar 5 waar op de aardappelen maleïnehydrazide werd toegepast tijdens het seizoen. Er worden maandelijks stalen genomen voor opvolging van de kwaliteit en de kieming.

Kieming en CO2-productie

De kieming wordt opgevolgd door de lengte te meten van de langste witte kiem per knol. Rond 20 december zat de gemiddelde kiemlengte op 2,8 mm. Dit is veel voor de tijd van het jaar, benadrukt PCA. Twee jaar geleden, het eerste seizoen zonder CIPC, waren de aardappelen ook kiemlustig. Toen noteerden ze begin december een gemiddelde kiemlengte van 1,4 mm voor de langste kiem. Dat is dus de helft minder dan nu. PCA bemerkt verder dat er vorig jaar amper kieming was bij de start van de bewaring, met begin december gemiddeld 0,01 mm.

Kieming gaat vaak samen een verhoogde ademhaling en dus warmte– en CO2-productie. De bakkwaliteit hoeft niet noodzakelijk nadelig beïnvloed te worden door de hoge CO2-waarden. Echter zijn ze wel gevaarlijk in combinatie met ethyleen (Restrain). Bij gebruik van Restrain moet er dus meer aandacht gaan naar luchtverversing (<2.500 ppm) dan bij andere kiemremmingsmiddelen waar waarden tot 5.000 ppm doorgaans geen probleem vormen.

Een andere waarneming die gedaan werd door het PCA en partners is dat in de meeste bewaarloodsen in de eerste helft van december de streeftemperatuur is bereikt. De temperaturen waren te hoog in de zeer warme oktobermaand die we gekend hebben, waardoor pas in november kon gestart worden met inkoelen. Nu zitten de aardappelen doorgaans mooi op de gewenste bewaartemperatuur. Toch moet er meermaals bemerkt worden dat er veel leven zit in de aardappelpartij.

Condens

Door de vorst van midden december kwam de aandacht bij een ander aspect van de bewaring te liggen, namelijk condens. Dit treedt op wanneer vochtige lucht in de aardappelbewaarplaats neerslaat op oppervlakten die zich op een lagere temperatuur bevinden. Is bijvoorbeeld de binnenkant van het dak sterk afgekoeld, dan kan zich hier condens vormen. Voldoende dikke isolatie bij de bouw van de loods gebruiken, kan dit euvel verhelpen. Tegenwoordig wordt er in het dak snel naar een isolatiedikte van 12 cm gegaan, waar in de muren 10 cm gebruikelijk is.

Stellen we nu vast dat de dikte van de isolatielaag ontoereikend is, dan kunnen circulatie of anticondensventilatoren een oplossing bieden. Zij zorgen immers voor een luchtcirculatie boven de aardappelhoop. Hierdoor wordt de plafond- en producttemperatuur meer gelijk gebracht.

Tot slot kan het PCA nog goed nieuws melden over de aardappelkwaliteit. In de meeste loodsen zit het goed met het onderwatergewicht en de vastheid van de knollen. De bakkleur van alle bemonsterde partijen was zeer goed. Suikertoppen werden niet waargenomen en er waren weinig heterogene frieten.

TD - PCA

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken