Startpagina Wetgeving

Nieuwe en aangepaste retributies plantaardig teeltmateriaal

De Vlaamse Regering heeft de retributies aangepast die worden aangerekend in het kader van de activiteiten en controles op de kwaliteit en de gezondheid van het plantaardig teeltmateriaal.

Leestijd : 2 min

Sinds 1 januari rekent het Departement Landbouw en Visserij nieuwe en aangepaste retributies aan voor de activiteiten en controles die het uitvoert in het kader van de kwaliteit en de gezondheid van het plantaardig teeltmateriaal. De nieuwe tarieven zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 tot vaststelling van de retributies voor de toelating of registratie van rassen van land- en tuinbouwgewassen, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardig teeltmateriaal, voor de keuring en controle van dat materiaal en voor de keuring en controle bij de productie van hop en hopproducten, dat het vorige besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 vervangt.

Nieuwe types retributies

In de eerste plaats bevat het nieuwe besluit een aantal nieuwe types van retributies die resulteren uit het Europees regelgevend kader voor de plantengezondheid en het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 tot uitvoering van de Europese plantengezondheidsregels voor het plantaardige teeltmateriaal. Het betreft retributies voor:

- de administratie voor de afgifte en het beheer van de erkenning plantenpaspoorten,

- het controleonderzoek op de erkenningsvoorwaarden van de erkenning plantenpaspoorten,

- de controles op de fytosanitaire toestand voor de RNQP’s,

- het opmaken en afleveren van een fytosanitair certificaat voor uitvoer of wederuitvoer en/of een pre-uitvoercertificaat, en

- de officiële controles van zendingen bij invoer van partijen plantaardig teeltmateriaal.

Herziening bestaande retributies

Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om met het nieuwe besluit een grondige herziening van de bestaande retributies te realiseren door ze beter af te stemmen op de omvang van de activiteiten door het Departement Landbouw en Visserij uitgevoerd. Het betreft retributies voor:

- de indiening van de aanvraag, de officiële onderzoeken en het jaarlijks behoud van rassen op de rassenlijst van landbouw- en groentegewassen,

- de registratie van rassen in het rassenregister van teeltmateriaal van fruitgewassen of in de rassenlijst van wijnstokken,

- de jaarlijkse registratie en erkenning tot uitoefening van bepaalde beroepen of een activiteit in de plantaardige sector,

- de deelname aan de opleidingen, examens en bijscholingen om activiteiten onder officieel toezicht uit te voeren,

- de keurings-, certificerings- en controleactiviteiten met betrekking tot de plantengezondheid en de productie en handel van en op plantaardig teeltmateriaal (veldkeuringen, partijkeuringen, partijbemonsteringen, aflevering certificaten en verplaatsingen),

- de keuring en controle bij de productie van hop en hopproducten,

- de zaadontledingen en de analyses uitgevoerd door het officieel laboratorium voor Zaadontleding van het Departement Landbouw en Visserij, en

- een aantal activiteiten die niet gebonden zijn aan de keuring, de certificerings- en controleactiviteiten.

Tevens werd de berekeningswijze van de automatische indexering van de vastgestelde retributies herzien, zodat de retributies jaarlijks geïndexeerd kunnen worden.

Het nieuwe besluit is terug te vinden via deze link.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken