Startpagina Varkens

Europese Commissie keurt vrijwillige uitkoopregeling Vlaamse varkenshouderijen goed

Om een globale afbouw van de varkensstapel en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Europese Commissie heeft zopas laten weten groen licht te geven voor de organisatie van een oproep, waarbij de Vlaamse varkensbedrijven met de hoogste stikstofimpact op de natuur hun varkensstallen vervroegd en vrijwillig kunnen stopzetten.

Leestijd : 2 min

Minister Demir krijgt op 10 maart per brief de formele bevestiging en zal het dossier zo snel mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse regering. “Deze langverwachte beslissing is een zegen voor deze boeren en een mooie opportuniteit om de stikstofuitstoot terug te dringen op een vrijwillige manier”, aldus Demir.

Tot nu toe was het wachten op de Europese Commissie vooraleer de Vlaamse regering de regeling kon goedkeuren, waardoor varkenshouderijen met een impactscore hoger dan 0,5% in aanmerking komen. Bedrijven die in aanmerking komen en gekend zijn bij de VLM op basis van de Mestbankaangifte 2022 (productiejaar 2021), worden zo snel mogelijk na de goedkeuring van de ministerraad geïnformeerd.

Minder ammoniakuitstoot

Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken om de milieudoelstellingen te halen en een vergunningsstop voor alle bedrijven voorkomen. Die maatregelen zijn beschreven in de ontwerp Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS), waarover de Vlaamse regering op 23 februari 2022 een akkoord bereikte, maar waarover daarna nog lang gedebatteerd werd in de Vlaamse regering. Tegen de PAS werden meer dan 20.000 bezwaarschriften ingediend.

Eén van de doelen is om het aantal varkens met 30% te reduceren tegen 2030 en via een oproep tot stopzetting de uitstoot van ammoniak sterk terug te dringen in Vlaanderen. Daarbij wordt een vergoeding voorzien voor stopzetting van varkensbedrijven met de hoogste impact op de habitats en soorten binnen de aangeduide speciale beschermingszones, en worden de bijbehorende nutriëntenemissierechten geannuleerd.

Vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderijen

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse regering het ontwerpbesluit betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen, principieel goed. Na die principiële goedkeuring werd de steunregeling aangemeld bij de Europese Commissie, in het kader van staatssteun.

De Europese Commissie heeft vandaag (9 maart) laten weten groen licht te geven voor de stopzettingsregeling en voor de organisatie van een oproep. Morgen (10 maart) zou de formele goedkeuringsbrief volgen. Demir legt het dossier zo snel mogelijk voor aan de Vlaamse ministerraad.

“De varkenssector gaat al jarenlang van crisis naar crisis, te meer omdat we veel meer produceren dan we zelf consumeren en er dus een grote afhankelijkheid is van de buitenlandse markt. Met deze volgende stap in de uitvoering van het Krokusakkoord kunnen we varkensboeren een vrijwillige stopzetting aan bieden en zo een groot aantal onder hen uit de nood helpen, en tegelijk de varkensstapel verder afbouwen én de uitstoot van ammoniak terugdringen”, zegt Demir.

Alle informatie over de regeling wordt meteen na de goedkeuring door de Vlaamse ministerraad gepubliceerd op de website van de VLM.

Filip Van der Linden

Lees ook in Varkens

Mobiele buitenstal verhoogt dierenwelzijn bij biologische varkens

Varkens Mobiele buitenstallen zien we in Vlaanderen doorgaans vooral voor vlees- of legkippen. Dankzij een nieuw stalsysteem kunnen nu ook zeugen met hun biggen buiten op de weide rondlopen. De biologische varkenshouderij De Vleterbeek uit Poperinge is volgens BioForum de eerste met zo’n mobiele buitenstal.
Meer artikelen bekijken