Startpagina Varkens

Mobiele buitenstal verhoogt dierenwelzijn bij biologische varkens

Mobiele buitenstallen zien we in Vlaanderen doorgaans vooral voor vlees- of legkippen. Dankzij een nieuw stalsysteem kunnen nu ook zeugen met hun biggen buiten op de weide rondlopen. De biologische varkenshouderij De Vleterbeek uit Poperinge is volgens BioForum de eerste met zo’n mobiele buitenstal.

Leestijd : 2 min

Biologische varkens hebben altijd toegang tot een buitenloop, maar een nieuw buitenhutsysteem maakt het nog diervriendelijker voor zeugen met biggen.

De bestaande kraamhutten zijn vaak klein en kunnen zo stress veroorzaken bij de dieren. De belangrijkste oorzaak van sterfte van biggen is gelinkt aan de beperkte ruimte: de zeug kan bij het neerliggen haar biggen verpletteren.

In de innovatieve buitenhut beschikken de biggen over een afzonderlijke warme kruipruimte. Ze zoeken die warmte op en zijn daardoor veilig voor verplettering. De zeug kan door de grotere ruimte bovendien meer natuurlijk moedergedrag vertonen en beter contact leggen met haar biggen.

De mobiele varkensstal kwam er dankzij het Europese project PPILOW, waar BioForum vzw mee uitvoerder van is.
De mobiele varkensstal kwam er dankzij het Europese project PPILOW, waar BioForum vzw mee uitvoerder van is. - Foto: Sophie Nuytten/BioForum

De boer kan rechtstaan in de mobiele buitenhut. Zo bezorgt hij minder stress aan een zeug die aan het spenen is en is hij zelf ook veiliger voor haar verdedigingsgedrag. Bovendien is dit nieuwe stalsysteem makkelijk te verplaatsen wanneer de weide rust nodig heeft.

Varkenshouder José Metsu is tevreden: “Dit nieuwe systeem is goed voor de dieren. Wat ook leuk is dat de klanten die hier vleespakketten komen halen de dieren zo ook te zien krijgen op de wei.”

Voorloper inzake dierenwelzijn

De buitenhut kwam er dankzij het Europese project PPILOW, waar BioForum vzw mee uitvoerder van is. Dit project onderzoekt hoe de biologische sector, die al heel sterk inzet op dierenwelzijn, daar nog stappen in vooruit kan zetten, met name bij biologische varkens en kippen.

Biologische varkens hebben altijd toegang tot een buitenloop, maar een nieuw buitenhutsysteem maakt het nog diervriendelijker voor zeugen met biggen.
Biologische varkens hebben altijd toegang tot een buitenloop, maar een nieuw buitenhutsysteem maakt het nog diervriendelijker voor zeugen met biggen. - Foto: Sophie Nuytten/BioForum

“De biologische sector wil blijven zoeken naar innovaties die het dierenwelzijn verhogen en op die manier nog meer aansluiten bij de biologische principes. Bovendien worden experimentele innovaties binnen het project direct in de praktijk toegepast. Door die resultaatgerichte aanpak is de impact van dit soort innovaties ook meteen groter”, stelt Liên Romeyns, projectverantwoordelijke bij BioForum vzw.

BioForum

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken