Startpagina Varkens

Virgo-zonen raken de ‘sweet spot’, met Erwin als kers op de taart

In het huidige seizoen is het opnieuw KI Vansteenlandt die met een Virgo-telg scoort, maar deze keer met Erwin.

Leestijd : 4 min

In het vorige artikel van ‘Beer in de kijker’ was het nog Elias, daarvoor Elmo en nu is het de beurt aan nestbroer Erwin om de tweemaandelijkse seizoenslijst aan te voeren met de hoogste fokwaardeschatting. Als bij de huidige berekening ook nog eens de tweede plaats wordt ingenomen door een vierde nestbroer Emir (zie tabel 1), spreken we hier niet meer van een gouden, maar van een platina greep van eigenaar KI Vansteenlandt.

16-3441-FWS-web

Primus in exterieur en fokwaarden

Erwin is niet alleen de best geteste beer van 6 nestbroers qua cijfers (tabel 1), maar is ook qua exterieur de beste beer van het nest. Hij combineert lengte niet alleen met een beste bespiering, maar bovendien ook nog eens met uitstekend beenwerk.

Met zijn fokwaarde van 165,1 punten staat Erwin momenteel op de derde plaats van de 1.774 Piétrain-beren die sinds 1 januari 2017 getest werden volgens het nieuwe systeem.

Daarmee verslaat hij nipt de winnaar van de Gouden Piétrain-award van vorig jaar, die momenteel op plaats 4 staat in deze lijst. Ook deze beer was een Virgo-zoon. Het wordt helemaal duizelingwekkend als men weet dat de 22 tot nog toe afgeteste Virgo-zonen een gemiddelde fokwaarde behaalden van 142,3 punten. Daarvan staan er maar liefst 5 in de top 10. Virgo zelf staat hier op plaats 7.

Geluk komt niet vanzelf

Als we de uitslag van dit seizoen bekijken (zie tabel), is het precies alsof men bij KI Vansteenlandt een blik Virgo-zonen opengetrokken heeft en alsof de seizoenswinnaars voor het rapen liggen. Niets is echter minder waar. Vooreerst was het een doordachte strategie om de nestbroers die de laatste 3 seizoenen van de fokwaardeschatting domineerden, in gespreide slagorde af te testen op het zeugenbedrijf dat de biggen levert aan de selectiemesterij. Dit gebeurde door over meerdere zeugengroepen het sperma van de verschillende broers te leveren.

Deze aanpak is niet alleen commercieel gezien een goede zet, maar vooral ook voor de proefopzet om genetische links te creëren over de verschillende zeugengroepen heen. Genetici noemen deze groepen die onder gelijke omstandigheden opgefokt worden ook wel contemporary groups. Door tussen deze groepen genetische links van bijvoorbeeld nakomelingen van nestbroers te creëren kunnen allerlei milieu-effecten, zoals weers-, hok-, sanitaire en voedereffecten, beter in kaart gebracht worden. Daardoor kunnen de genetici de prestaties van de nakomelingen van de beren beter corrigeren, om zo de genetische waarde van hun vader beter te kunnen schatten.

De weg naar goud

Het testen op nakomelingen is een lange weg. Zo werd begin 2020 van vader Virgo, pas op vierjarige leeftijd, en op voorzet van een klant-zeugenhouder, sperma geleverd om nakomelingen te maken in combinatie met witte F1-zeugen om hem af te testen in het nakomelingenonderzoek van de selectiemesterij. Elf maanden later kwamen de eerste gunstige resultaten door van deze nakomelingen, waarop fokker Vermeiren deze beer gedurende zo’n 3,5 maanden begon te gebruiken als hoofdbeer in zijn Piétrain-fokkerij. Daarna wachtte hij een tiental maanden tot hij ook de gunstige prestaties en exterieur opmerkte in de zuivere Piétrain-nakomelingen. Dit was het teken om eind 2021 nogmaals een Piétrain-zeugengroep te insemineren.

Begin 2022 vertrokken de eerste Virgo Piétrain-zonen naar KI Vansteenlandt uit de eerste dekkingen bij Vermeiren. Van deze beren werd – verspreid over het voorjaar van 2022 – sperma geleverd op het zeugenbedrijf dat de biggen levert aan de selectiemesterij. Deze beren werden op hun beurt getest in het nakomelingenonderzoek, zo ook de beer Dezlin, die uiteindelijk de Gouden Piétrain-award won, met de best presterende vleesvarkens in 2023.

Van goud naar platina

In de lente van 2022 begon de spermakwaliteit van Virgo achteruit te gaan, maar men bleef hem aanhouden om toch nog maar bijkomende Piétrain-zeugen te insemineren bij fokker Vermeiren. De laatste sprong was begin juli 2022 (op zesjarige leeftijd). Deze sprong voldeed eigenlijk niet meer aan de normen, maar door het sperma vakkundig en weinig te verdunnen, konden toch nog meerdere zeugen bevrucht worden in een laatste zeugengroep.

Op die manier is de laatste zoon uit deze dekkingen uiteindelijk zelf in test gegaan in november 2023. Dit betekent dus dat we nog heel 2024 fokwaardeschattingen kunnen verwachten van nog eens 27 zonen van deze Virgo ‘platina’-serie, aangezien het ongeveer 11 à 12 maanden duurt tussen inseminatie en fokwaardeschatting op basis van de prestaties van de nakomelingen in de selectiemesterij. Het wordt dan ook met spanning afwachten of de prestaties van Erwin nog zullen verbeterd worden. Het wordt wellicht vooral uitkijken naar de Virgo-zonen van de combinatie met de zussen van Draxler (Vleteren ter Leen x Uzaar lijn). Draxler werd beer in de kijker in het seizoen 2023.1.

Record fokwaarde groei van Elio in Optimal-segment

In het Optimal-segment (zie tabel), waar we de groeiberen terugvinden die iets matiger in kwaliteit vererven, vinden we ook nog een uitzonderlijke Virgo-zoon terug met beer Elio (eigenaar KI Vansteenlandt).

Zijn nakomelingen groeiden maar liefst 985 g/d in de selectiemesterij, wat een stalrecord is. Als je weet dat de jeugdgroei (tot na de batterij) ook nog eens uitzonderlijk hoog was, met 411 g/d, dan is het ook niet verwonderlijk dat de fokwaarde Levensgroei met 212 punten het hoogste is van 1.774 beren die momenteel afgetest zijn in het nakomelingenonderzoek. Hier moet wel opgemerkt worden dat het slachtrendement van de nakomelingen ook wel 2,8% lager lag dan bij deze van zijn halfbroer Erwin!

KI Cornette onderscheidt zich in het Premium-segment

In het Premium-segment (zie tabel) zien we dan weer 2 beren van fokker/KI Cornette uit Poperinge die van zich laten horen. In dit segment vinden we beren terug met uitstekende karakaskwaliteit, lage voederopname, maar met iets minder groei. Dit segment is een niche (zeker in tijden van hoogconjunctuur), die zich vooral richt op de meer traditionele malsere zeugtypes, en op grossisten die op zoek zijn naar vleesvarkens met extra conformatie en met een hoog slacht- en uitsnijrendement.

Jürgen Depuydt (VPF)

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken