Startpagina Varkens

PAS-reeks (4): Wat betekent het stikstofdecreet voor varkenshouders?

Op 22 februari 2024 werd het stikstofdecreet gepubliceerd. Hierin zijn reductiedoelstellingen voor ammoniak vooropgesteld voor de individuele varkenshouder en de varkenssector.

Leestijd : 2 min

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij zette de concrete doelstellingen op een rij.

Tegen 31 december 2030

Op elk varkensbedrijf mag op 31 december 2030 niet meer uitgestoten worden dan de maximale ammoniakemissie die bepaald is door de PAS-referentie 2030. Dit nieuwe begrip werd in een voorgaand artikel toegelicht. De PAS-referentie 2030 wordt berekend op basis van de gemiddelde veebezetting in 2021 en op basis van de bedrijfsdoelstelling van 60% ammoniakreductie op de emissies van de niet-ammoniak-emissiearme stallen aanwezig op het bedrijf.

Zie het voorbeeld in tabel 1 van de bedrijfsdoelstelling op een fictief varkensbedrijf en de bepaling van de PAS-referentie 2030 voor dit bedrijf. Voor dit voorbeeld betekent dit dat op 31 december 2030 niet meer dan 2.090 kg NH3 mag uitgestoten worden op dit varkensbedrijf.

12-3437-PAS4

Welke maatregelen?

De reducties kunnen gerealiseerd worden door het toepassen van stalmaatregelen uit de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (of AEA) en/of maatregelen uit de PAS-lijst. Daarnaast kunnen ook dieren verminderd worden, of een combinatie van minder dieren en een stal- of managementmaatregel.

Bij het houden van minder dieren moet wel de oppervlakte per dier bekeken worden. De emissiefactoren voor stalsystemen bij varkens zijn vaak afhankelijk van de beschikbare oppervlakte per dierplaats. Bij meer oppervlakte per dier kan een hogere emissiefactor per dierplaats van toepassing zijn.

30% reductie varkensstapel

Het 30% verminderen van de varkensstapel tegen 2030 staat als sectordoelstelling vermeld in het stikstofdecreet. Om dit te realiseren, werden al vrijwillige stopzettingsregelingen opengesteld en zijn nieuwe vrijwillige stopzettingsregelingen mogelijk.

Denk na wat je wil doen

Indien je een vergunning aanvraagt en geen maatregelen toepast op het bedrijf, dan zal de vergunning verleend worden tot eind 2030 (zie figuur).

Figuur: Voor een vergunning van onbepaalde duur moet je voldoen aan bepaalde vereisten.
Figuur: Voor een vergunning van onbepaalde duur moet je voldoen aan bepaalde vereisten. - Bron: ALZ

Om een vergunning van onbepaalde duur te verkrijgen, zullen reducties van minimaal 60% op emissies uit niet-emisisearme stallen moeten behaald worden. Bovendien moet je de vergunning uiterlijk op 30 september 2029 op zak hebben. Wanneer er geen aangepaste vergunning wordt aangevraagd, zal de vergunning automatisch aangepast worden door een vermindering van het aantal dieren op 1 oktober 2029.

Ook een bedrijf dat al een vergunning heeft van onbepaalde duur of na 31 december 2030 en/of dat alle stallen reeds emissiearm heeft uitgevoerd, moet zeker checken of is voldaan aan de PAS-referentie 2030. Het is niet ondenkbaar dat de PAS-referentie 2030 lager uitvalt dan de reeds vergunde emissies.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken