Startpagina Akkerbouw

Sla met provincie West-Vlaanderen koolstof op in je bodem

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden - en zo klimaatopwarming tegen te gaan - maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems en zo de bodemkwaliteit te verbeteren. Om dat potentieel te benutten, zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro vorig jaar een pilootproject op waaraan ook jij kunt deelnemen.

Leestijd : 2 min

De landbouwsector wordt vaak medeverantwoordelijk gehouden voor de klimaatproblematiek. En inderdaad, de landbouwsector produceert broeikasgassen, maar het aandeel is relatief beperkt. Dat de landbouwsector een deel van de oplossing is, wordt te weinig belicht. Landbouwers kunnen koolstof opslaan in de bodem, wat niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor de bodem zelf. Door koolstof op te slaan in de bodem kan de landbouwsector zich bovendien beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen.

Koolstof lokaal compenseren

Eerder al compenseerden bedrijven en organisaties hun uitstoot, bijvoorbeeld door de aanplant van bomen in ontwikkelingslanden te financieren. Maar het kan ook lokaal, op West-Vlaamse landbouwbodems. En dat is precies wat de Provincie West-Vlaanderen doet. Samen met Inagro startte ze vorig jaar een pilootproject op waarin ze haar CO2-uitstoot compenseert met de hulp van West-Vlaamse landbouwers. Zij kunnen tegen vergoeding koolstof opslaan in hun bodems door bepaalde technieken toe te passen. Zo wil de Provincie de onvermijdbare CO2-uitstoot van haar werking compenseren en tegelijk werken aan de bodemkwaliteit binnen de provincie.

Ook interesse om mee te werken?

De Provincie West-Vlaanderen en Inagro lanceerden het proefproject vorig jaar. Zo werd al 150 ton CO2 opgeslagen via samenwerkingen met 8 landbouwers. Ook dit jaar zijn er middelen voor vrijgemaakt. Het provinciebestuur wil zelfs nog een stapje verder gaan, en het beschikbare budget - en dus ook de opslag van CO2 in de bodem - uitbreiden. Daarom zijn we op zoek naar extra landbouwers die bereid zijn om mee te werken aan het proefproject.

Deelnemende bedrijven passen koolstofopslagtechnieken toe op hun percelen. Technieken die we ondersteunen, zijn:

1. groenbedekkers en onderzaai (bv. van gras bij mais) maximaal inzetten

2. bijkomende compost gebruiken

3. grasland aangepast beheren

4. maximaal vaste organische mest gebruiken

5. een verruimde teeltrotatie toepassen (bv. monocultuur van mais doorbreken door een graangewas te zaaien)

Geïnteresseerden moeten zich voor 24 maar kandidaat stellen, en dat kan via de site van Inagro.

Inagro

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken