Startpagina Pluimvee

Open brief: Een eerlijk inkomen voor onze biologische leghennenhoud(st)ers

Het Europese en Vlaamse landbouwbeleid wil meer inzetten op biologische landbouw. Daar gaan wij, de pakstations die biologische eieren inpakken, helemaal mee akkoord. Maar dat lukt alleen als de hele keten een eerlijk inkomen krijgt en de marges eerlijk verdeeld worden. Met deze open brief willen wij dan ook pleiten voor een eerlijk inkomen voor de biologische leghennenhoud(st)ers.

Leestijd : 2 min

Onder normale omstandigheden worden biologische eieren een hele legronde tegen een vaste prijs verhandeld. Dat kan, omdat de kosten op dat moment voorspelbaar zijn. Alleen zijn die normale omstandigheden al een paar jaar verdwenen. Zeker sinds de oorlog in Oekraïne is er veel veranderd. Zo is de prijs van het voeder bijna verdubbeld. En laat die nu net de belangrijkste kost zijn in de productie van een biologisch ei.

Stijgende kosten

Die stijgende voederkosten werden door Belgische retailers wel gecompenseerd in 2022, maar die compensatie was te beperkt. Door de toegenomen voederkosten moeten biologische leghennenhoud(st)ers momenteel ook 2 tot 3 euro meer betalen voor een jonge hen bij het opstarten van een nieuwe ronde. Dat betekent dat de eieren die ze komend jaar produceren 0,5 à 1€ per 100 eieren meer zullen kosten dan bij de vorige ronde.

De pakstations streven naar langetermijnsamenwerkingen met hun biologische leghennenhoud(st)ers en willen ook aan de toekomst denken. Daarom pasten ze hun tarieven al verschillende keren aan binnen de lopende afspraak. Maar tot op vandaag stegen de afnameprijzen nog steeds onvoldoende om de toegenomen kosten voor de bio-leghennenhoud(st)ers te compenseren en hen blijvend een eerlijk inkomen te verschaffen.

Wij als pakstations zijn een doorgeefschakel in de keten. We ontvangen de eieren, sorteren en verpakken ze op de juiste manier en leveren ze af. Zoals elke ondernemer worden deze kosten met een marge doorgerekend aan de volgende schakel. Maar ook de pakstations worden geconfronteerd met sterk stijgende kosten voor controle, energie en personeel.

Sinds 2022 zijn de prijzen voor gangbare eieren (scharrel en vrije-uitloop) fors gestegen, wat maakt dat die de afgelopen maanden bijna even duur waren als de biologische eieren. In de supermarkten zien we de prijs van bio-eieren soms sterker stijgen dan de prijs van de scharreleieren en vrije-uitloopeieren. Alle houderijvormen verdienen een plaats in de winkelrekken, maar wel tegen correcte prijzen met correcte marges.

Eerlijk inkomen

De bio-leghennenhoud(st)ers werken volgens de biologische principes. Een daarvan is eerlijkheid. Een eerlijk inkomen voor de boer is van essentieel belang. Daarom is het voor biologische leghennenhoud(st)ers momenteel erg verleidelijk om over te stappen naar gangbare scharrelkippen in plaats van biologische kippen. En die situatie kan al heel snel leiden tot een tekort aan Belgische biologische eieren.

Willen we in de toekomst dus verder Belgische biologische eieren kunnen aanbieden in onze winkels, dan zullen onze bio-leghennenhoud(st)ers op zijn minst een eerlijke vergoeding moeten krijgen voor hun arbeid en gemaakte kosten. We willen de hele keten oproepen om daar mee aan te bouwen.

BioForum en verpakkers van biologische eieren

Lees ook in Pluimvee

Salmonella-resultaten pluimvee voor 2023

Pluimvee DGZ publiceerde onlangs de resultaten van de Salmonella-analyses en een overzicht van de Salmonella-serotypes bij Belgische pluimveetomen voor 2023. Dat jaar voldeed België aan de Europese doelstellingen voor Salmonella bij fokpluimvee, vleeskippen en vleeskalkoenen. Bij leghennen haalde België de doelstellingen niet.
Meer artikelen bekijken