Startpagina Pluimvee

Twee vaccins effectief tegen vogelgriep

Van de 4 vaccins die in Nederland getest werden op hun werking tegen de huidige vogelgriep, blijken er 2 effectief te werken.

Leestijd : 3 min

Van de 4 vaccins die zijn getest op hun werking tegen HPAI (hoogpathogene aviaire influenza) H5N1 vogelgriep, blijken er 2 effectief onder laboratorium omstandigheden resultaat te boeken. “De zogenoemde HVT-H5-vaccins bieden bescherming tegen ziekteverschijnselen bij legkippen én voorkomen verspreiding van het virus”, aldus Nancy Beerens, hoofd van het Nationale Referentielaboratorium aviaire influenza.

De vaccinstudie werd uitgevoerd bij Wageningen Bioveterinary Research, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR), in samenwerking met de Universiteit Utrecht, Royal GD en WUR, in opdracht van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

3 nieuwe en 1 oud getest

In het onderzoek zijn 3 moderne typen vaccins getest op hun effectiviteit bij legkippen. Het betreft het HVT-H5 vaccin van Ceva Sante Animale, het HVT-H5 vaccin van Boehringer Ingelheim Animal Health en het DNA-vaccin van Huvepharma.

Daarnaast werd het Nobilis vaccin van Merck Sharp & Dome meegenomen in de studie. Dit is een ouder type vaccin en het enige vaccin dat momenteel in Nederland is geregistreerd. De effectiviteit van het Nobilis-vaccin tegen het huidige vogelgriepvirus werd nog niet eerder getest.

“Belangrijk bij de selectie van de vaccins was dat we onderscheid kunnen maken tussen dieren die zijn gevaccineerd en dieren die antistoffen hebben omdat ze een infectie hebben doorgemaakt. Bij de 3 moderne vaccins kan dit onderscheid worden gemaakt; deze voldoen aan het zogenoemde DIVA-principe”, legt onderzoeksleider Nancy Beerens uit. Het betreft vaccins die al op de markt zijn in andere landen, of die in een ver stadium van ontwikkeling zijn. Of deze vaccins tegen het huidige HPAI H5N1-virus werken en verspreiding van het virus tussen legkippen kunnen voorkomen, was echter nog niet eerder getest.

Studie-opzet

Ieder vaccin werd aan 10 legkippen toegediend. Vervolgens werden 5 kippen geïnfecteerd met het vogelgriepvirus; deze werden samen met 5 kippen die niet werden geïnfecteerd in een stal geplaatst. Zo werd onderzocht of het virus van de geïnfecteerde kippen zou worden verspreid naar de niet-geïnfecteerde dieren.

Beide HVT-H5-vaccins bleken 100% effectief in het bestrijden van ziekte en sterfte na infectie met het HPAI H5N1-virus. Dit in tegenstelling tot de andere 2 vaccins waarbij wel ziekte werd waargenomen. Uit de studie kwam naar voren dat beide HVT-H5-vaccins virusverspreiding tussen kippen voorkomen. Voor deze vaccins kwam het berekende reproductiegetal (R-waarde) in de proef uit op 0.

Vervolg

“Uit onze studie blijkt dat 2 HVT-H- vaccins onder laboratoriumomstandigheden effectief zijn en beschermen tegen zowel ziekteverschijnselen als virusverspreiding. Deze vaccins voldoen aan het DIVA-principe en zijn op basis daarvan goede kandidaten voor verder onderzoek in de praktijk”, aldus Beerens. De 2 HVT-H5 vaccins kunnen in het ei of aan eendagskuikens in de broederij worden toegediend.

Vaccins kunnen in het veld minder goed werken dan in onderzoeksfaciliteiten. “Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of de vaccins goed werken onder praktijkomstandigheden, hoe lang de vaccins beschermen en of er een boosterprik nodig is.”

Veldstudie start deze zomer

Het Nederlandse ministerie van LNV laat een veldstudie uitvoeren die deze zomer zal starten. Daarnaast moeten de vaccins nog worden geregistreerd in Nederland en de Europese Unie. “Er zijn nog wel enkele hobbels te nemen, maar de resultaten van ons onderzoek zijn een belangrijke eerste stap op weg naar vaccinatie tegen het vogelgriepvirus in de pluimveehouderij”, aldus Beerens.

WUR

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken