Startpagina Akkerbouw

Interesse in hennep stijgt met de jaren

Een van de teelten waar het CropExplore for Farmers-consortium op focust, is de hennepteelt. Zowel Inagro, HoGent als KU Leuven zetten zich in om de teelt en de verwerking in Vlaanderen te optimaliseren. Hennep is interessant vanwege de vele productmogelijkheden.

Leestijd : 4 min

O ver hennep maakte Landbouwleven enkele edities geleden al een uitgebreid dossier. Met reden, want de teelt biedt heel wat voordelen. Ook in CropExplore for Farmers wordt aan deze innovatieve teelt aandacht besteed. De partners die hun schouders zetten onder de optimalisatie van de hennepteelt zijn Inagro, HoGent en KU Leuven.

Samenwerking loont

Inagro is een onderzoeks- en adviesinstituut voor land- en tuinbouw. Er wordt onder andere onderzoek verricht naar melkvee en varkenshouderij, maar ook naar groenteteelt, paddenstoelenteelt, fruitteelt, insectenteelt, aquacultuur... In de periode 2020-2025 wordt er gefocust op 7 uitdagingen: innovatieve productiesystemen, rendabele innovatieve agrofoodketens, precisielandbouw, klimaatrobuuste landbouw, gesloten kringlopen, duurzame gewasbescherming en landbouw in een goede relatie met de omgeving.

Aan Hogeschool Gent (HoGent) wordt het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in interdisciplinaire centra. Deze centra willen duurzaam bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het multidisciplinaire onderzoekscentrum AgroFoodNature handelt op het snijvlak tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur, en onderzoekt duurzame agro-voedselsystemen en biodiverse groene ruimtes in samenwerking met landbouwers, steden, bedrijven, overheidsinstellingen en andere onderzoeksinstellingen.

De KU Leuven is een derde partner. Daar is Transfarm de pilot farm, waar waardevolle labo-expertise van de KU Leuven in de circulaire bio-economie wordt opgeschaald en praktijkklaar gemaakt wordt. Naast het vertrouwde werk op landbouwhuisdieren, wordt de dienstverlening uitgebreid met nieuwe toepassingen in food en non-food voor de verwerking van hoofd- en nevenstromen van biomassaproductie.

Vlaamse hennepteelt

Hennep behoort tot de Cannabaceae-familie, waarbij ook hop behoort. Cannabis sativa is de grootste hennepsoort binnen het genus Cannabis. Omwille van de associatie met drugs zijn er qua wetgeving redelijk wat regels om hennep te mogen telen. De stengel is hol voor planten die voor vezels gekweekt worden, die voor drugs hebben een volle stengel.

Hennep is vergelijkbaar met vlas. De houtige delen heten scheven en zijn vergelijkbaar met vlaslemen. Hennep wordt gezaaid tussen maart en mei. Afhankelijk van de toepassing, wordt het dun of dicht gezaaid. Voor vezels staan planten het best dicht tegen elkaar, omdat ze dan minder vertakkingen krijgen en een langere fijne stengel hebben. Voor zaad mogen er juist wel vertakkingen zijn.

Hennepscheven en korte vezels gaan nu vaak richting bouw of worden gebruikt in stalstrooisel.
Hennepscheven en korte vezels gaan nu vaak richting bouw of worden gebruikt in stalstrooisel. - Foto: Inagro

De laatste jaren is er terug een sterke interesse in hennep als teelt. Nu zijn er ook geschikte oogstmachines beschikbaar, die vroeger niet voorhanden waren. Hennep is ook een waardevol gewas in de teeltrotatie. De plant is niet echt ziektegevoelig en heeft een diep wortelstelsel. Daarnaast is het vrij droogteresistent.

Hennep in tal van producten

Hennep kan onder andere gebruikt worden voor composieten, als isolatiemateriaal, ruwvoer, touwen, zeilen.... De bastvezel van hennep kan ook verwerkt worden tot een hoogwaardig textielproduct. Het is een heel sterke vezel die tot 3 keer sterker is dan katoen en die bovendien langer meegaat.

Intussen zijn er ook volautomatische oogsters beschikbaar die hennep in stukken snijden en in zwadden neerleggen. Keren lukte ook vrij goed met de bestaande vlaskeerders. Bij hennep wordt er 2 keer gekeerd.

De toepassing textiel wordt in het lopende Hemp4Textiles-project (2021 – 2024) onderzocht en het onderzoek in CropExplore for Farmers zal hier dan ook op verder bouwen door te focussen op toepassingsmogelijkheden voor de nevenstromen die vrijkomen.

In CropExplore for Farmers

In CropExplore for Farmers zal de invloed van het oogsttijdstip op de vezelopbrengst en -kwaliteit onderzocht worden van de bastvezel en de groene vezel. Er zal hiervoor op 3 verschillende tijdstippen geoogst worden. De henneptoppen kunnen machinaal opgevangen worden. Van die toppen zullen dan de voederwaarde en het inkuilpotentieel bepaald worden voor feedtoepassingen. Er zal ook onderzocht worden of deze toppen, vers of ingekuild, kunnen gebruikt worden in de kweek van zwarte soldatenvliegen. In principe is het eiwitgehalte in deze toppen hoog genoeg om insecten op te kweken.

Novelfood-wetgeving laat het gebruik van henneptoppen en -zaadnog niet toe in foodtoepassingen. De voorwaarden op het vlak van wetgeving zullen verder bekeken worden.

Hennepscheven en korte vezels gaan nu vaak richting bouw of worden gebruikt in stalstrooisel. In CropExplore for Farmers zal uitgezocht worden welke andere toepassingen ook geschikt kunnen zijn. Een bioraffinage set-up is beschikbaar bij KU Leuven. Tegen de zomer zal deze set-up operationeel zijn. De scheven kunnen omgezet worden in lignineolie en in tweede instantie in een pulpfractie. Die pulpfractie is mogelijk een inputstroom voor verder gebruik in veevoederindustrie.

Er zullen ook demovelden aangelegd worden bij landbouwers betrokken in CropExplore for Farmers voor validatie van de teeltoptimalisatie in de praktijk.

Inagro/HoGent/KU Leuven/MV

Lees ook in Akkerbouw

Volg vanaf het verschijnen van de aar de bladluizen goed op

Granen Ontwikkelingsstadium wintertarwe: Ongeveer 46% van de tarwe bij de waarnemingspercelen bevindt zich in het stadium “aarzwelling net zichtbaar tot vlagbladschede opent zich”. Bij 45% van de percelen is de aar deels zichtbaar tot volledig verschenen. Een minderheid van de tarwe heeft het stadium “aarzwelling net zichtbaar” nog niet bereikt.
Meer artikelen bekijken